Parenteel van Jan Jacobsz van der Meulen (Meulenaar)

I. Jan Jacobsz van der Meulen (Meulenaar), geb. omstr. 1640, † Wassenaar,ZH 1 juni 1701, tr. (ondertr. Wassenaar,ZH 20 mei) 1669 Ariaentje Joosten van Koningsbruggen, † Wassenaar,ZH 21 juni 1714.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 16 sept. 1670.
2. Cornelis Jansz, volgt II.
3. Jacob van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 2 aug. 1673.
4. Jodocus van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 9 okt. 1675.
5. Claesie van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 19 maart 1677.
6. Pieter van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 5 dec. 1688.

II. Cornelis Jansz van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 30 nov. 1671, † ald. 12 maart 1748, tr. Oegstgeest,ZH 6 april 1698 Haesje Cornelisdr Hillenaer, ged. Wassenaar,ZH 18 jan. 1675, † ald. 17 nov. 1745, dr. van Cornelis Jacobs en Maertie Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Marijke van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 12 mei 1698.
2. Jan van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 25 juni 1699.
3. Jan Cornelisse, volgt III.
4. Aleidis van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 15 mei 1704.

III. Jan Cornelisse van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 20 nov. 1701, † ald. 25 april 1772, tr. Wassenaar,ZH (kerkelijk Veur,ZH) 22 mei 1741 Antje Pieters van den Bosch, ged. Wassenaar,ZH 17 juli 1705, † na 1773, dr. van Pieter Cornelis en Trijnkie Berkhoudt.
Zijn dochter:
1. Haasje van der Meulen, † Wassenaar,ZH 29 mei 1736.
Uit het huwelijk:
2. Cornelis, volgt IV.
3. Cnelis van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 16 mei 1745.
4. Trijntie van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 19 nov. 1746.
5. Trijntje van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 30 maart 1748.
6. Cnelis van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 17 nov. 1749.

IV. Cornelis van der Meulen, ged. Wassenaar,ZH 24 sept. 1742, † ald. 21 okt. 1775, tr. Wassenaar,ZH 15 mei 1768 Maria Gerritsdr. van Duijkeren, ged. Wassenaar,ZH 12 dec. 1744, † Veur,ZH 23 nov. 1829, dr. van Gerrit en Grietje Suijtgeest; zij hertr. Wassenaar,ZH 18 okt. 1778 Joannes van Kempen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerarda Cornelis, volgt Va.
2. Joannes van der Meulen (Vermeulen), ged. Wassenaar,ZH 22 dec. 1769.
3. Petrus van der Meulen (Vermeulen), ged. Wassenaar,ZH 14 nov. 1771, † vóór 1775.
4. Cornelius, volgt Vb.
5. Petrus van der Meulen (Vermeulen), ged. Wassenaar,ZH 11 sept. 1775.

Va. Gerarda Cornelis van der Meulen (Vermeulen), ged. Wassenaar,ZH 26 nov. 1768, † ald. 16 dec. 1818, tr. Wassenaar,ZH 24 mei 1795 Gijsbert Simons van der Bijl, ged. Wassenaar,ZH 27 febr. 1770, † ald. 2 jan. 1852, zn. van Sijmon en Aaltje van der Meer.
Uit dit huwelijk:

VIa. Petronella van der Bijl, ged. Wassenaar,ZH 23 mei 1811, † Veur,ZH 10 mei 1872, tr. Veur,ZH 11 juli 1835 Cornelis van Niele, ged. Veur,ZH 9 mei 1805, † ald. 28 aug. 1880, zn. van Franciscus en Hendrickje Ooms.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Cornelis van Niel, geb. Veur,ZH 12 sept. 1844, tuindersknecht, † Veur,ZH 29 nov. 1918, tr. Veur,ZH 28 april 1876 Petronella Elisabeth Sonius, geb. Voorburg,ZH 16 dec. 1850, † Veur,ZH 13 jan. 1892, dr. van Pieter en Ingena Wilhelmina Hendrica van Rijn.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van Niel, geb. omstr. 1878, tuindersknecht.
2. Petronella, volgt VIIIa.

VIIIa. Petronella van Niel, geb. Veur,ZH 26 sept. 1883, † Voorburg,ZH 5 dec. 1949, tr. Veur,ZH 7 juli 1908 Cornelis Jacobus van Heiningen, geb. Veur,ZH 24 nov. 1878, tuinder, † Leidschendam,ZH 29 jan. 1968, zn. van Theodorus van Heijningen en Ida Cornelia Oorschot.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Gerardus van Heiningen, geb. Veur,ZH 27 aug. 1909, † Leidschendam,ZH 23 april 2002, tr. 21 mei 1938 Johanna Vincenten, geb. Leende,NB 6 okt. 1915, † Den Haag,ZH 4 juli 2002.
2. Petronella Anna van Heiningen, geb. Veur,ZH 3 jan. 1911, tr. Valkenswaard,NB 4 juni 1960 Arie van der Poel, † 1962.
3. Ida Theodora Maria van Heiningen, geb. Veur,ZH 22 sept. 1912, † Leidschendam,ZH 15 aug. 1997, tr. 17 mei 1938 Martinus Theodorus Blokland, geb. 16 mei 1911, † Leidschendam,ZH 26 april 1997.
4. Elisabeth Cornelia van Heiningen, geb. Veur,ZH 7 juni 1914, in het klooster getreden, later uitgetreden, † Maastricht,LI 15 mei 2002, gecrem. Imstenrade-Heerlen,LI.
VIIIb,3).
6. Cornelia Wilhelmina van Heiningen, geb. Veur,ZH 28 dec. 1919, † Maastricht,LI 14 jan. 2004, tr. 25 juli 1959 Adrianus Martens, geb. 8 aug. 1916, † 1988.
7. Maria Elisabeth van Heiningen, geb. Veur,ZH 9 sept. 1924, † 30 juni 2008, tr. 22 april 1950 Johannes R. Dijkhuis, geb. 11 mei 1922, † 1984.

Vb. Cornelius van der Meule (Vermeulen), ged. Wassenaar,ZH 24 aug. 1773, bouwman, † Veur,ZH 20 jan. 1849, tr. 1e Veur,ZH 6 mei 1798 Maria Wassenaar, ged. Voorschoten,ZH 30 dec. 1771, † Veur,ZH 11 nov. 1801, dr. van Laurens Japikse en Kaetie Arisse van den Bos; tr. 2e Veur,ZH 29 okt. 1802 Johanna van Tol, ged. Wassenaar,ZH 22 jan. 1775, landbouwster, † Veur,ZH 28 juli 1857, dr. van Johannes en Catharina van Duijn.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN van der Meule (Vermeulen), levenloos kind, geb. Veur,ZH 2 mei 1799.
2. Cornelis van der Meule (Vermeulen), ged. Veur,ZH 22 okt. 1801.
Uit het tweede huwelijk:
3. Martinus, volgt VIb.
4. Marijtje van der Meule (Vermeulen), ged. Veur,ZH 28 nov. 1804.
5. Maria van der Meule (Vermeulen), ged. Veur,ZH 31 dec. 1805, † ald. 29 april 1886, tr. Cornelis van Haastrecht.
6. Jan van der Meule (Vermeulen), ged. Veur,ZH 16 juni 1808, † ald. 14 dec. 1835, tr. Krijntje van der Geest.
7. Joanna van der Meule (Vermeulen), ged. Veur,ZH 17 aug. 1809, † ald. 29 okt. 1812.
8. Caatje van der Meule (Vermeulen), ged. Veur,ZH 26 nov. 1810.
9. Johannes van der Meule (Vermeulen), geb. Leidschendam,ZH 11 maart 1814, † ald. 27 juni 1815.
10. Johannes Cornelis van der Meule (Vermeulen), geb. Leidschendam,ZH 8 aug. 1815, † ald. 8 aug. 1815.
11. Johanna Cornelia van der Meule (Vermeulen), geb. Leidschendam,ZH 31 dec. 1816, † ald. 16 jan. 1817.
12. Cornelia Johanna van der Meule (Vermeulen), geb. Veur,ZH 6 april 1818, † ald. 27 april 1818.
13. NN van der Meule (Vermeulen), levenloos kind, geb. Veur,ZH 9 juli 1819.
14. Cornelia Johanna van der Meule (Vermeulen), geb. Veur,ZH 10 febr. 1821.

VIb. Martinus van der Meule, ged. Veur,ZH 17 sept. 1803, bouwman, † Veur,ZH 27 febr. 1863, tr. Wassenaar,ZH 2 nov. 1838 Maria van der Drift, geb. Wassenaar,ZH 10 aug. 1816, † Veur,ZH 15 dec. 1884, dr. van Adrianus en Catharina Vermeer.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt VIIb.
2. Adrianus, volgt VIIc.
3. Gerrarda van der Meule, geb. Veur,ZH 22 febr. 1844, † Stompwijk,ZH 26 juni 1880, tr. Voorschoten,ZH 14 mei 1875 Ebertinus Wilhelmus Langerak, geb. Stompwijk,ZH omstr. 1844.
4. Cornelis, volgt VIId.
5. Cornelis, volgt VIIe.
6. Johanna van der Meule, geb. Veur,ZH 27 sept. 1849, † ald. 2 jan. 1872.
7. Nicolaas van der Meule, geb. Veur,ZH 10 dec. 1850, landbouwer, † Veur,ZH 29 aug. 1929.
8. Hendrik van der Meule, geb. Veur,ZH 29 febr. 1852, † ald. 21 nov. 1860.
9. NN van der Meule, levenloze zoon, geb. Veur,ZH 4 juni 1853.
10. Cornelis Adrianus, volgt VIIf.
11. Maria van der Meule, geb. Veur,ZH 21 mei 1856, † Monster,ZH 18 aug. 1914, tr. Veur,ZH 28 mei 1886 Johannes Jacobus Middelburg, geb. Naaldwijk,ZH 5 maart 1851, † Veur,ZH 24 aug. 1924, zn. van Bartholomeus en Agatha van Dijk.
12. Catharina, volgt VIIg.
13. Petrus, volgt VIIh.

VIIb. Johannes van der Meule, geb. Veur,ZH 1 febr. 1841, sleper, † Den Haag,ZH 18 april 1906, tr. 1e Stompwijk,ZH 22 mei 1868 Agnes Doesburg, geb. Zegwaart,ZH 10 febr. 1850, † Den Haag,ZH 1 juli 1881, dr. van Gerardus en Cornelia de Groot; tr. 2e Den Haag,ZH 15 febr. 1882 Cornelia Helena van Soldt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerardus Martinus van der Meule, geb. Zevenhuizen,ZH 14 juni 1870, † Voorburg,ZH 26 okt. 1922, tr. Veur,ZH 6 okt. 1893 Anna Theodora van der Togt, geb. Veur,ZH 3 mei 1872.
2. Maria van der Meule, geb. Nootdorp,ZH 26 mei 1872, † Rotterdam,ZH 1 okt. 1876.
3. Cornelia Petronella van der Meule, geb. Nootdorp,ZH omstr. sept. 1874, † Rotterdam,ZH 22 sept. 1876.
4. Jansje van der Meule, geb. Rotterdam,ZH 30 nov. 1875, † ald. 5 dec. 1875.
5. Johanna Maria van der Meule, geb. Rotterdam,ZH 27 dec. 1876.
6. Martinus van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 19 aug. 1878, † ald. 27 sept. 1878.

VIIc. Adrianus van der Meule, geb. Veur,ZH 20 jan. 1842, † ald. 13 jan. 1910, tr. Zoeterwoude,ZH 6 mei 1878 Geertruda Suijkerland, geb. Zoeterwoude,ZH 16 juli 1848, † Veur,ZH 19 april 1919, dr. van Petrus en Maria van der Meij.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna van der Meule, geb. Veur,ZH 5 maart 1879, † Hazerswoude,ZH 24 jan. 1942, tr. Veur,ZH 2 febr. 1912 Adrianus van der Poel, geb. Veur,ZH omstr. 1874.
2. Petrus van der Meule, geb. Veur,ZH 28 april 1880, tr. Stompwijk,ZH 2 mei 1919 Anna Barbara van der Krogt, geb. Zoeterwoude,ZH omstr. 1881.
3. Martinus van der Meule, geb. Veur,ZH 20 april 1881, tr. 1e Veur,ZH 16 okt. 1907 Johanna de Groot, geb. Stompwijk,ZH omstr. 1877; tr. 2e Voorburg,ZH 18 mei 1920 Johanna Hendrika Voortjes, geb. Zutphen,OV 1890.
4. Hermanus van der Meule, geb. Veur,ZH 22 juli 1882.
5. Maria van der Meule, geb. Veur,ZH 4 maart 1884, † ald. 2 nov. 1891.
6. Hendrik van der Meule, geb. Veur,ZH 15 juni 1885, tr. Voorschoten,ZH 2 mei 1913 Elizabeth Goemans, geb. omstr. 1888, dr. van Johannes en Magdalena Maria Verdegaal.
7. Cornelia van der Meule, geb. Veur,ZH 7 febr. 1887, tr. Veur,ZH 22 mei 1912 Bartholomeus Josephus van der Velde, geb. Veur,ZH 2 aug. 1884.
8. Johanna Leonarda van der Meule, geb. Veur,ZH 8 juli 1888, † ald. 28 april 1890.

VIId. Cornelis van der Meule, geb. Veur,ZH 28 febr. 1847, landbouwer, † Veur,ZH 17 juni 1909, tr. Zoeterwoude,ZH 12 mei 1891 Maria Suijkerland, geb. Zoeterwoude,ZH 17 febr. 1869, † Nieuwerkerk aan den IJssel,ZH 11 juli 1953, dr. van Cornelius en Gerarda Immerseel (Immerzeel); zij hertr. Veur,ZH 24 nov. 1915 Petrus Leonardus Hooijmans.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Cornelis, volgt VIIIb.
2. Gerarda Cornelia, volgt VIIIc.

VIIIb. Martinus Cornelis van der Meule, geb. Veur,ZH 20 febr. 1892, tuindersknecht, † Den Haag,ZH 14 febr. 1993, begr. Leidschendam,ZH 18 febr. 1993, tr. Voorschoten,ZH 16 (kerkelijk 21) aug. 1917 Johanna Margaretha Maria Koot, geb. Voorschoten,ZH 5 maart 1895, † Leiden,ZH 9 nov. 1967, dr. van Johannes en Geertruida van Benten.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes van der Meule, geb. Veur,ZH 8 mei 1919, † Leidschendam,ZH 25 nov. 2002, tr. Boskoop,ZH 13 mei 1949 Gijsbertha Maria Kompeer, geb. Boskoop,ZH 16 dec. 1922, † Leidschendam,ZH 8 april 2002, dr. van Cornelis en Adriana Zuiderwijk.
2. Johannes Leonardus van der Meule, geb. mei 1920, † Veur,ZH 26 okt. 1925.
VIIIa,5).
4. Gerardus Martinus van der Meule, geb. Veur,ZH 31 mei 1922, † Leidschendam,ZH 7 jan. 2006, tr. Leidschendam,ZH 14 juni 1949 Maria Theodora Cornelia Meeuwisse, geb. Voorburg,ZH 8 okt. 1922, † ald. 24 april 2015, gecrem. Rijswijk,ZH 1 mei 2015.
5. Wilhelmus Johannes van der Meule, geb. Veur,ZH 24 nov. 1923.
6. Maria Geertruida van der Meule, geb. mei 1925, † Veur,ZH 17 nov. 1925.
7. Geertruida Maria van der Meule, geb. Veur,ZH 7 aug. 1926, † Leidschendam,ZH 23 juli 2006, tr. Leidschendam,ZH 21 mei 1949 Gerardus Leonardus Nieuwenbroek, geb. Stompwijk,ZH 20 febr. 1918.
8. Maria Petronella Theresia van der Meule, geb. Veur,ZH 1 okt. 1927, † Leidschendam,ZH 2 mei 2012.
9. NN van der Meule, levenloze zoon, geb. Voorburg,ZH 30 mei 1930.
10. Johannes Maria van der Meule, geb. Veur,ZH 5 juni 1934, † Leiden,ZH 9 juni 1934.

VIIIc. Gerarda Cornelia van der Meule, geb. Veur,ZH 27 mei 1896, tr. Veur,ZH 25 aug. 1925 Johannes Jacobus van Boheemen, geb. Veur,ZH 15 febr. 1894, zn. van Cornelis Jacobus en Maria Ruijgrok.
Uit dit huwelijk:
Martinus Johannes Maria van Boheemen, geb. vóór mei 1930, † Veur,ZH 19 mei 1931.

VIIe. Cornelis van der Meule, geb. Veur,ZH 21 april 1848, koetsier, † Den Haag,ZH 14 juli 1899, tr. 1e Wassenaar,ZH 8 jan. 1880 Petronella Zandvliet, geb. Wassenaar,ZH 4 sept. 1858, † Den Haag,ZH 30 okt. 1896; tr. 2e Den Haag,ZH 13 okt. 1897 Johanna Elisabeth Taffijn, geb. Leiden,ZH 11 jan. 1854, † Den Haag,ZH 12 april 1910, dr. van Johannes en Agatha Langezaal.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria van der Meule, geb. Den Haag,ZH omstr. 18 aug. 1881, † ald. 25 aug. 1881.
2. Martinus van der Meule, geb. Den Haag,ZH omstr. 1884, † ald. 16 nov. 1955, tr. Den Haag,ZH 7 febr. 1912 Elisabeth Theodora Geertruida Erkens, geb. omstr. 1881.
3. Maria Theodora van der Meule, geb. Den Haag,ZH 6 jan. 1885.
4. Maria van der Meule, geb. Den Haag,ZH 12 febr. 1889.
5. Petronella van der Meule, geb. Stompwijk,ZH 18 juni 1891, † Voorburg,ZH 30 juni 1893.
6. Wijnanda van der Meule, geb. Stompwijk,ZH 24 sept. 1892, † ald. 4 okt. 1892.
7. Cornelis van der Meule, geb. Voorburg,ZH 4 nov. 1893.

VIIf. Cornelis Adrianus van der Meule, geb. Veur,ZH 14 maart 1855, † ald. 1 sept. 1936, tr. Stompwijk,ZH 13 mei 1892 Cornelia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 21 okt. 1859, † Veur,ZH 14 jan. 1925, dr. van Hendrik en Elizabeth Opstal.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elizabeth van der Meule, geb. Veur,ZH 7 juni 1893.
2. Hendrikus Jacobus van der Meule, geb. Veur,ZH 29 aug. 1896.

VIIg. Catharina van der Meule, geb. Veur,ZH 24 april 1859, † ald. 3 mei 1931, tr. Veur,ZH 24 april 1891 Adrianus Hijdra.
Uit dit huwelijk:

VIIId. Maria Adriana Hijdra, geb. Voorburg,ZH 10 aug. 1901, tr. Veur,ZH 26 okt. 1926 Gerardus Hendrikus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 11 okt. 1894, † Utrecht,UT 23 febr. 1984, zn. van Jacobus Theodorus en Francisca van Hagen.
Uit dit huwelijk:
Catharina Johanna Maria de Vreede, geb. 1934, † Utrecht,UT 12 sept. 1940.

VIIh. Petrus van der Meule, geb. Veur,ZH 21 juli 1862, † Wassenaar,ZH 9 jan. 1935, tr. Wassenaar,ZH 5 april 1888 Wilhelmina Zandvliet, geb. Wassenaar,ZH 25 aug. 1860, † ald. 26 okt. 1917.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia van der Meule, geb. Den Haag,ZH 4 april 1889.
2. Hubertus Adrianus van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 30 maart 1890.
3. Martinus Adrianus van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 18 jan. 1892, † ald. 21 nov. 1944.
4. Hubertus Cornelis van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 3 sept. 1893.
5. Maria Petronella van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 26 febr. 1895.
6. Hubertha Helena van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 9 april 1896, † ald. 16 aug. 1896.
7. Hendrikus Cornelis van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 9 aug. 1897.
8. Petrus Nicolaas van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 20 jan. 1899.
9. Johanna Maria van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 9 juni 1900.
10. Adrianus Nicolaas van der Meule, geb. Wassenaar,ZH 5 jan. 1902.