Parenteel van Willem Claasse van Heijningen

I. Willem Claasse van Heijningen, geb. omstr. 1708, tuinier, † Wateringen,ZH 27 aug. 1790, zn. van Claas en Onbekend, tr. omstr. 1731 Geertruijd Huijbrechts Olsthoorn (Outshoorn), ged. Poeldijk,ZH 16 nov. 1709, † Wateringen,ZH 8 dec. 1780, dr. van Huijbrecht Jansse en Maria Maertens Groenewegen.
Uit dit huwelijk:
1. Hubertus, volgt IIa.
2. Jan Willemsze, volgt IIb.
3. Adrianus Willemsz van Heijningen, geb. omstr. 1735, † Wateringen,ZH 26 juli 1819.
4. Martinus van Heijningen, geb. omstr. 1738, † Wateringen,ZH 27 mei 1798.
5. Claas van Heijningen, geb. omstr. 1740, † Wateringen,ZH 29 dec. 1802.
6. Dirk van Heijningen, geb. omstr. 1745, tuinier, † Wateringen,ZH 27 maart 1828.
7. Petrus Willemsz, volgt IIc.
8. Johannes Willems, volgt IId.

IIa. Hubertus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH omstr. 1732, bouwman, † Vlaardinger Ambacht,ZH 13 mei 1822, tr. 23 jan. 1785 Maria Cornelisdr van den Bos, ged. Schipluiden,ZH 22 sept. 1745, bouwvrouw, † Vlaardingen,ZH 15 febr. 1816, dr. van Cornelis Jorisse en Adriana Jans Berkel en wed. van Dirk Janszoon Hodenpijl.
Uit dit huwelijk:

IIIa. Dirk van Heijningen, geb. Vlaardingen,ZH 25 maart 1786, bouwman, † Vlaardinger Ambacht,ZH 13 maart 1862, tr. 1e Vlaardingen,ZH 10 mei 1820 Jannetje Boeije, geb. Vlaardingen,ZH 17 april 1790, bouwvrouw, † Vlaardinger Ambacht,ZH 9 febr. 1834, dr. van Hendrik en Cornelia Arends Kok; tr. 2e Vlaardinger Ambacht,ZH 30 dec. 1836 Joanna van Velzen, ged. Delft,ZH 10 juli 1806, † Vlaardinger Ambacht,ZH 13 okt. 1882, dr. van Jacobus Gerritsz en Catharina Pietersdochter Delfgaauw.
Uit het eerste huwelijk:
1. Huibrecht, volgt IVa.
2. Hendrik, volgt IVb.
3. Cornelis, volgt IVc.
4. Arent van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 22 maart 1825, † ald. 24 mei 1825.
5. Arent van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 30 juni 1826, † ald. 10 juli 1826.
6. Neeltje van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 30 juni 1826, † ald. 31 okt. 1826.
7. Kornelia van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 29 aug. 1827, † ald. 26 nov. 1827.
8. Theodorus van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 9 april 1829, veehouder, † Kethel en Spaland,ZH 20 febr. 1898, tr. Schipluiden,ZH 28 mei 1872 Petronella van Rijt, geb. Hof van Delft,ZH 1 aug. 1837, † Delft,ZH 31 maart 1915.
9. Arnoldus, volgt IVd.
10. Johannes van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 9 febr. 1834, † Vlaardingen,ZH 4 april 1834.
Uit het tweede huwelijk:
11. Catharina van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 21 maart 1837, † ald. 19 mei 1837.
12. Johanna van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 21 maart 1837, † ald. 24 april 1837.
13. Jacobus van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 24 april 1838.
14. Johannes, volgt IVe.
15. Pieter van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 30 mei 1840, † ald. 23 juli 1840.
16. Pieter van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 1 sept. 1841, † ald. 2 sept. 1841.
17. Maria, volgt IVf.
18. Willem van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 26 juni 1844.
19. Gerardus van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 22 dec. 1846, † ald. 28 jan. 1847.
20. Gerardus van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 27 okt. 1849, † ald. 8 juni 1851.

IVa. Huibrecht van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 2 maart 1821, Neringdoende in melk, boter en kaas in Rotterdam, bouwman, † Schiedam,ZH 27 febr. 1896, tr. 1e Zouteveen,ZH 29 april 1854 Gerritje van Vliet, geb. Vlaardingen,ZH 18 april 1819, † Rotterdam,ZH 10 april 1860; tr. 2e Rotterdam,ZH 31 juli 1861 Johanna de Vette, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 4 mei 1839, † Schiedam,ZH 12 maart 1872, dr. van Quirinus en Maria Hopman; tr. 3e Schiedam,ZH 24 nov. 1875 Cornelia van der Berg, geb. Voorburg,ZH 30 jan. 1835, dienstbode, † Delft,ZH 16 jan. 1914, dr. van Adrianus en Cornira van Wijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN van Heijningen, levenloze dochter, geb. Rotterdam,ZH 5 juli 1855.
2. NN van Heijningen, levenloze zoon, geb. Rotterdam,ZH 18 febr. 1857.
3. Theodorus van Heijningen, geb. Rotterdam,ZH 22 april 1858, † ald. 5 okt. 1860.
4. Johannes van Heijningen, geb. Rotterdam,ZH 5 maart 1860, † ald. 17 juni 1860.
Uit het tweede huwelijk:
5. Theodorus Gerardus Hendrikus, volgt Va.
6. Martinus Arnoldus, volgt Vb.
7. Cornelis Johannes van Heijningen, geb. Rotterdam,ZH 18 okt. 1866, † Schiedam,ZH 29 mei 1869.
8. Hendrikus Mattheus van Heijningen, geb. Rotterdam,ZH 14 april 1868, † ald. 16 juni 1868.
9. Gerarda Catharina van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 22 mei 1869, † ald. 5 juli 1869.
10. Huibertus Johannes van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 29 juli 1870, † ald. 9 juli 1871.
Uit het derde huwelijk:
11. Cornelis Adrianus van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 24 mei 1877, † ald. 25 nov. 1877.
12. Johanna Cornira van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 14 aug. 1879, † ald. 14 maart 1956, tr. Schiedam,ZH 22 juli 1915 Adrianus Petrus van Elswijk, geb. Schiedam,ZH 14 jan. 1882, timmerman, zn. van Cornelis Adrianus en Johanna Maria Melchers en wedr. van Johanna Maria Petronella de Groot.

Va. Theodorus Gerardus Hendrikus van Heijningen, geb. Rotterdam,ZH 8 maart 1863, arbeider, † Schiedam,ZH 26 aug. 1927, tr. Schiedam,ZH 27 april 1887 Johanna van Kruijningen, geb. Kethel en Spaland,ZH 29 jan. 1866, † Schiedam,ZH 27 sept. 1930.
Uit dit huwelijk:
1. Huibertus Theodorus, volgt VIa.
2. Janus Marius van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 21 april 1891.
3. Johanna Cornelia van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 27 okt. 1892.
4. Theodorus Corstianus van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 27 april 1897, tr. Schiedam,ZH 22 mei 1919 Jacoba Timmerman.
5. Adriana Petronella van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 22 maart 1899, † ald. 15 juni 1899.
6. Cornelis Johannes van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 11 maart 1900, kantoorbediende, tr. Schiedam,ZH 24 mei 1934 Johanna Catharina Wilhelmina Feelders, geb. omstr. 1906.
7. Johannes Hendrikus van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 31 mei 1902, † ald. 23 jan. 1903.
8. Johannes Antonius Hendrikus van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 25 juli 1904, fabrieksarbeider; distillateursknecht, tr. 1e Schiedam,ZH 6 juni 1928 Maria Hubertina Theresia Jonk, geb. Schiedam,ZH 9 mei 1909, † ald. 28 nov. 1929, dr. van Johan Jacob en Anna Maria Cecilia van Dooren; tr. 2e Schiedam,ZH 14 okt. 1931 Dirkje Margaretha Geertruida Boers, geb. Den Haag,ZH 11 dec. 1905, dr. van Matje Geertruida Boers.

VIa. Huibertus Theodorus van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 31 maart 1889, tr. Schiedam,ZH 27 mei 1914 Anna Maria van Troost, geb. Schiedam,ZH 29 juli 1889, dr. van Carolus Ludovicus en Maria Wilhelmina van Elswijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Adriana Cornelia van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 20 febr. 1915.
2. Maria Wilhelmina van Heijningen, geb. Schiedam,ZH 15 aug. 1916.

Vb. Martinus Arnoldus van Heijningen, geb. Rotterdam,ZH 18 okt. 1864, slager/slachter, † Schiedam,ZH 3 sept. 1902, tr. Rijswijk,ZH 26 nov. 1890 Helena Theresia Sprinkhuizen, geb. Rijswijk,ZH 3 aug. 1869.
Uit dit huwelijk:
Johannes Martinus van Heiningen, geb. Delft,ZH 25 nov. 1893.

IVb. Hendrik van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 12 mei 1822, melkverkoper, † Rotterdam,ZH 14 mei 1884, tr. Rotterdam,ZH 27 april 1859 Johanna van der Stap, geb. Vrijenban,ZH 12 jan. 1824, melkverkoopster, † Kethel en Spaland,ZH 21 juli 1893, dr. van Johannes en Johanna Alsemgeest; zij hertr. Overschie,ZH 20 sept. 1888 Cornelis Lansbergen.
Uit dit huwelijk:
Johanna Wilhelmina van Heijningen, geb. Rotterdam,ZH 7 febr. 1860, † ald. 31 maart 1860.

IVc. Cornelis van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 18 mei 1823, warmoezier; tuinder, † Veur,ZH 17 juni 1875, tr. 1e Veur,ZH 16 juli 1852 Elisabeth Vieveen, geb. Veur,ZH 8 okt. 1828, † ald. 13 maart 1865, dr. van Franciscus en Johanna Terhoeven; tr. 2e Voorburg,ZH 11 nov. 1866 Maria Margarieta Sonius, geb. Veur,ZH 17 febr. 1834, † ald. 28 jan. 1893, dr. van Josephus en Agatha Martina Starrenburg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Theodorus, volgt Vc.
2. Johanna van Heiningen, geb. Veur,ZH 13 febr. 1854, † ald. 13 dec. 1854.
3. Johanna, volgt Vd.
4. Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 19 april 1857, † ald. 15 okt. 1857.
5. Johanna, volgt Ve.
6. NN van Heiningen, levenloze dochter, geb. Veur,ZH 16 maart 1861.
7. Franciscus van Heiningen, geb. Veur,ZH 23 febr. 1864, † ald. 2 dec. 1864.
Uit het tweede huwelijk:
8. Franciscus, volgt Vf.
9. Agatha Elisabeth van Heiningen, geb. Veur,ZH 1 febr. 1871, † ald. 23 maart 1871.
10. Elisabeth Anna, volgt Vg.

Vc. Theodorus van Heijningen, geb. Veur,ZH 21 okt. 1852, tuinier, † Voorburg,ZH 14 mei 1936, tr. Voorschoten,ZH 24 febr. 1878 Ida Cornelia Oorschot, geb. Voorschoten,ZH 7 aug. 1856, † Veur,ZH 1 maart 1931, dr. van Johannes en Maria Johanna van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jacobus, volgt VIb.
2. Johannes Petrus, volgt VIc.
3. Maria Petronella, volgt VId.
4. Hendrikus Theodorus, volgt VIe.
5. Petrus Johannis, volgt VIf.
6. Elizabeth Maria van Heiningen, geb. Veur,ZH 23 jan. 1886, † Leidschendam,ZH 3 mei 1948.
7. Leonardus van Heiningen, geb. Veur,ZH 3 mei 1887, † ald. 19 juli 1887.
8. Jacobus Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 7 juli 1888, † ald. 10 jan. 1889.
9. Wilhelmus Leonardus van Heiningen, geb. Veur,ZH 30 sept. 1890, warmoezier; tuinarbeider, † Voorburg,ZH 5 okt. 1971, tr. Veur,ZH 19 juli 1923 Maria Johanna Tas, geb. Stompwijk,ZH 14 okt. 1894, † 4 febr. 1983, dr. van Ludovicus Jacobus en Maria Hoogervorst.
10. Maria Elizabeth, volgt VIg.
11. Catharina Theodora van Heiningen, geb. Veur,ZH 13 aug. 1895, † ald. 19 aug. 1895.
12. Jacobus van Heiningen, geb. Veur,ZH 27 okt. 1896, † ald. 23 febr. 1934.
13. Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 8 aug. 1898, † Leidschendam,ZH 6 juni 1975.

VIb. Cornelis Jacobus van Heiningen, geb. Veur,ZH 24 nov. 1878, tuinder, † Leidschendam,ZH 29 jan. 1968, tr. Veur,ZH 7 juli 1908 Petronella van Niel, geb. Veur,ZH 26 sept. 1883, † Voorburg,ZH 5 dec. 1949, dr. van Cornelis en Petronella Elisabeth Sonius.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Gerardus van Heiningen, geb. Veur,ZH 27 aug. 1909, † Leidschendam,ZH 23 april 2002, tr. 21 mei 1938 Johanna Vincenten, geb. Leende,NB 6 okt. 1915, † Den Haag,ZH 4 juli 2002.
2. Petronella Anna van Heiningen, geb. Veur,ZH 3 jan. 1911, tr. Valkenswaard,NB 4 juni 1960 Arie van der Poel, † 1962.
3. Ida Theodora Maria van Heiningen, geb. Veur,ZH 22 sept. 1912, † Leidschendam,ZH 15 aug. 1997, tr. 17 mei 1938 Martinus Theodorus Blokland, geb. 16 mei 1911, † Leidschendam,ZH 26 april 1997.
4. Elisabeth Cornelia van Heiningen, geb. Veur,ZH 7 juni 1914, in het klooster getreden, later uitgetreden, † Maastricht,LI 15 mei 2002, gecrem. Imstenrade-Heerlen,LI.
5. Sophia Hendrika van Heiningen, geb. Veur,ZH 18 juli 1916, † Leidschendam,ZH 6 mei 2000, tr. Leidschendam,ZH 8 mei 1948 Leonardus Martinus van der Meule, geb. Veur,ZH 18 mei 1921, † Rijswijk,ZH 25 nov. 2008, zn. van Martinus Cornelis en Johanna Margaretha Maria Koot.
6. Cornelia Wilhelmina van Heiningen, geb. Veur,ZH 28 dec. 1919, † Maastricht,LI 14 jan. 2004, tr. 25 juli 1959 Adrianus Martens, geb. 8 aug. 1916, † 1988.
7. Maria Elisabeth van Heiningen, geb. Veur,ZH 9 sept. 1924, † 30 juni 2008, tr. 22 april 1950 Johannes R. Dijkhuis, geb. 11 mei 1922, † 1984.

VIc. Johannes Petrus van Heiningen, geb. Veur,ZH 3 jan. 1880, † Voorburg,ZH 14 juli 1920, tr. Stompwijk,ZH 3 nov. 1909 Maria Kokshoorn, geb. Wassenaar,ZH 17 jan. 1876, † Veur,ZH 28 jan. 1926, dr. van Arie en Cornelia Knijnenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Cornelis, volgt VIIa.
2. Adrianus Antonius, volgt VIIb.
3. Gerardus Cornelis, volgt VIIc.
4. Cornelia Elisabeth van Heiningen, geb. 12 april 1915, † 4 dec. 1990.
5. Hendrikus van Heiningen, geb. 23 juli 1917, † 4 juli 1967.
6. Ida Margaretha van Heiningen, geb. Stompwijk,ZH 29 juni 1918, † Leidschendam,ZH 11 dec. 1997, tr. Leidschendam,ZH 1 (kerkelijk 4) juli 1940 Johannes Wilhelmus Olsthoorn, geb. Stompwijk,ZH 3 juni 1916, tuinder; melkboer; schipper; melkhandelaar, † Leidschendam,ZH 14 juli 1990, zn. van Johannes Jacobus en Elisabeth Spruit.

VIIa. Theodorus Cornelis van Heiningen, geb. Stompwijk,ZH 17 sept. 1910, † Leidschendam,ZH 19 aug. 2002, tr. Veur,ZH 14 mei 1935 Adriana Cornelia Johanna van Baren, geb. Veur,ZH 5 juni 1910, † Leidschendam,ZH 2 mei 1988, dr. van Wilhelmus Johannes en Antonia Johanna Tas.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Martina van Heiningen, geb. Veur,ZH 2 maart 1936, † Leidschendam,ZH 10 juni 2011, begr. Voorburg,ZH 20 juni 2011.
2. Cornelia Ida Gerarda van Heiningen, geb. Leidschendam,ZH 9 aug. 1939, † ald. 26 juli 2016, begr. Leidschendam, Rk Begraafplaats Agatha.
3. Ida Johanna van Heiningen, geb. Leidschendam,ZH 23 april 1943, † Driebergen,UT 6 maart 2015.

VIIb. Adrianus Antonius van Heiningen, geb. Stompwijk,ZH 13 okt. 1911, † Leidschendam,ZH 26 juni 1995, tr. Leidschendam,ZH 21 aug. 1935 Martina Maria van Kippersluis, geb. Bodegraven,ZH 20 dec. 1911, † Leidschendam,ZH 5 febr. 2006.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Theodorus Maria van Heiningen, geb. Den Haag,ZH 3 okt. 1936, † 23 dec. 2007.
2. Adrianus Nicolaas Maria van Heiningen, geb. Den Haag,ZH 16 april 1939, † 23 april 1976.

VIIc. Gerardus Cornelis van Heiningen, geb. Stompwijk,ZH 28 nov. 1912, tuindersknecht, † Leidschendam,ZH 15 mei 1992, tr. Leidschendam,ZH 11 febr. 1947 Hillegonda Johanna Rolvink, geb. Veur,ZH 22 nov. 1920, † Leidschendam,ZH 24 okt. 2003, dr. van Hendrikus Wilhelmus en Geertje Wortel.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Theodorus Maria van Heiningen, geb. Leidschendam,ZH 19 april 1950, † Den Haag,ZH 19 aug. 2011, begr. Leidschendam, Rk Begraafplaats Agatha 25 aug. 2011.
2. Gerardus Adrianus Maria van Heiningen, geb. Leidschendam,ZH 1 juni 1952, † ald. 25 juni 1963.

VId. Maria Petronella van Heiningen, geb. Veur,ZH 6 maart 1881, † Leidschendam,ZH 26 okt. 1965, tr. Veur,ZH 22 mei 1908 Gerardus Remmerswaal, geb. Stompwijk,ZH 14 mei 1883, handelaar in aardappelen en mest, eigen vervoer per boot (schipper), † Leidschendam,ZH 21 jan. 1967, zn. van Johannes en Margaretha Abel.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leonardus Remmerswaal, geb. Veur,ZH 11 aug. 1909, Handelaar in Grind, Grond en Mest., † Leidschendam,ZH 7 dec. 1948, tr. Loosduinen,ZH 25 april 1934 Gerarda Geertruida Persoon, geb. Loosduinen,ZH 15 maart 1911, † Leidschendam,ZH 11 maart 2006.
2. Ida Theodora Remmerswaal, geb. 8 juni 1911.
3. Theodorus Antonius Remmerswaal, geb. omstr. juli 1913, † Stompwijk,ZH 17 maart 1914.
4. Margaretha Maria Remmerswaal, geb. 4 okt. 1914.
5. Theodorus Hendricus Remmerswaal, geb. 29 okt. 1916.
6. Gerardus Hendricus Remmerswaal, geb. Stompwijk,ZH 24 okt. 1918.
7. Petrus Johannes Remmerswaal, geb. Stompwijk,ZH 13 febr. 1922, † Leidschendam,ZH 23 sept. 2015, tr. 7 nov. 1946 Maria Wilhelmina van Baren, geb. Veur,ZH 16 mei 1924, † Den Haag,ZH 19 maart 2016, begr. Leidschendam, Rk Begraafplaats Agatha 24 maart 2016, dr. van Wilhelmus Johannes en Antonia Johanna Tas.
8. Nicolaas Johannes Remmerswaal, geb. Stompwijk,ZH 22 juni 1923, † Leidschendam,ZH 20 juli 2010.
9. Jacobus Johannes Remmerswaal, geb. Stompwijk,ZH 12 nov. 1924, † 4 sept. 2005.

VIe. Hendrikus Theodorus van Heiningen, geb. Veur,ZH 4 juli 1882, warmoezier, tuinder(sknecht), † Leidschendam,ZH 24 jan. 1962, tr. Leiden,ZH 27 okt. 1915 Sophia Helena van Dorp, geb. Leiden,ZH 26 juni 1890, † Sassenheim,ZH 5 aug. 1968, dr. van Johannes Cornelis en Johanna Warmerdam.
Uit dit huwelijk:
1. Ida Petronella van Heiningen, geb. Veur,ZH 14 juli 1917, † 3 juni 2000, tr. 6 juli 1940 Bernardus van Logchem.
2. Johanna Elisabeth van Heiningen, geb. Veur,ZH 7 sept. 1918, † 11 aug. 1969.
3. Theodorus Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 15 febr. 1920, † ald. 1 juli 1921.
4. Carolina Adriana Maria van Heiningen, geb. Veur,ZH 2 febr. 1924, † Sassenheim,ZH 23 april 2004, tr. 15 sept. 1945 Martinus H. van Dorp, geb. 5 april 1913, † 2 dec. 1997.
5. Maria Gerarda van Heiningen, geb. Veur,ZH 14 okt. 1925, † Leidschendam,ZH 21 maart 2001, tr. Leidschendam,ZH 17 mei 1949 Bernardus Johannes Overvliet, geb. Veur,ZH 30 okt. 1923, † Leidschendam,ZH 22 febr. 2006, zn. van Wilhelmus Theodorus en Johanna Maria Prenen.
6. Johannes Franciscus Hendricus van Heiningen, geb. Veur,ZH 3 maart 1930, brandweerman, † Leidschendam,ZH 28 april 1995, begr. Leidschendam, Rk Begraafplaats Agatha 2 mei 1995, tr. Den Haag,ZH 18 jan. 1956 Maria Helena Johanna van der Kleij, geb. Den Haag,ZH 20 nov. 1930, † Leidschendam,ZH 17 aug. 2003, dr. van Jacobus Ignatius Gerardus en Helena Petronella Maria Lut.

VIf. Petrus Johannis van Heiningen, geb. Veur,ZH 1 april 1884, bakkersknecht, rijtuigpoetser (ten tijde van zijn huwelijk), † Veur,ZH 29 jan. 1932, begr. Veur,ZH RK Kerkhof St. Agatha 3 febr. 1932, tr. Veur,ZH 29 okt. 1913 Wilhelmina Petronella van Baren, geb. Veur,ZH 19 dec. 1889, † Voorburg,ZH 3 sept. 1962, begr. Leidschendam,ZH RK begraafplaats St Agatha 7 sept. 1962, dr. van Wilhelmus en Adriana Bentvelsen.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Cornelis van Heiningen, geb. Veur,ZH 10 febr. 1915, † Leidschendam,ZH 11 febr. 1999.
2. Adriana Cornelia van Heiningen, geb. Veur,ZH 27 april 1916, † Heerhugowaard,NH 29 sept. 2007, tr. Leidschendam,ZH 24 mei (kerkelijk 25 juni) 1947 Theodorus Koppes, geb. Heerhugowaard,NH 12 febr. 1905, arbeider;grondwerker;kantinebaas, † Heerhugowaard,NH 16 febr. 1985, begr. Heerhugowaard,NH, RK Begraafplaats 20 febr. 1985, zn. van Arie en Engeltje Brink.
3. Ida Maria, volgt VIId.
4. Wilhelmus Petrus van Heiningen, geb. Veur,ZH 18 april 1920, tuinarbeider; ptt-ambtenaar, † Leidschendam,ZH 26 nov. 2005, tr. Leidschendam,ZH 26 (kerkelijk Nootdorp,ZH 30) juli 1952 Johanna Helena Kamps, geb. Stompwijk,ZH 23 juni 1927, † Den Haag,ZH 30 sept. 2017, begr. Leidschendam,ZH 6 okt. 2017, dr. van Theodorus en Anna Maria Francisca de Vreede.
5. Gerardus Maria van Heiningen, geb. Veur,ZH 20 aug. 1921, † Leidschendam,ZH 4 juli 2006, tr. Leidschendam,ZH 30 dec. 1958 Apollonia Cornelia Maria Weerdenburg, geb. Veur,ZH 27 nov. 1935, † Den Haag,ZH 14 dec. 2016, begr. Leidschendam, Rk Begraafplaats Agatha 20 dec. 2016, dr. van Theodorus Johannes en Maria Barbara van Boheemen.
6. Petrus Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 20 aug. 1921, † ald. 9 dec. 1921.
7. Cornelis Adrianus van Heiningen, geb. Veur,ZH 16 jan. 1923, † Leidschendam,ZH 6 jan. 1991, begr. Leidschendam,ZH RK begraafplaats St Agatha 11 jan. 1991.
8. Hendrikus Petrus van Heiningen, geb. Veur,ZH 28 mei 1924, † Voorburg,ZH 19 jan. 1987, gecrem. Rijswijk,ZH Crematorium Eikelenburg 22 jan. 1987, tr. 5 juni 1952 Hermina Gesina de Groot, geb. Rotterdam,ZH 11 dec. 1926, † Den Haag,ZH 17 juni 2018, dr. van Simon en Helena Everdina Maria Balneger.

VIId. Ida Maria van Heiningen, geb. Veur,ZH 20 april 1918, † Leidschendam,ZH 13 jan. 2007, tr. Leidschendam,ZH 25 juni 1946 Theodorus Christianus Meester, geb. Stompwijk,ZH 5 juli 1914, † Zoetermeer,ZH 14 aug. 2000, zn. van Wilhelmus en Johanna Lans.
Uit dit huwelijk:
Hendrikus Wilhelmus Maria Meester, geb. Leidschendam,ZH 5 okt. 1957, † Frankrijk 4 juli 2003.

VIg. Maria Elizabeth van Heiningen, geb. Veur,ZH 7 dec. 1893, † Leidschendam,ZH 9 sept. 1982, tr. Veur,ZH 28 april 1920 Gerardus Adrianus van Rijn, geb. Stompwijk,ZH 1 april 1893, vertegenwoordiger; zaadselecteur, † Voorburg,ZH 2 nov. 1965, zn. van Petrus en Maria Catharina van de Sande.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia Jacoba van Rijn, geb. Veur,ZH 11 mei 1921, tr. 27 febr. 1943 Hubertus P. van der Meer.
2. Wilhelmina Maria van Rijn, geb. Leidschendam,ZH 29 maart 1939, † 23 jan. 1940.

Vd. Johanna van Heiningen, geb. Veur,ZH 14 dec. 1855, † Wateringen,ZH 31 jan. 1900, tr. Wateringen,ZH 17 mei 1878 Jacobus Leonardus Scholtes, geb. Wateringen,ZH 11 mei 1853, † ald. 5 juli 1930, zn. van Gerardus Philippus en Anna Hersbach; hij hertr. Wateringen,ZH 23 sept. 1901 Maria Jacoba Cornelia Samwel.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Cornelis Scholtes, geb. Wateringen,ZH 30 juli 1879.
2. Elizabeth Anna Scholtes, geb. Wateringen,ZH 28 juli 1880.
3. Cornelis Hendricus Scholtes, geb. Wateringen,ZH 12 sept. 1881, † ald. 26 dec. 1881.
4. Cornelis Hendrikus Scholtes, geb. Wateringen,ZH 7 okt. 1882, † ald. 22 okt. 1882.
5. Anna Maria Scholtes, geb. Wateringen,ZH 31 okt. 1883, † ald. 11 aug. 1913.
6. Maria Gerarda Scholtes, geb. Wateringen,ZH 1 jan. 1885, † na 1951, tr. Wateringen,ZH 7 juli 1909 Petrus Nicolaas Samwel, geb. Wateringen,ZH 11 febr. 1880, † Wassenaar,ZH 20 jan. 1951, zn. van Petrus Jacobus en Aplonia Jacoba Hendriks.
7. Cornelis Franciscus Scholtes, geb. Wateringen,ZH 7 april 1886, † ald. 22 juli 1886.
8. NN Scholtes, levenloze zoon, geb. Wateringen,ZH 5 juni 1887.
9. Cornelis Franciscus Scholtes, geb. Wateringen,ZH 19 juni 1888.
10. Helena Carolina Scholtes, geb. Wateringen,ZH 16 aug. 1889, † ald. 10 okt. 1889.
11. Theodorus Jacobus Scholtes, geb. Wateringen,ZH 16 jan. 1891.
12. Gerardus Jacobus Scholtes, geb. Wateringen,ZH 13 juli 1892, † ald. 21 okt. 1892.
13. Hendricus Johannes Scholtes, geb. Wateringen,ZH 19 nov. 1894, † ald. 2 dec. 1912.
14. Everardus Maria Scholtes, geb. Wateringen,ZH 4 jan. 1896, † ald. 10 juli 1896.
15. Petronella Francisca Scholtes, geb. Wateringen,ZH 21 febr. 1897, † ald. 3 maart 1897.

Ve. Johanna van Heiningen, geb. Veur,ZH 22 jan. 1859, † 27 dec. 1949, tr. Stompwijk,ZH 15 juni 1881 Henricus van Santen, geb. Stompwijk,ZH 17 maart 1852, † 2 juni 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Johannes van Santen, geb. Stompwijk,ZH 30 juni 1882.
2. Elisabeth Ida van Santen, geb. Stompwijk,ZH 26 juni 1883.
3. Anna Maria van Santen, geb. Stompwijk,ZH 23 sept. 1884.
4. Maria Cornelia van Santen, geb. Stompwijk,ZH 28 sept. 1886.
5. Cornelis Petrus van Santen, geb. Stompwijk,ZH 4 juni 1888.
6. Johanna Jacoba van Santen, geb. Stompwijk,ZH 22 jan. 1890, tr. Stompwijk,ZH 20 juli 1926 Gerardus Petrus van der Valk, geb. Monster,ZH 1 maart 1892, zn. van Gijsbertus Johannes en Anna Katharina van der Marel.
7. Klazina Maria van Santen, geb. Stompwijk,ZH 20 aug. 1891.
8. Ida Maria van Santen, geb. Stompwijk,ZH 25 maart 1893, † ald. 29 aug. 1893.
9. Wilhelmina Johanna van Santen, geb. Stompwijk,ZH 20 dec. 1894.
10. Elisabeth Johanna van Santen, geb. Stompwijk,ZH 17 april 1899.

Vf. Franciscus van Heiningen, geb. Veur,ZH 30 april 1868, tuinder, † Veur,ZH 23 jan. 1933, tr. 1e Voorburg,ZH 31 jan. 1896 Petronella Adriana Koot, geb. Voorburg,ZH 3 juli 1867, † Veur,ZH 9 maart 1911, dr. van Cornelis en Anna Westerbeek; tr. 2e Veur,ZH 15 april 1913 Virginia Jeanette Charlotte Nelissen, geb. Terneuzen,ZE 28 dec. 1880, † Voorburg,ZH 17 april 1939, begr. Leidschendam,ZH 20 april 1939.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Ida van Heiningen, geb. Veur,ZH 23 jan. 1897, In klooster getreden 04-05-1914;H.Professie 25-06-1916, † Leidschendam,ZH 6 jan. 1987.
2. Cornelis Johannes, volgt VIh.
3. Cornelis Jacobus van Heiningen, geb. Veur,ZH 2 dec. 1899, priester/missionaris, † Roosendaal,NB 29 aug. 1946, begr. Leidschendam,ZH RK Kerkhof 3 sept. 1946.
4. Franciscus Johannes, volgt VIi.
5. Johanna Maria van Heiningen, geb. Veur,ZH 20 mei 1903, † Leidschendam,ZH 13 juli 1957, tr. Veur,ZH 4 sept. 1928 Petrus Adrianus van Wensveen, geb. Zegwaart,ZH 25 mei 1901.
Uit het tweede huwelijk:
6. Ida Theadora van Heiningen, geb. Veur,ZH 10 febr. 1914, † Leidschendam,ZH 27 okt. 1985, tr. 18 juni 1942 Jacobus Cornelis van den Bosch, geb. 20 jan. 1918, † 29 juli 1966.
7. Jacoba Petronella, volgt VIj.
8. Petrus Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 10 febr. 1915, † Bennebroek,NH 3 mei 1986, tr. 2 juli 1942 Cornelia Maria Rijper, geb. 10 aug. 1920.
9. Gerard van Heiningen, geb. 16 juli 1916, † Veur,ZH 6 dec. 1917.
10. Petronella Johanna van Heiningen, geb. Veur,ZH 5 april 1918, In klooster getreden, † Lisse,ZH 11 maart 1973.
11. Antonius Franciscus van Heiningen, geb. 6 april 1920, † Veur,ZH 30 juni 1926.
12. Gerardus Maria Josephus van Heiningen, geb. 1 april 1921, † Sterksel,NB 6 okt. 1992.

VIh. Cornelis Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 7 aug. 1898, † Leidschendam,ZH 17 jan. 1986, tr. Wateringen,ZH 5 sept. 1922 Maria Petronella van der Knaap, geb. Wateringen,ZH 15 april 1898, † Leidschendam,ZH 21 jan. 1985, begr. Leidschendam, Rk Begraafplaats Agatha 24 jan. 1985, dr. van Martinus en Helena Johanna Maria van der Bol.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Martina Alida van Heiningen, geb. Veur,ZH 20 juli 1924, † 19 aug. 2008, begr. Berkel en Rodenrijs,ZH, tr. 22 mei 1947 Johannes Michaël Greeve, geb. 30 aug. 1919, † 19 april 2003, begr. Berkel en Rodenrijs,ZH.
2. Maria Johanna Francina, volgt VIIe.
3. NN van Heiningen, levenloze dochter, geb. Veur,ZH 7 juli 1928.
4. Franciscus Martinus Cornelis Maria van Heiningen, geb. Veur,ZH 19 juni 1929, † 31 jan. 2016, gecrem. Delft,ZH 6 febr. 2016, tr. Leidschendam,ZH (kerkelijk Leidschendam HH Petrus en Pauluskerk) 20 mei 1958 Loes Starrenburg, geb. 27 dec. 1936, † vóór 2016.
5. Martinus Franciscus Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 25 dec. 1930, † Leidschendam,ZH 27 nov. 2003.

VIIe. Maria Johanna Francina van Heiningen, geb. Veur,ZH 26 okt. 1925, † Bussum,NH 23 dec. 2003, tr. (ondertr. Leidschendam,ZH 26 nov.) 1956 Johannes Nicolaas Gerardus van der Hoeven, zn. van Johannes Theodorus en Wilhelmina Middendorp.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Maria van der Hoeven, geb. 19 okt. 1958, † 14 sept. 1997.

VIi. Franciscus Johannes van Heiningen, geb. Veur,ZH 21 april 1902, † Leidschendam,ZH 21 febr. 1974, tr. Veur,ZH 17 mei 1927 Elizabeth Jacoba Waaijer, geb. Stompwijk,ZH 12 okt. 1905, † Leidschendam,ZH 11 jan. 1996.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus L.J.M. van Heiningen, geb. 10 aug. 1928, † 6 juli 1995, begr. Zwolle,OV.
2. Giny van Heiningen, geb. 30 jan. 1933, † 22 maart 2002, tr. Jan Lipman, geb. 4 febr. 1927, † Venray,LI 31 juli 2004, gecrem. Blerick,LI 5 aug. 2004.
3. Elizabeth van Heiningen, geb. 10 febr. 1936, † 4 juni 1993.
4. Maria van Heiningen, geb. 16 maart 1938, † 18 febr. 1968.

VIj. Jacoba Petronella van Heiningen, geb. Veur,ZH 10 febr. 1914, † 4 april 2005, tr. 22 okt. 1942 Jacobus Petrus van Vliet, geb. Veur,ZH 26 dec. 1912, † Leidschendam,ZH 16 maart 2001.
Uit dit huwelijk:
1. Gemma van Vliet, geb. 18 jan. 1948, † 29 jan. 1959.
2. Rob van Vliet, geb. 8 juni 1956, † 29 jan. 1959.

Vg. Elisabeth Anna van Heiningen, geb. Veur,ZH 4 juni 1872, † Amsterdam,NH 20 febr. 1936, tr. Veur,ZH 9 juni 1896 Hermanus Joannes Hiep, geb. Diemen,NH 9 jan. 1870, broodbakker, † Velsen,NH 10 juli 1958, zn. van Cornelis en Anna Theresia Wethlij.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jozephus Maria Hiep, geb. Veur,ZH 25 maart 1897, tr. Amsterdam,NH 6 juli 1922 Cornelia Antonia Maria Bouwmeester, geb. Amsterdam,NH omstr. 1900.
2. Theodorus Cornelis Hiep, geb. Veur,ZH 24 juni 1898, tr. Amsterdam,NH 8 jan. 1925 Elisabeth Francisca Wilhelmina Jansen, geb. Amsterdam,NH omstr. 1903.
3. Wilhelmus Hendrikus Hiep, geb. Veur,ZH 31 dec. 1899, tr. Amsterdam,NH 14 okt. 1925 Johanna Margaretha Maria Remmers, geb. Amsterdam,NH omstr. 1904.
4. Jacobus Leonardus Hiep, geb. Veur,ZH 2 sept. 1901, † ald. 25 febr. 1902.
5. Maria Francisca Hiep, geb. omstr. 18 okt. 1902, † Veur,ZH 6 dec. 1902.
6. Maria Francisca Hiep, geb. Veur,ZH 24 febr. 1904.
7. Johanna Hendrika Hiep, geb. Veur,ZH 19 mei 1905.
8. Petronella Francisca Hiep, geb. Veur,ZH 4 okt. 1906.
9. Gerardus Johannes Hiep, geb. Veur,ZH 29 nov. 1909.
10. Theresia Helena Hiep, geb. Veur,ZH 23 febr. 1911.
11. Maria Elisabeth Jacoba Hiep, geb. Veur,ZH 15 sept. 1912.
12. Virginia Jeanette Charlotte Hiep, geb. Veur,ZH 28 maart 1915, † Leusden,,UT 17 sept. 1991, tr. Nicolaas Johannes Rijper, geb. Stompwijk,ZH 12 sept. 1917, † Leusden,,UT 3 sept. 2003.

IVd. Arnoldus van Heiningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 17 juli 1830, bouwman; winkelier; veehouder, † Overschie,ZH 12 juli 1903, tr. Bleiswijk,ZH 8 mei 1870 Johanna Maria Ham, geb. Bleiswijk,ZH 23 juni 1845, winkelierster, † Delft,ZH 10 maart 1922, dr. van Hendrik en Geertruida Johanna Thuijs.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Hendricus van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 18 aug. 1872, † Overschie,ZH 22 maart 1885.
2. Hendricus Leonardus van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 24 nov. 1873, † ald. 15 jan. 1875.
3. Johanna Petronella, volgt Vh.
4. Hendricus Leonardus van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 20 aug. 1877, † Overschie,ZH 21 aug. 1904.
5. Adriana Cornelia van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 1 febr. 1879, † ald. 2 juni 1879.
6. Gerardus Adrianus van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 16 april 1880.
7. Gerardus Hubertus van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 5 mei 1881, † Overschie,ZH 8 sept. 1881.
8. Arnoldus Adrianus, volgt Vi.
9. Anna Geertruida van Heiningen, geb. Overschie,ZH 29 mei 1884, † ald. 14 febr. 1886.
10. Theodorus Hendricus, volgt Vj.

Vh. Johanna Petronella van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 21 aug. 1875, † Rotterdam,ZH 13 nov. 1957, tr. Overschie,ZH 27 nov. 1913 Johannes Hendrik Boute, geb. Rotterdam,ZH 22 febr. 1875, stucadoor, † Rotterdam,ZH 19 dec. 1933, zn. van Hendrik Johannes en Johanna Kleingeld en wedr. van Dina Agnes de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Theodora Johanna Elisabeth Boute, geb. Rotterdam,ZH 13 okt. 1917, † ald. 24 nov. 1995.
2. Hendrik Johannes Boute, geb. Rotterdam,ZH 6 okt. 1919, werkte bij Coebergh, † Rotterdam,ZH 2 aug. 1997, tr. Sophia Catharina Maria van Schie, geb. 21 jan. 1926, † 21 sept. 1998.

Vi. Arnoldus Adrianus van Heiningen, geb. Overschie,ZH 9 juli 1882, timmerman, † Rotterdam,ZH 30 april 1963, tr. Vlaardinger Ambacht,ZH 20 mei 1914 Maria Christina Zijdenbos, geb. Vlaardingen,ZH 26 aug. 1890, dr. van Engelbertus en Alida Ebbers.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Theodora van Heiningen, geb. Overschie,ZH 26 aug. 1915.
2. Engelbertus Antonius Gerardus van Heiningen, geb. Overschie,ZH 3 mei 1917, † ald. 27 febr. 1918.
3. Engelbertus Antonius Gerardus van Heiningen, geb. Schiedam,ZH 20 jan. 1919.
4. Theresia Maria Christina van Heiningen, geb. Rotterdam,ZH 20 nov. 1929, † ald. 11 aug. 1947.

Vj. Theodorus Hendricus van Heiningen, geb. Overschie,ZH 3 april 1886, hofmeester, † Udsire (Noorwegen) 21 maart 1917, tr. Den Haag,ZH 7 mei 1913 Maria Alegonda Dijkman, geb. Rotterdam,ZH 7 sept. 1879, winkelierster in gedistilleerd, † Den Haag,ZH 18 jan. 1953, dr. van Johannes Cornelis en Gerardina Nolte en wed. van Cornelis Eickholt.
Uit dit huwelijk:
Theodorus Hendricus Marie van Heiningen, geb. Den Haag,ZH 13 nov. 1916, † Mal-Samoschie, Rusland 26 juni 1942.

IVe. Johannes van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 21 mei 1839, bouwman; dagloner, † vóór 1918, tr. Vlaardingen,ZH 18 mei 1870 Jacoba Oudshoorn, geb. Pijnacker,ZH 9 okt. 1835, † Vlaardingen,ZH 21 maart 1920, dr. van Willem en Petronella Goemans en wed. van 1e Kornelis Kok en 2e Pieter Geerlings.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria, volgt Vk.
2. NN van Heijningen, levenloze dochter, geb. Vlaardingen,ZH 8 aug. 1874.

Vk. Johanna Maria van Heijningen, geb. Vlaardingen,ZH 12 maart 1871, † vóór 1930, tr. vóór 1908 Michiel Wilhelmus Ruijgrok, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 30 maart 1884, † Schiedam,ZH 22 okt. 1938.
Uit dit huwelijk:
Johanna Jacoba Ruijgrok, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 13 april 1908.

IVf. Maria van Heiningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 9 okt. 1842, † ald. 15 mei 1915, tr. Vlaardinger Ambacht,ZH 6 mei 1874 Adrianus van Koppen, geb. Hof van Delft,ZH 2 febr. 1832, † Vlaardinger Ambacht,ZH 16 sept. 1908, zn. van Willem en Cornelia Maat.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes van Koppen, geb. Overschie,ZH 26 maart 1875, veehouder.
2. Theodorus Hubertus van Koppen, geb. Overschie,ZH 14 nov. 1876, † ald. 8 febr. 1877.
3. Cornelia Maria van Koppen, geb. Overschie,ZH 27 febr. 1878.
4. Theodorus Johannes van Koppen, geb. Overschie,ZH 22 sept. 1879, † ald. 2 okt. 1879.
5. Johanna Maria van Koppen, geb. Overschie,ZH 23 mei 1881, † ald. 14 juli 1881.

IIb. Jan Willemsze van Heijningen, geb. Wateringen,ZH omstr. 1733, † ald. 6 maart 1787, tr. Rijswijk,ZH 19 april 1754 Agatha Theunisse van der Mark, geb. Rijswijk,ZH omstr. 1725, † ald. 12 jan. 1805, dr. van Teunis Pieterse van der Marck en Helena Jaspers van Haastert; zij hertr. Wateringen,ZH 8 nov. 1789 Philip van Rijt.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 12 mei 1754, † Hodenpijl,ZH 28 juli 1825, tr. Schipluiden,ZH 9 mei 1790 Joannes Remmerswaal, geb. Wassenaar,ZH 29 jan. 1760, † Hodenpijl,ZH 19 dec. 1840.
2. Anna Janse, volgt IIIb.
3. Nicolaus Jansz, volgt IIIc.
4. Maria, volgt IIId.
5. Alida (Aleijdis )Jansdr, volgt IIIe.

IIIb. Anna Janse van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 8 aug. 1757, † ald. 27 dec. 1834, tr. 1e Wateringen,ZH 3 dec. 1780 Claas Laurense van Swet, † vóór 1786; tr. 2e Wateringen,ZH 14 mei 1786 Theodorus Jacobse van der Hut, geb. Wateringen,ZH omstr. 1758, † Naaldwijk,ZH 22 mei 1834.
Uit het eerste huwelijk:
1. Laurentius van Swet, ged. Bergschenhoek,ZH 26 juni 1781, tr. Cornelia Berkelaar.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jacobus Dirksz. van der Hut, ged. Wateringen,ZH 2 mei 1788, † Pijnacker,ZH 6 sept. 1835, tr. 1e Wateringen,ZH 6 aug. 1809 Henderica Koster; tr. 2e Nootdorp,ZH 19 maart 1825 Martijntje Vrijmoed.
3. Agatha van der Hut, geb. Wateringen,ZH omstr. 1791, † ald. 8 okt. 1857.
4. Antonius van der Hut, geb. Wateringen,ZH 5 juli 1793.
5. Philippus van der Hut, geb. Wateringen,ZH 17 okt. 1794, † Delft,ZH 2 april 1868, tr. Nootdorp,ZH 7 nov. 1832 Jaapje van Wannen.
6. Gertrudis van der Hut, ged. Wateringen,ZH 29 dec. 1795.
7. Antonius van der Hut, ged. Wateringen,ZH 7 maart 1797, veenarbeider, † Nootdorp,ZH 31 okt. 1859, tr. Rijswijk,ZH 29 aug. 1819 Maria Brands.
8. Leonardus van der Hut, ged. Wateringen,ZH 14 dec. 1798.
9. Gertrudis van der Hut, geb. Wateringen,ZH 23 april 1800.
10. Martinus van der Hut, ged. Wateringen,ZH 8 mei 1801.

IIIc. Nicolaus Jansz van Heijningen, geb. Wateringen,ZH omstr. 1762, † ald. 29 maart 1814, tr. Wateringen,ZH 18 april 1790 Maria Arisze van Zwet, geb. Wateringen,ZH omstr. 1772, † ald. 31 jan. 1814, dr. van Arij en Aaltje Reijneveen.
Uit dit huwelijk:
1. Alida, volgt IVg.
2. Joannes, volgt IVh.
3. Johanna, volgt IVi.
4. Agatha van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 7 dec. 1794, † Schipluiden,ZH 29 jan. 1812.
5. Wilhelmus Nicolaaszoon, volgt IVj.
6. Petrus, volgt IVk.
7. Gertrudis, volgt IV-l.
8. Joanna van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 1 okt. 1799.
9. Joanna, volgt IVm.
10. Helena, volgt IVn.
11. Joanna van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 29 april 1804.
12. Adriana van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 12 nov. 1805, † ald. 7 jan. 1809.
13. Nicolaus van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 26 nov. 1806.
14. Wilhelmus, volgt IVo.
15. Adriana van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 24 sept. 1810.
16. Martinus, volgt IVp.

IVg. Alida van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 3 maart 1791, landbouwster, † Wateringen,ZH 20 juli 1863, tr. Schipluiden,ZH 30 april 1819 Martinus Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH omstr. 1789, landbouwer, † Wateringen,ZH 18 april 1859.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 1 aug. 1820.
2. Magdalena Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 6 okt. 1821, † ald. 8 nov. 1888.
3. Maria Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 6 okt. 1821.
4. Klaasje Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 7 mei 1823, † ald. 16 aug. 1900, tr. Wateringen,ZH 14 mei 1875 Johannes Luiten.
5. Aagje Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 24 april 1825, † ald. 26 aug. 1894, tr. Wateringen,ZH 7 maart 1851 Pieter de Koning, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 16 sept. 1824, † vóór 1894.
6. Nicolaas Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 21 aug. 1827, † ald. 23 maart 1831.
7. Geertje Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 5 dec. 1828, † ald. 6 dec. 1893.

IVh. Joannes van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 2 jan. 1793, watermolenaar, † Wateringen,ZH 19 april 1856, tr. 1e Wateringen,ZH 25 okt. 1816 Maria van der Ende, ged. Poeldijk,ZH 18 okt. 1783, dienstmeid, † Wateringen,ZH 29 dec. 1824; tr. 2e Wateringen,ZH 1 maart 1827 Cornelia van Vliet, ged. Honselersdijk,ZH 23 febr. 1797, † Wateringen,ZH 15 april 1847.
Uit het eerste huwelijk:
1. Nicolaas van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 22 dec. 1816, † ald. 10 dec. 1878, tr. 1e Wateringen,ZH 7 juli 1838 Helena Bils, geb. omstr. 1815, † Rijswijk,ZH 22 maart 1846; tr. 2e Wateringen,ZH 12 dec. 1848 Cornelia Rodenreijs.
2. Marijtje van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 30 jan. 1818, † ald. 6 febr. 1818.
3. Catharina van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 31 jan. 1818, † ald. 6 febr. 1818.

IVi. Johanna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 4 dec. 1793, ged. Rijswijk,ZH 5 dec. 1793, † Wateringen,ZH 7 juli 1849, tr. 1e Wateringen,ZH 12 mei 1822 Hendrik van Elswijk, ged. Delft,ZH 17 nov. 1778, arbeider, † Wateringen,ZH 4 nov. 1830, wedr. van Kaatje van den Broek; tr. 2e Wateringen,ZH 2 mei 1835 Petrus Boeters, ged. Wateringen,ZH 21 aug. 1779, veenarbeider, † 6 juli 1849, zn. van Joannis Dirksz en Aldegundis (Hilgonda) van der Schonck.
Uit het eerste huwelijk:
1. Martinus van Elswijk, geb. Wateringen,ZH 22 juni 1823, arbeider, † Haarlemmermeer,NH 22 juni 1889.
2. Nicolaas van Elswijk, geb. Wateringen,ZH 29 nov. 1824, † ald. 28 dec. 1826.
3. Maria van Elswijk, geb. Wateringen,ZH 20 juni 1826, † ald. 5 sept. 1826.
4. Cornelia van Elswijk, geb. Wateringen,ZH 19 okt. 1827, † ald. 13 febr. 1828.
5. Leonardus van Elswijk, geb. Wateringen,ZH 27 juni 1829, † ald. 25 okt. 1830.
Uit het tweede huwelijk:
6. Johannis Boeters, geb. Wateringen,ZH 2 okt. 1836, † Naaldwijk,ZH 5 sept. 1909.

IVj. Wilhelmus Nicolaaszoon van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 25 maart 1796, arbeider, † Wateringen,ZH 13 maart 1852, tr. 1e Monster,ZH 14 mei 1820 Gijsberta van Putten, geb. Rijswijk,ZH 26 febr. 1798, † Wateringen,ZH 23 nov. 1823; tr. 2e Wateringen,ZH 1 sept. 1828 Helena van Zwet, ged. Wateringen,ZH 9 aug. 1800, † ald. 10 maart 1878, dr. van Adrianus en Johanna Reijgersberg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 13 febr. 1821, † ald. 18 febr. 1821.
2. Johannis van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 16 febr. 1821, † ald. 19 febr. 1821.
3. Nicolaas van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 22 maart 1822, † Leimuiden,ZH 9 juni 1866, tr. Wateringen,ZH 5 mei 1849 Adriana Bos, dr. van Gerardus.
4. Johannis van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 10 nov. 1823, † ald. 11 nov. 1823.
Uit het tweede huwelijk:
5. Arie van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 11 jan. 1829, † ald. 28 febr. 1829.
6. Maria van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 12 mei 1830, † Monster,ZH 6 febr. 1876, tr. ’s-Gravenzande,ZH 18 mei 1861 Johannis Hersbach, geb. Wateringen,ZH 12 maart 1830, zn. van Johannis en Catharina van Luijk.
7. Johanna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 20 juni 1831, † ald. 1 okt. 1831.
8. Martinus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 16 nov. 1832, † Haarlemmermeer,NH 17 febr. 1899, tr. Maria Bak.
9. Adrianus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 2 juni 1834, † ald. 21 aug. 1834.
10. Johanna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 11 juni 1835, dienstbode, † Schipluiden,ZH 3 juni 1893, tr. Schipluiden,ZH 23 mei 1862 Anthonie Haring, geb. omstr. 1834, kleermaker.
11. Willem van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 13 nov. 1836, † ald. 12 febr. 1837.
12. Gijsbertus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 22 dec. 1837, † ald. 10 febr. 1838.
13. Arie van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 26 dec. 1838, † ald. 13 jan. 1839.
14. Willem van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 26 dec. 1838, † ald. 15 jan. 1839.
15. Gijsberta van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 1 mei 1840, † Naaldwijk,ZH 28 april 1927, tr. Schipluiden,ZH 27 april 1868 Johannes Petrus Verreck, geb. omstr. 1830, kleermaker, zn. van Petrus en Catharina van den Bosch.
16. Johannes van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 23 jan. 1842, † ald. 25 febr. 1842.
17. Adrianus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 14 febr. 1845, bouwknecht; ttv ov loswerkman, † Rotterdam,ZH 6 juli 1902, tr. Wateringen,ZH 13 mei 1870 Maria Clasina van der Horst, geb. Zaandam,NH omstr. 1845, dienstbode, dr. van Jacobus en Maria Zonneveld.

IVk. Petrus van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 18 febr. 1797, arbeider; watermolenaar, † Hof van Delft,ZH 6 nov. 1874, tr. Wateringen,ZH 19 nov. 1824 Joanna van Dijk, ged. Wateringen,ZH 28 jan. 1797, † Hof van Delft,ZH 9 nov. 1874, dr. van Georgius Pieters en Cornelia Boeters en wed. van Arij de Heij.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 8 mei 1826, † vóór 1904, tr. Hof van Delft,ZH 3 sept. 1853 Petronella van der Lust, geb. Hof van Delft,ZH 31 aug. 1828, † Rotterdam,ZH 8 febr. 1904, dr. van Sebastianus en Catharina Vis.
2. Adrianus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 14 febr. 1828, houtkopersknecht; watermolenaar, † Hof van Delft,ZH 30 april 1905, tr. Pijnacker,ZH 13 nov. 1858 Cornelia Lindeman, geb. Pijnacker,ZH 28 nov. 1829, naaister, † Hof van Delft,ZH 12 aug. 1879, dr. van Lambertus.
3. Johannes van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 23 nov. 1831, † ald. 20 dec. 1831.
4. Cornelia Maria van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 18 aug. 1835, † Schipluiden,ZH 12 febr. 1856.

IV-l. Gertrudis van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 7 aug. 1798, † ald. 9 febr. 1847, tr. Hodenpijl,ZH 6 mei 1820 Petrus van Dijk, geb. Wateringen,ZH 13 dec. 1792, landbouwerij, † Wateringen,ZH 28 aug. 1852, zn. van Georgius Pieters en Cornelia Boeters; hij hertr. na 1847 Martina van Putten.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van Dijk, geb. Wateringen,ZH 3 juni 1821, † ald. 20 aug. 1821.
2. Nicolaas van Dijk, geb. Wateringen,ZH 22 juni 1822.
3. Joris van Dijk, geb. Wateringen,ZH 11 okt. 1823, † ald. 15 febr. 1885, tr. 1e Naaldwijk,ZH 20 mei 1848 Catharina van der Spek, dr. van Kors en Antje Middelburg; tr. 2e Wateringen,ZH 2 sept. 1859 Maria van Dorrenstijn, geb. Den Haag,ZH 14 juli 1823, † Wateringen,ZH 18 febr. 1871, dr. van Gerrit van Dorrensteijn en Cornelia van der Ark en wed. van Theodoris Ammerlaan; tr. 3e Wateringen,ZH 11 juni 1875 Bastiaantje Wensveen, geb. Wateringen,ZH omstr. 1816, dr. van Cornelis en Anna van der Hoeven en wed. van Jacobus van Gemmert.
4. Johannes van Dijk, geb. Wateringen,ZH 6 okt. 1825, † ald. 24 okt. 1825.
5. Maria van Dijk, geb. Wateringen,ZH 2 maart 1827, † ald. 11 dec. 1827.
6. Maria van Dijk, geb. Wateringen,ZH 7 maart 1828.
7. Theodora van Dijk, geb. Rijswijk,ZH 2 maart 1829, † Wateringen,ZH 6 okt. 1835.
8. Helena van Dijk, geb. Rijswijk,ZH 25 juni 1830, † Monster,ZH 13 mei 1878, tr. Wateringen,ZH 6 juni 1855 Willem van der Krogt, geb. Nieuweveen,ZH omstr. 1828.
9. Bernardus van Dijk, geb. Rijswijk,ZH 8 aug. 1831.
10. Maria van Dijk, geb. Rijswijk,ZH 19 sept. 1832, † Naaldwijk,ZH 18 maart 1894.
11. Nicolaas van Dijk, geb. Wateringen,ZH 4 okt. 1833, † ald. 5 dec. 1833.
12. Johanna van Dijk, geb. Wateringen,ZH 28 mei 1835, † ald. 20 juli 1835.
13. Dorothea van Dijk, geb. Wateringen,ZH 4 aug. 1836, † ald. 27 okt. 1836.
14. Johannis van Dijk, geb. Wateringen,ZH 21 juli 1837, † ald. 21 juli 1837.
15. Johanna van Dijk, geb. Wateringen,ZH 13 mei 1839, † ald. 18 nov. 1839.
16. Wilhelmus Jacobus van Dijk, geb. Wateringen,ZH 25 juli 1841, † Bleiswijk,ZH 20 dec. 1896, tr. Zevenhuizen,ZH 5 mei 1865 Maria de Heij, geb. Zegwaart,ZH omstr. 1840, dr. van Leen en Elisabeth Bronsgeest.

IVm. Joanna van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 17 juni 1801, dienstbode, † Voorburg,ZH 26 maart 1854, tr. Voorburg,ZH 1 dec. 1837 Jacobus Teeuwisse, geb. Den Haag,ZH 21 maart 1795, arbeider, † Voorburg,ZH 25 sept. 1851.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Teeuwisse, geb. Voorburg,ZH 5 juni 1840, † ald. 14 juli 1840.

IVn. Helena van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 2 april 1803, dienstbode, † Wateringen,ZH 10 maart 1850, tr. Wateringen,ZH 14 juni 1827 Wilhelmus Reijgersberg, ged. Wateringen,ZH 25 dec. 1794, arbeider, † Wateringen,ZH 16 juli 1866.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 20 juli 1827.
2. Hanna Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 17 juni 1829, † ald. 14 sept. 1836.
3. Maria Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 7 nov. 1830, † ald. 3 mei 1859.
4. Cornelia Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 4 juli 1832.
5. Clasina Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 15 nov. 1834, † ald. 17 juni 1835.
6. Anna Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 2 dec. 1836, † Loosduinen,ZH 1 april 1856.
7. Nicolaas Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 15 nov. 1838, † ald. 12 dec. 1851.
8. Clasina Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 16 maart 1841, † ald. 30 dec. 1841.
9. Agatha Reijgersberg, geb. Wateringen,ZH 5 aug. 1843, † ald. 15 april 1856.

IVo. Wilhelmus van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 20 dec. 1807, brouwersknecht; bierbrouwer, † Delft,ZH 21 juni 1850, tr. Wateringen,ZH 7 dec. 1839 Anna Maria Clara Ossendorp, geb. Ostcappeln, Hannover,DLD omstr. 1806, † Delft,ZH 24 aug. 1869; zij hertr. Delft,ZH 29 nov. 1854 Johannes Link.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas van Heijningen, geb. Delft,ZH 27 sept. 1840, † ald. 4 febr. 1867.
2. Martinus van Heijningen, geb. Delft,ZH 19 nov. 1841, † ald. 3 sept. 1842.
3. Hendricus van Heijningen, geb. Delft,ZH 21 febr. 1843.
4. Willem van Heijningen, geb. Delft,ZH 21 april 1845, † ald. 3 nov. 1845.

IVp. Martinus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 19 okt. 1811, arbeider, † Rijswijk,ZH 28 maart 1878, tr. 1e Wateringen,ZH 2 okt. 1841 Cuniera van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 19 jan. 1813, † Rijswijk,ZH 27 nov. 1858, dr. van Martinus en Cornelia van Wijk; tr. 2e Wateringen,ZH 20 juni 1862 Apolonia van Leeuwen, geb. Voorburg,ZH 3 dec. 1806, † Rijswijk,ZH 16 juni 1867, wed. van Leonardus Kockx.
Uit het eerste huwelijk:
1. Nicolaas van Heijningen, geb. Overschie,ZH 25 sept. 1842, † Wateringen,ZH 27 nov. 1846.
2. Kornelia, volgt V-l.
3. Martinus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 2 nov. 1845, † ald. 19 nov. 1846.
4. Maria van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 25 april 1847, † ald. 6 april 1871.
5. Martinus Marcus van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 25 april 1849, bouwknecht, † Den Haag,ZH 11 mei 1916, tr. Den Haag,ZH 10 okt. 1900 Geertrui Schumann, geb. Den Haag,ZH 4 dec. 1843, † ald. 11 juli 1923, dr. van Johannes Frederik en Johanna van den Berg.
6. Willem van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 28 aug. 1851, boerenarbeider, † Leiden,ZH 16 dec. 1904.

V-l. Kornelia van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 9 mei 1844, † ald. 16 mei 1911, tr. Wateringen,ZH 13 mei 1870 Aalbregt Sprinkhuijzen, geb. Wateringen,ZH, bouwknecht, zn. van Arij en Marretje van Roon.
Uit dit huwelijk:

VIk. Arie Albertus Sprinkhuijzen, geb. Wateringen,ZH 18 febr. 1871, † Rijswijk,ZH 15 maart 1945, tr. Wateringen,ZH 18 nov. 1896 Cornelia Dobbe, geb. Leiden,ZH omstr. 1873, † Wateringen,ZH 17 maart 1934.
Uit dit huwelijk:
Theodora Helena Sprinkhuijzen, geb. Wateringen,ZH 12 maart 1902, † ald. 18 maart 1991, tr. Wateringen,ZH 15 sept. 1932 Everardus Theodorus Adrianus Brabander, geb. Wateringen,ZH 24 febr. 1902, † Den Haag,ZH (niet zeker) 14 nov. 1982, begr. Wateringen,ZH RK Begraafplaats 17 nov. 1982, zn. van Wilhelmus Leonardus en Agatha Johanna van der Burg.

IIId. Maria van Heijningen, geb. Wateringen,ZH omstr. 1763, † Loosduinen,ZH 17 april 1837, tr. Rijswijk,ZH 13 nov. 1785 Engelbertus Ariesze van Leeuwen, geb. Loosduinen,ZH omstr. 1738, kooiman, † Loosduinen,ZH 14 aug. 1831, zn. van Arie en Jaantje van Dam.
Uit dit huwelijk:
1. Arie van Leeuwen, ged. Loosduinen,ZH 21 sept. 1786.
2. Joannes van Leeuwen, ged. Loosduinen,ZH 24 april 1788, kooiman.
3. Adriana van Leeuwen, ged. Loosduinen,ZH 1 juni 1790.
4. Philippus van Leeuwen, ged. Loosduinen,ZH 8 aug. 1793.
5. Adrianus van Leeuwen, ged. Loosduinen,ZH 31 aug. 1795.
6. Agatha van Leeuwen, ged. Loosduinen,ZH 11 okt. 1798, † ald. 17 aug. 1814.
7. Gertrudis van Leeuwen, ged. Loosduinen,ZH 24 april 1801.

IIIe. Alida (Aleijdis )Jansdr van Heijningen, ged. Wateringen,ZH 23 nov. 1766, † ald. 5 nov. 1835, tr. Wateringen,ZH 9 mei 1790 Cornelis van der Sman, ged. Bergschenhoek,ZH 4 sept. 1763, † Wateringen,ZH 23 juli 1821, zn. van Christiaan (Korstiaan) en Johanna Hoogenboom.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna van der Sman, geb. Wateringen,ZH 17 dec. 1792, † vóór 15 dec. 1800.
2. Joannes van der Sman, geb. Wateringen,ZH 1 maart 1794.
3. Christianus van der Sman, ged. Wateringen,ZH 23 juli 1795.
4. Christianus van der Sman, ged. Wateringen,ZH 13 dec. 1796, arbeider; tapper.
5. Agatha van der Sman, ged. Wateringen,ZH 14 jan. 1798.
6. Joanna van der Sman, ged. Wateringen,ZH 15 dec. 1800, † ald. 25 febr. 1870, tr. Leendert van Luijk, geb. omstr. 1797, arbeider.
7. Magdalena van der Sman, ged. Wateringen,ZH 11 april 1803.
8. Philippus van der Sman, ged. Wateringen,ZH 11 april 1803.
9. Cornelius van der Sman, ged. Wateringen,ZH 16 nov. 1804, arbeider.
10. Gertrudis van der Sman, ged. Wateringen,ZH 24 sept. 1806.
11. Helena, volgt IVq.

IVq. Helena van der Sman, geb. Wateringen,ZH 1 dec. 1809, † ald. 8 febr. 1875, tr. Wateringen,ZH 9 nov. 1833 Theodorus Vis, geb. Kethel,ZH 2 dec. 1794, † Wateringen,ZH 22 nov. 1852, zn. van Jacobus Dirksz en Aaltje Dirksdr Langelaan.
Uit dit huwelijk:

Vm. Aaltje Vis, geb. Wateringen,ZH 12 aug. 1834, † Monster,ZH 14 nov. 1890, tr. Monster,ZH 26 mei 1855 Cornelis de Brabander, geb. Monster,ZH 10 april 1833, † ald. 6 juli 1921, zn. van Simon Klaasz en Joanna de Haas.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Alida, volgt VI-l.
2. Theodorus Cornelis, volgt VIm.
3. Cornelia de Brabander, geb. Monster,ZH 10 dec. 1860, † Den Haag,ZH 10 jan. 1926, tr. Monster,ZH 5 mei 1883 Dirk Pronk, geb. Den Haag,ZH 28 maart 1859, † ald. 16 okt. 1920, zn. van Dirk Wouter.
4. Helena de Brabander, geb. Monster,ZH 21 nov. 1862, † ald. 23 nov. 1862.
5. Simon Petrus de Brabander, geb. Monster,ZH 14 okt. 1863, † ald. 16 febr. 1864.
6. Simon Nicolaas de Brabander, geb. Monster,ZH 31 okt. 1864, † ald. 28 aug. 1865.
7. Leonardus Nicolaas, volgt VIn.
8. NN de Brabander, levenloze dochter, geb. Monster,ZH 10 nov. 1868.
9. Anna Maria de Brabander, geb. Monster,ZH 20 jan. 1870.
10. Simon Jacobus, volgt VIo.
11. Agatha Alida, volgt VIp.
12. Johannes Jacobus, volgt VIq.
13. Jacobus Leonardus de Brabander, geb. Monster,ZH 28 april 1880, † ald. 19 juli 1880.

VI-l. Johanna Alida de Brabander, geb. Monster,ZH 6 juli 1857, † ald. 28 sept. 1892, tr. Monster,ZH 22 mei 1880 Bastiaan Smith, geb. Naaldwijk,ZH 1 juni 1856, † Monster,ZH 31 juli 1933, zn. van Petrus Smit(h) en Maria van der Klaauw; hij hertr. omstr. 1893 Eva van Wijngaarden.
Uit dit huwelijk:
1. NN Smit, levenloze zoon, geb. Monster,ZH 24 jan. 1881.
2. Cornelis Theodorus Smit, geb. Monster,ZH 17 sept. 1882, † ald. 17 okt. 1882.
3. Maria Alida Smit, geb. Monster,ZH 28 okt. 1883, † ald. 16 febr. 1939, tr. Monster,ZH 25 nov. 1905 Franciscus Adam van Bergenhenegouwen, geb. Monster,ZH 5 mei 1871, † Den Haag,ZH 15 maart 1953, zn. van Wilhelmus Josephus en Catharina Toussaint.
4. Cornelis Theodorus Smit, geb. Monster,ZH 16 dec. 1884, † ald. 13 jan. 1885.
5. Catharina Anna Smit, geb. Monster,ZH 1 jan. 1886, † ald. 12 aug. 1886.
6. Cornelis Leonardus Smit, geb. Monster,ZH 22 dec. 1886, † ald. 21 juli 1887.
7. NN Smit, levenloze zoon, geb. Monster,ZH 20 sept. 1892.

VIm. Theodorus Cornelis de Brabander, geb. Monster,ZH 12 dec. 1858, † Wateringen,ZH 6 aug. 1931, tr. Monster,ZH 20 mei 1882 Petronella Schenkels, geb. Rijswijk,ZH 13 juni 1860, † Monster,ZH 14 aug. 1917, dr. van Bernardus.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Bartholomeus Bernardus, volgt VIIf.
2. Johanna Maria Alida de Brabander, geb. Monster,ZH 1 juni 1885.
3. Alida Cornelia de Brabander, geb. Monster,ZH 3 juni 1886, † ald. 30 aug. 1886.
4. Maria Johanna de Brabander, geb. Monster,ZH 6 juli 1887, † ald. 17 aug. 1887.
5. Alida Anna, volgt VIIg.
6. Jacoba Anna de Brabander, geb. Monster,ZH 19 dec. 1890, † ald. 17 maart 1891.
7. Cornelia Margaretha de Brabander, geb. Monster,ZH 25 juli 1892, † ald. 4 okt. 1892.
8. Johanna Petronella de Brabander, geb. Monster,ZH 7 okt. 1893, † ald. 1 nov. 1920, tr. Monster,ZH 2 febr. 1918 Petrus Jacobus Zuijderwijk, geb. Monster,ZH 13 april 1892.
9. Bernardus Michael de Brabander, geb. Monster,ZH 24 okt. 1894, † ald. 28 juni 1934, tr. Wateringen,ZH 29 juni 1923 Johanna Berdina Eijgermans, geb. Wateringen,ZH 8 maart 1894.
VIs,1).
11. Maria Eva de Brabander, geb. Monster,ZH 7 mei 1898, tr. Monster,ZH 13 april 1921 Cornelis Johannes Adrianus Lipman, geb. Naaldwijk,ZH 26 juni 1895, zn. van Cornelis Jacobus en Gerarda Bentvelzen.

VIIf. Cornelis Bartholomeus Bernardus de Brabander, geb. Monster,ZH 25 dec. 1883, † Den Haag,ZH 7 nov. 1947, tr. Monster,ZH 4 sept. 1909 Alida Droog, geb. Kethel,ZH 23 sept. 1884, dr. van Nicolaas en Maria Elisabeth Vis.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Cornelis Johannes de Brabander, geb. Monster,ZH omstr. 1913, tr. Wateringen,ZH 20 april 1937 Anna Petronella Wilhelmina Daniels, geb. Wateringen,ZH omstr. 1914, dr. van Johannes Wilhelmus en Johanna de Vreede.
2. Bernardus Josephus de Brabander, geb. Monster,ZH omstr. april 1915, † ald. 18 juni 1915.
3. Johanna Maria Leocadia de Brabander, geb. Monster,ZH omstr. april 1918, † ald. 23 febr. 1919.

VIIg. Alida Anna de Brabander, geb. Monster,ZH 17 juli 1889, tr. Monster,ZH 27 sept. 1913 Johannes Jacobus van den Enden, geb. Wateringen,ZH 14 aug. 1886, zn. van Laurentius Petrus van der Ende(n) en Johanna van der Knaap.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Margaretha Maria van den Enden, geb. Wateringen,ZH omstr. 1925, † ald. 27 nov. 1927.

VIn. Leonardus Nicolaas de Brabander, geb. Monster,ZH 25 dec. 1865, † Den Haag,ZH 2 maart 1939, tr. Den Haag,ZH 20 mei 1891 Hubertha Maria Persoon, geb. Monster,ZH 13 aug. 1868, † Den Haag,ZH 27 dec. 1940.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Cornelis Leonardus de Brabander, geb. Den Haag,ZH omstr. 1891, † Poeldijk,ZH 9 april 1962, tr. Monster,ZH 1 mei 1920 Cornelia Maria Veerkamp, geb. Monster,ZH omstr. 1889, dr. van Willem en Hendrika Boezak.
2. Pieter Leonardus de Brabander, geb. Den Haag,ZH omstr. 1897, automobielbekleder, † Den Haag,ZH 29 nov. 1955, tr. Den Haag,ZH 21 juli 1920 Johanna Geertruida Schouten, geb. omstr. 1891, † Den Haag,ZH 27 april 1962, dr. van Jan Willem en Maria de Waal.

VIo. Simon Jacobus de Brabander, geb. Poeldijk,ZH 6 mei 1872, † Den Haag,ZH 29 okt. 1913, tr. Monster,ZH 16 okt. 1897 Gerardus Verbeek, geb. Monster,ZH 9 sept. 1873, † Poeldijk,ZH 22 dec. 1961, begr. Poeldijk,ZH RK Begraafplaats 26 dec. 1961.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Theodorus Josephus de Brabander, geb. Monster,ZH 13 nov. 1898.
2. Jozephus Everardus de Brabander, geb. Monster,ZH 3 mei 1900, † ald. 10 mei 1900.
3. Theodorus Cornelis de Brabander, geb. Monster,ZH 3 mei 1900, † ald. 8 mei 1900.
4. Petrus, volgt VIIh.
5. Alida Maria de Brabander, geb. Monster,ZH 5 april 1903, † Voorburg,ZH 2 dec. 1918.
6. Hendricus Antonius de Brabander, geb. Monster,ZH 16 aug. 1905, tr. Naaldwijk,ZH 3 okt. 1934 Antoinetta Clasina Monna, geb. Naaldwijk,ZH omstr. 1908.
7. Theodorus Anthonius de Brabander, geb. Monster,ZH omstr. 1909, tr. Naaldwijk,ZH 23 aug. 1938 Maria Petronella van Rijn, geb. Monster,ZH omstr. 1912.

VIIh. Petrus de Brabander, geb. Monster,ZH 14 jan. 1902, tr. Monster,ZH 25 april 1925 Maria Catharina Smith, geb. Monster,ZH 15 juli 1901, † Den Haag,ZH 8 jan. 1941, dr. van Bastiaan en Eva van Wijngaarden.
Uit dit huwelijk:
NN de Brabander, levenloze zoon, geb. Monster,ZH 14 nov. 1935.

VIp. Agatha Alida de Brabander, geb. Poeldijk,ZH 6 nov. 1874, † Den Haag,ZH 26 april 1938, tr. Monster,ZH 2 juli 1892 Machiel Smith, geb. Monster,ZH 5 maart 1870, † Delft,ZH 25 maart 1940, zn. van Petrus Smit(h) en Catharina Petronella Zoutenbier.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Anna Agatha Smith, geb. Monster,ZH 15 okt. 1892.
2. Alida Anna Smith, geb. Monster,ZH (tweeling met Petronella Eva) 12 dec. 1893, † Monster,ZH 25 febr. 1894.
3. Petronella Eva Smith, geb. Monster,ZH (tweeling met Alida Anna) 12 dec. 1893, † Monster,ZH 26 febr. 1894.
4. Petrus Theodorus Machiel Smith, geb. Monster,ZH 11 maart 1895.
5. Alida Cornelia Agatha Smith, geb. Monster,ZH 16 sept. 1896.
6. Cornelis Anthonius Smith, geb. Monster,ZH 5 okt. 1899, † ald. 14 nov. 1899.

VIq. Johannes Jacobus de Brabander, geb. Monster,ZH 22 aug. 1878, tr. Monster,ZH 10 nov. 1900 Anna Maria de Brabander, geb. Loosduinen,ZH 28 aug. 1880, † Den Haag,ZH 27 sept. 1960, dr. van Simon Petrus en Adriana Maria Greve.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Wilhelmina de Brabander, geb. Monster,ZH 30 nov. 1900, † ald. 7 jan. 1901.
2. Cornelis Theodorus de Brabander, geb. Monster,ZH 9 dec. 1901.
3. Simon Johannes de Brabander, geb. Monster,ZH 8 dec. 1902, † ald. 22 dec. 1902.
4. Theodorus Johannes de Brabander, geb. Monster,ZH 13 jan. 1904, † ald. 6 april 1904.
5. Simon Corstianus de Brabander, geb. Monster,ZH 14 mei 1905.

IIc. Petrus Willemsz van Heijningen, geb. omstr. 1748, † Pijnacker,ZH 20 mei 1785, tr. Schipluiden,ZH 1 mei 1774 Maria Philips van Dam, ged. Schipluiden,ZH 29 nov. 1745, dr. van Philippus en Maria Jans Kerkhof; zij hertr. Delft,ZH 21 mei 1786 Jan Dirksz Beers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Pieterse, volgt IIIf.
2. Wilhelmus, volgt IIIg.

IIIf. Maria Pieterse van Heijningen, geb. Delft,ZH 13 dec. 1775, † Wateringen,ZH 17 juni 1850, tr. Wateringen,ZH 17 mei 1801 Petrus van Zeijl, geb. Wateringen,ZH omstr. 1767, † ald. 6 jan. 1843, zn. van Christianus Dirksz en Jacoba van der Werf.
Uit dit huwelijk:
1. Christianus van Zijl, ged. Wateringen,ZH 30 maart 1803.
2. Petronella van Zijl, ged. Wateringen,ZH 11 aug. 1807.
3. Dirk van Zeijl, geb. Wateringen,ZH 1 juni 1813.

IIIg. Wilhelmus van Heijningen, ged. Delft,ZH 26 maart 1778, tapper, arbeider, † Voorschoten,ZH 27 nov. 1833, tr. Delft,ZH 7 mei 1809 Hendrina Boete, ged. Pijnacker,ZH 12 febr. 1782, † Voorschoten,ZH 24 sept. 1850, dr. van Jan en Femme Gerrits (Geers).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 27 juli 1812, † Pijnacker,ZH 26 sept. 1867, tr. Pijnacker,ZH 11 mei 1842 Crijntje Buijing, geb. Hof van Delft,ZH 1 maart 1812, dr. van Johannes en Antje van Dam.
2. Johannes, volgt IVr.
3. Martinus van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 3 sept. 1813, † ald. 16 febr. 1816.
4. Johanna van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 17 jan. 1815, † Pijnacker,ZH 12 sept. 1867.
5. Martinus van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 28 juni 1816, arbeider, † Pijnacker,ZH 12 jan. 1899, tr. Voorschoten,ZH 19 aug. 1853 Maria Frederiks, geb. Stompwijk,ZH.
6. Jannetje van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 29 okt. 1817, † ald. 4 sept. 1818.
7. NN van Heijningen, levenloze zoon, geb. Voorschoten,ZH 11 nov. 1819.
8. Jannetje van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 26 maart 1821, † Geel, BEL 12 dec. 1844.
9. Maria, volgt IVs.
10. NN van Heijningen, levenloze zoon, geb. Voorschoten,ZH 28 jan. 1827.

IVr. Johannes van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 3 sept. 1813, voermansknecht; tapper, † Voorschoten,ZH 22 maart 1862, tr. Voorschoten,ZH 6 mei 1841 Batje van Tol, geb. Wassenaar,ZH 19 nov. 1816, dienstbode, † Voorschoten,ZH omstr. 8 maart 1890, dr. van Joannes Jansz. van Tol ’den oudste’; zij hertr. Voorschoten,ZH 23 jan. 1863 Leonardus van Noort.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 26 mei 1842, † Leiderdorp,ZH 10 okt. 1881, tr. Wassenaar,ZH 13 mei 1870 Elisabeth Konijnenburg, geb. Wassenaar,ZH omstr. 1846, dr. van Pieter Knijnenburg en Cornelia Olsthoorn.
2. Johannes van Heiningen, geb. Voorschoten,ZH 17 maart 1850, tr. Woubrugge,ZH 22 juli 1880 Maria Zwaan, geb. Woubrugge,ZH omstr. 1853, dr. van Willem en Maria Beugelsdijk.
3. Cornelia van Heiningen, geb. Voorschoten,ZH 1 dec. 1852, tr. Voorschoten,ZH 7 febr. 1890 Petrus van Egmond, geb. Voorschoten,ZH omstr. 1857, zn. van Nicolaas en Johanna Voorham.

IVs. Maria van Heijningen, geb. Voorschoten,ZH 30 jan. 1824, † Kethel en Spaland,ZH 4 april 1887, tr. Kethel en Spaland,ZH 15 juni 1851 Arij de Koning, geb. omstr. 1818, arbeider.
Uit dit huwelijk:
Hendrik de Koning, geb. Kethel en Spaland,ZH 3 juli 1864, † Rotterdam,ZH 31 dec. 1942, tr. Kralingen,ZH 10 juni 1891 Johanna Cornelia Nikken, geb. Capelle aan den IJssel,ZH omstr. 1867, dr. van Gerardus en Maria Houtman.

IId. Johannes Willems van Heijningen, geb. omstr. 1750, bouwman, begr. Kethel,ZH 16 mei 1800, tr. 1e Vlaardingen,ZH 14 mei 1775 Cornelia Teunisdr. van Dijck, geb. omstr. 1750, † Zouteveen,ZH omstr. 1780; tr. 2e Vlaardingen,ZH 16 nov. 1783 Alieda van Zeijl, ged. Bergschenhoek,ZH 14 jan. 1758, begr. Kethel,ZH 10 mei 1810, dr. van Christianus Dirksz en Jacoba van der Werf.
Uit het eerste huwelijk:
1. Antonius van Heijningen, ged. Vlaardingen,ZH 23 april 1776.
2. Wilhelmus, volgt IIIh.
Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelia Janse, volgt IIIi.
4. Jacoba, volgt IIIj.
5. Christianus, volgt IIIk.

IIIh. Wilhelmus van Heijningen, geb. Zouteveen,ZH, ged. Vlaardingen,ZH 6 juni 1777, watermolenaar, † Vlaardinger Ambacht,ZH 6 febr. 1826, tr. Delft,ZH 8 mei 1808 Maria Hessing, ged. Hof van Delft,ZH 18 dec. 1780, naaister, † Kethel en Spaland,ZH 28 jan. 1847, dr. van Jacobus en Maria Cornelisdr. Groenewegen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Johanna van Heijningen, ged. Vlaardingen,ZH 23 juni 1811.
2. Maria van Heijningen, geb. Vlaardingen,ZH 19 april 1813, † Monster,ZH 8 maart 1897, tr. Wateringen,ZH 18 mei 1844 Jacobus George Thoen, geb. Monster,ZH omstr. 1818, zn. van Willem Cornelisse en Geertruida van der Haak.
3. Joannes van Heijningen, geb. Vlaardingen,ZH 21 aug. 1814.
4. Jacobus van Heijningen, geb. Vlaardingen,ZH 7 mei 1816.
5. Johanna van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 8 jan. 1821, ged. Vlaardingen,ZH 8 jan. 1821, † Vlaardinger Ambacht,ZH 10 jan. 1821.
6. Johannes van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 19 april 1822, ged. Vlaardingen,ZH 19 april 1822, † Kethel en Spaland,ZH 28 sept. 1826.
7. Franciscus van Heijningen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 16 febr. 1824, ged. Vlaardingen,ZH 16 febr. 1824, koopman; schipper, † Medemblik,NH 3 febr. 1902, tr. Rijswijk,ZH 27 jan. 1870 Cornelia de Heij, geb. Rijswijk,ZH 21 nov. 1820, † ald. 12 jan. 1876, dr. van Pieter en Hendrina van der Arend en wed. van Joannes Jacobus van der Kooij.

IIIi. Cornelia Janse van Heijningen, ged. Vlaardingen,ZH 28 april 1786, † Loosduinen,ZH 23 april 1861, tr. Rijswijk,ZH 5 mei 1811 Willem van der Bol, ged. Vlaardingen,ZH 16 okt. 1784, landbouwer, † Loosduinen,ZH 17 juli 1862, zn. van Jan Willemse en Aaltje Pieterse van Wingerden.
Uit dit huwelijk:
1. Johannis van der Bol, geb. Wateringen,ZH 7 juni 1812, † Loosduinen,ZH 20 aug. 1849, tr. Loosduinen,ZH 23 mei 1840 Theodora de Ruit, geb. Loosduinen,ZH omstr. 1805, dr. van Willem en Maria van der Bol.
2. Johannis van der Bol, geb. Wateringen,ZH 28 dec. 1813.
3. Alida, volgt IVt.
4. Paulus van der Bol, geb. Wateringen,ZH 25 maart 1816, † Loosduinen,ZH 8 maart 1875.
5. Alida van der Bol, geb. Wateringen,ZH 29 mei 1817, † ald. 17 okt. 1817.
6. Alida Johanna van der Bol, geb. Wateringen,ZH 11 sept. 1818, † Loosduinen,ZH 16 april 1894, tr. Loosduinen,ZH 12 juni 1858 Antonie Tetteroo, geb. omstr. 1828, arbeider.
7. Jacoba van der Bol, geb. Wateringen,ZH 16 maart 1820.

IVt. Alida van der Bol, geb. Wateringen,ZH 7 dec. 1814, † Loosduinen,ZH 14 aug. 1892, tr. Naaldwijk,ZH 14 sept. 1844 Cornelis Bol, geb. Loosduinen,ZH 24 febr. 1813, † Monster,ZH 7 nov. 1879, zn. van Cornelis Pieterze en Catharina Leendertsze van Veen.
Uit dit huwelijk:

Vn. Wilhelmina Bol, geb. Loosduinen,ZH 18 jan. 1849, † ald. 15 april 1893, tr. Monster,ZH 3 juni 1871 Petrus Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 18 juli 1840, zn. van Cornelis en Theodora van der Ark en wedr. van Cecilia Maria Duijvestijn.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Catharina Maria Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 20 mei 1872.
2. Gerardus Cornelis Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 13 okt. 1873.
3. Cornelia Martina Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 8 nov. 1875.
4. Hendrica Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 7 jan. 1878, † Rotterdam,ZH 15 sept. 1907.
5. Catharina Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 24 dec. 1879, † ald. 12 aug. 1881.
6. Cornelis Theodorus Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 25 april 1882.
7. Catharina Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 6 jan. 1885.
8. Petrus, volgt VIr.
9. Alida Catharina Maria Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 10 febr. 1890, † ald. 30 april 1891.

VIr. Petrus Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH 18 jan. 1887, tuindersknecht, † Loosduinen,ZH 10 maart 1965, tr. Naaldwijk,ZH 23 april 1910 Geertruida Johanna Scholtes, geb. Naaldwijk,ZH 20 mei 1883, † Den Haag,ZH 2 dec. 1939, dr. van Gerardus Philippus en Margaretha Petronella van der Staaij.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina Cornelia Bergenhenegouwen, geb. Borculo,GE 6 nov. 1911, † Loosduinen,ZH 28 juni 1976, tr. Den Haag,ZH 20 mei 1936 Antonius Everardus Brabander, geb. Wateringen,ZH 8 jan. 1909, wasknecht/bleker, † Den Haag,ZH 20 okt. 1946, zn. van Adrianus en Christina Clasina van den Berg.
2. Gerardus Petrus, volgt VIIi.
3. Anna Helena Petronella Bergenhenegouwen, geb. Borculo,GE 26 febr. 1915.
4. Margaretha Bergenhenegouwen, geb. Borculo,GE 24 febr. 1916.
5. Petrus Cornelis Antonius Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen,ZH omstr. 1920, tuinder, † Rotterdam,ZH 10 mei 1942.

VIIi. Gerardus Petrus Bergenhenegouwen, geb. Borculo,GE 23 maart 1913, tuinder, † Rotterdam,ZH 6 april 1988, begr. Berkel en Rodenrijs,ZH 11 april 1988, tr. Rijswijk,ZH 24 april 1940 Apolonia Adriana Brabander, geb. Wateringen,ZH 12 dec. 1916, † Berkel en Rodenrijs,ZH 1 jan. 1992, dr. van Adrianus en Christina Clasina van den Berg.
Uit dit huwelijk:
Anthonius Theodorus Bergenhenegouwen, geb. Den Haag,ZH 21 jan. 1954, † 30 mei 1956.

IIIj. Jacoba van Heijningen, ged. Vlaardingen,ZH 27 febr. 1789, † Rotterdam,ZH 3 april 1818, tr. Naaldwijk,ZH 14 okt. 1810 Willem Simonsz Rutten, ged. Monster,ZH 21 juli 1785, † Bodegraven,ZH juli 1828, zn. van Simon Thijsse en Marijtje Willemse Duijndam.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Rutten, geb. Schiedam,ZH 30 juli 1811, bouwmansknecht, † Naaldwijk,ZH 17 maart 1886, tr. Naaldwijk,ZH 24 april 1841 Johanna Hofstede, geb. Naaldwijk,ZH 14 jan. 1819, dr. van Pieter en Adriana Verhoef.
2. Aaltje Rutten, geb. Schiedam,ZH 8 nov. 1812, † Kethel en Spaland,ZH 27 jan. 1901, tr. Kethel en Spaland,ZH 8 mei 1842 Cornelis van der Werf, geb. Kethel en Spaland,ZH omstr. 1819, zn. van Willem en Anna de Jong.
3. Johannes Rutten, geb. Rotterdam,ZH omstr. 18 nov. 1815, † ald. 20 jan. 1816.

IIIk. Christianus van Heijningen, ged. Vlaardingen,ZH 8 juli 1794, tuinier; tuindersgezel; koopman, † Voorschoten,ZH 26 april 1855, tr. 1e Wateringen,ZH 10 nov. 1816 Anna Samwel, ged. Voorburg,ZH 15 nov. 1795, † Wateringen,ZH 11 nov. 1842, dr. van Petrus en Josina Boek; tr. 2e Den Haag,ZH 31 jan. 1844 Maria Elisabeth Geertruida Schoondergang, geb. Leiden,ZH 18 nov. 1819, dienstbode, † na 1867, dr. van Dirk en Catharina Mare; zij hertr. Voorschoten,ZH 26 juni 1857 Aegidius Wissenburg en tr. 3e Voorschoten,ZH 10 mei 1867 Pieter Alsemgeest.
Uit het eerste huwelijk:
1. Alida van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 19 aug. 1817, † Monster,ZH 11 mei 1862, tr. Wateringen,ZH 29 mei 1841 Pieter Zuidgeest, geb. Maassluis,ZH omstr. 1813, † na 1862, zn. van Leendert.
2. Petrus Josephus, volgt IVu.
3. Jozina Johanna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 12 maart 1820, † ald. 2 mei 1821.
4. Jozina Johanna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 16 nov. 1821, † ald. 15 juni 1822.
5. Johannis Jacobus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 9 febr. 1823, † ald. 12 juni 1823.
6. Jozina Johanna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 22 febr. 1824, † ald. 30 juli 1824.
7. Anna Jacoba van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 28 aug. 1825, † ald. 9 okt. 1825.
8. NN van Heijningen, levenloos kind, geb. Wateringen,ZH 4 dec. 1826.
9. Johannes Jacobus, volgt IVv.
10. Jacobus Johannes van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 27 okt. 1830, † ald. 4 april 1831.
11. Jacobus Johannis van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 27 juli 1832.
Uit het tweede huwelijk:
12. Anna Catharina, volgt IVw.
13. Theodorus Petrus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 8 okt. 1847, † ald. 17 juni 1849.
14. Johanna Catharina Maria van Heijningen, geb. Leiden,ZH 1 nov. 1850.
15. Theodorus Johannes van Heijningen, geb. Leiden,ZH 10 maart 1853.
16. Alida Maria van Heijningen, geb. Leiden,ZH 26 maart 1854, † Voorschoten,ZH 9 jan. 1857.

IVu. Petrus Josephus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 22 aug. 1818, tuinder, † Wateringen,ZH 1 juli 1887, tr. 1e Rijswijk,ZH 15 mei 1844 Johanna Boeters, geb. Rijswijk,ZH 22 jan. 1824, † ald. 12 jan. 1857, dr. van Cornelis Jansze en Adriana Jansdr van der Bol; tr. 2e Delft,ZH 5 mei 1859 Cornelia Solleveld, geb. Hof van Delft,ZH 20 sept. 1832, † Wateringen,ZH 24 febr. 1924.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 17 mei 1845, † Wateringen,ZH 17 dec. 1908.
2. Cornelis, volgt Vo.
3. Alida Maria van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 9 aug. 1847, † ald. 26 jan. 1848.
4. Adriana van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 20 maart 1849, † ald. 17 sept. 1849.
5. Christianus Johannes van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 25 juni 1850, † ald. 15 juli 1854.
6. Johannes Bartholomeus van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 24 aug. 1851, † ald. 10 sept. 1851.
7. Petrus van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 5 nov. 1852, † ald. 10 sept. 1853.
8. Johannes van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 5 nov. 1852, † ald. 22 juni 1853.
9. Johanna van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 21 april 1854, † ald. 13 juli 1855.
10. Adriana Maria van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 8 sept. 1855, † ald. 13 mei 1931, tr. Rijswijk,ZH 27 nov. 1895 Petrus van den Burg, geb. omstr. 1852, arbeider, † Delft,ZH 30 maart 1931, zn. van Francina Beijk.
11. NN van Heijningen, levenloze zoon, geb. Rijswijk,ZH 12 jan. 1857.

Vo. Cornelis van Heijningen, geb. Rijswijk,ZH 16 juli 1846, boodschaploper, † Wateringen,ZH 26 jan. 1937, tr. Rijswijk,ZH 11 aug. 1870 Adriana Vis, geb. Wateringen,ZH 19 juli 1848, dienstbode, † Wateringen,ZH 3 aug. 1934, dr. van Jacobus en Allegonda Hendrica Loomans.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, volgt VIs.
2. Alida van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 21 dec. 1872, † ald. 7 mei 1874.
3. NN van Heijningen, levenloze zoon, geb. Wateringen,ZH 19 jan. 1874.
4. Alida van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 12 jan. 1875.
5. Jansje van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 3 sept. 1876, † ald. 25 febr. 1877.
6. Jacobus, volgt VIt.
7. Johanna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 3 maart 1879, † ald. 5 juni 1905.
8. Cornelia van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 10 dec. 1880, † Poeldijk,ZH 12 okt. 1954, tr. Cornelis Petrus Nederpelt.
9. Maria van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 10 maart 1882, † ald. 14 april 1959.
10. Anna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 27 april 1883, † ald. 24 febr. 1948, tr. Pieter Jacobus Korving.
11. Nicolaas van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 3 juli 1885, † ald. 17 dec. 1901.
12. Adriana van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 3 april 1887, † Naaldwijk,ZH 10 febr. 1951.
13. Aplonia van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 5 nov. 1889, † ald. 18 jan. 1920.
14. NN van Heijningen, levenloze dochter, geb. Wateringen,ZH 3 dec. 1891.

VIs. Petrus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 12 juni 1871, † ald. 8 april 1929, tr. Wateringen,ZH 7 juli 1905 Catrina Petronella van Zwet, dr. van Johannis en Wilhelmina Hendriks.
Uit dit huwelijk:
VIm,10).

VIt. Jacobus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 5 jan. 1878, tr. Wateringen,ZH 15 febr. 1909 Anna van den Akker, geb. Wateringen,ZH 13 dec. 1886, dr. van Theodorus en Margaretha van Garwé.
Uit dit huwelijk:
Anna Maria van Heijningen, geb. Wateringen,ZH omstr. 1914, tr. Wateringen,ZH 8 nov. 1938 Henricus Petrus Hoppenbrouwers, geb. Steenbergen,NB omstr. 1910, zn. van Jacobus Adriaan en Cornelia Adriana van Leest.

IVv. Johannes Jacobus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 14 aug. 1828, tuinier; boodschaploper, † Wateringen,ZH 27 juni 1886, tr. Leiden,ZH 15 sept. 1853 Wilhelmina Johanna Maria Lammers, geb. Voorschoten,ZH 23 maart 1832, † Wateringen,ZH 23 febr. 1913.
Uit dit huwelijk:
1. Christianus Johannes van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 2 dec. 1854, arbeider, † Wateringen,ZH 16 nov. 1916, tr. Monster,ZH 28 mei 1881 Apolonia de Haas, geb. Overschie,ZH 15 april 1854, † Wateringen,ZH 20 juli 1918, dr. van Arnoldus en Johanna Nederpelt.
2. Wilhelmus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 22 nov. 1855, † Naaldwijk,ZH 18 jan. 1936, tr. 1e Naaldwijk,ZH 24 nov. 1883 Catharina Scholastica van Putten, geb. Naaldwijk,ZH omstr. 1840; tr. 2e Naaldwijk,ZH 7 febr. 1918 Catharina Cornelia van Veen.
3. Anna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 28 dec. 1856, † ald. 5 sept. 1857.
4. Franciscus Johannes van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 20 febr. 1858, † ald. 25 juli 1858.
5. Johannes Jacobus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 19 april 1859, † ald. 28 nov. 1859.
6. Anna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 15 juli 1860, † ald. 5 nov. 1860.
7. Petrus Jacobus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 15 juli 1861, † ald. 13 nov. 1861.
8. Petrus Jacobus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 24 sept. 1862, † ald. 25 mei 1863.
9. Alida Anna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 1 okt. 1863, † ald. 20 febr. 1864.
10. Maria Apolonia, volgt Vp.
11. Petrus Jacobus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 14 april 1866, † ald. 24 april 1869.
12. Anna Johanna van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 5 okt. 1867, † ald. 25 sept. 1868.
13. Anna Cornelia van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 9 jan. 1869, † vóór 4 maart 1870.
14. Anna Cornelia van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 4 maart 1870, † ald. 17 juni 1870.
15. Alida Margretha van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 21 maart 1871, † ald. 2 mei 1871.
16. Anna Cornelia van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 9 sept. 1872, † ald. 11 april 1883.
17. Franciscus van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 11 maart 1875, † ald. 23 maart 1900.
18. Jacobus Johannes van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 16 juli 1876, † ald. 11 okt. 1876.

Vp. Maria Apolonia van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 7 febr. 1865, † Den Haag,ZH 24 okt. 1942, tr. Wateringen,ZH 31 mei 1889 Petrus de Gier, geb. Monster,ZH 8 nov. 1864, † Den Haag,ZH 15 juli 1933, zn. van Petrus.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Adrianus de Gier, geb. Monster,ZH 15 aug. 1890.
2. Johannes Franciscus de Gier, geb. Monster,ZH 16 dec. 1891.
3. Petronella Antonia de Gier, geb. Monster,ZH 25 nov. 1892.
4. Christianus Wilhelmus de Gier, geb. Naaldwijk,ZH 31 okt. 1893, † ald. 24 aug. 1894.
5. Wilhelmina Anna de Gier, geb. Naaldwijk,ZH 19 maart 1895, † ald. 29 maart 1895.
6. Wilhelmus Petrus de Gier, geb. Naaldwijk,ZH 1 juli 1896.
7. Johanna Wilhelmina Maria de Gier, geb. Naaldwijk,ZH 30 okt. 1897, † ald. 30 sept. 1898.
8. Wilhelmina Cornelia Johanna de Gier, geb. Naaldwijk,ZH 10 maart 1899.
9. Franciscus Johannes de Gier, geb. Naaldwijk,ZH 9 april 1900.
10. Nicolaas de Gier, geb. Naaldwijk,ZH 13 maart 1901, † ald. 15 mei 1901.
11. Apolonia Anna Maria de Gier, geb. Naaldwijk,ZH 25 febr. 1902.

IVw. Anna Catharina van Heijningen, geb. Wateringen,ZH 21 juli 1846, † Voorschoten,ZH 21 juni 1873, tr. Voorschoten,ZH 11 mei 1866 Hendrik van der Bijl, geb. Voorschoten,ZH omstr. 1840, arbeider.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria van der Bijl, geb. Voorschoten,ZH 4 dec. 1864, † Delft,ZH 3 maart 1936, tr. Delft,ZH 5 nov. 1884 Jakobus Cornelius Sluis, geb. Berkel en Rodenrijs,ZH 21 juli 1861, † Delft,ZH 4 dec. 1936.
2. Johanna Cornelia van der Bijl, geb. omstr. 1871, † Wassenaar,ZH 25 jan. 1903, tr. Voorschoten,ZH 2 nov. 1894 Johannes Knijnenburg, geb. omstr. 1865, zn. van Willem en Jansje van den Barselaar. 


Klik hier voor Van Willem van Heijningen tot Wim van Heiningen