Parenteel van Johan Schlaus [Schleus] (gnt Thieman)

                                                            waar de familienaam De Vreede uit voortgekomen is (zie Oorsprong De Vreede)

 

I. Johan Schlaus [Schleus] (gnt Thieman), tr. 30 mei 1671 Catharina Thieman.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha, volgt IIa.
2. Bernardt, volgt IIb.
3. Joannes Tieman, ged. 16 febr. 1681.
4. Christian Tieman (gnt Wannigman), ged. 28 febr. 1683.
5. Gerhard, volgt IIc.
6. Herman Tieman, ged. 13 april 1692.

IIa. Margaretha Tieman, ged. 30 jan. 1673, tr. 12 juni 1701 Gerhardt Klute (genannt Tieman).
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Henrich Tieman (gnt Hausman), ged. 25 febr. 1702.
2. Anna Catharina Tieman, ged. 24 april 1705.
3. Catharina Tieman, ged. 3 maart 1709.
4. Bernard Tieman, ged. 16 aug. 1714.

IIb. Bernardt Tieman, ged. 6 dec. 1676, tr. 1e omstr. 1706 Gertrudt Ardtkötter, † vóór 1713; tr. 2e omstr. 1713 Maria Moddehorst.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bernardt Caspar Tieman, ged. 29 dec. 1707.
Uit het tweede huwelijk:
2. Joannes Herman, volgt IIIa.
3. Christian Tieman (gnt Brockötter), ged. 20 sept. 1716.
4. Maria Catharina Tieman, ged. 3 sept. 1719.
5. Anna Gertrud Tieman, ged. 23 dec. 1722, tr. 18 juni 1756 Bernd Henr. Mittelwichtrup.
6. Anna Catharina Tieman, ged. 13 jan. 1726.

IIIa. Joannes Herman Tieman, ged. 13 okt. 1714, † maart 1772, tr. 25 nov. 1748 Anna Gertrud Essman.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Ferdinand, volgt IVa.
2. Joannes Bernard Tieman, ged. 14 jan. 1751, † 3 nov. 1790.
3. Joannes Herman Tieman, ged. 13 febr. 1753.
4. Anna Maria Gertrud Tieman, ged. 26 okt. 1754.
5. Christian Tieman, ged. 10 sept. 1756.
6. Bernard Henrich Tieman, ged. 23 febr. 1759.

IVa. Joannes Ferdinand Tieman, ged. 30 aug. 1749, † 25 juni 1797, tr. Hiltrup,DLD 1776 Anna Catharina Elisabeth Witte, geb. omstr. 1746, † 29 sept. 1806.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Elisabeth Tieman, ged. 21 okt. 1778.
2. Anna Catharina Gertrud Tieman, ged. 17 dec. 1780, † 23 dec. 1780.
3. Joannes Bernard Tieman, ged. 16 april 1782.
4. Joannes Henrich Tieman, geb. 14 mei 1785, † 6 aug. 1817.
5. Maria Francisca Tieman, geb. 16 febr. 1788.
6. Catharina Gertrud Tieman, geb. 26 febr. 1791.
7. Joannes Gerard Tieman, geb. 25 sept. 1794, † 14 okt. 1794.
8. Bernard Wilhelm Tieman, geb. 26 mei 1796.

IIc. Gerhard Tieman (gnt Vrede), ged. 12 jan. 1687, † na 1747, tr. 1e Mettingen, DLD 21 okt. 1718 Catharina Kreymeyer, geb. Mettingen, DLD 18 sept. 1695, † omstr. 1730; tr. 2e Greven,DLD 29 aug. 1731 Maria Catharina Grote Havest.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Henrich, volgt IIIb.
2. Christian Henrich, volgt IIIc.
3. Joannes Bernard Vrede, geb. Tieman, ged. Greven,DLD 20 okt. 1722.
4. Gerhardt Henrich Vrede, geb. Tieman, ged. Greven,DLD 9 jan. 1724.
5. Herman Henrich Vrede, geb. Tieman, ged. Greven,DLD 25 jan. 1725.
6. Henrich Anton Vrede, geb. Tieman, ged. Greven,DLD 17 febr. 1726.
7. Theodor Ferdinand Vrede, geb. Tieman, ged. Greven,DLD 14 dec. 1727.
8. Friedrich Wilhelm Vrede, geb. Tieman, ged. Greven,DLD 6 jan. 1729.
Uit het tweede huwelijk:
9. Anna Maria Vrede, ged. Greven,DLD 21 juni 1733, tr. 9 okt. 1757 Herm Henrich Schlüter.
10. Anna Christina Gertrudt Vrede, ged. Greven,DLD 21 febr. 1735.
11. Anna Elisabeth Vrede, ged. Greven,DLD 9 dec. 1736.
12. Gerhard Andreas Vrede, ged. Greven,DLD 7 juni 1739.
13. Anna Maria Elisabeth Vrede, ged. Greven,DLD 2 april 1742, † 19 jan. 1776.
14. Maria Catharina Vrede, ged. Greven,DLD 13 sept. 1744.
15. Anna Elisabeth Vrede, ged. Greven,DLD 15 febr. 1747.
16. Christian Henrich Vrede, ged. Greven,DLD 15 febr. 1747.

IIIb. Joannes Henrich de Vreede (Vrede, geb. Tieman), ged. Greven,DLD 22 jan. 1719, † vóór 1796, tr. Nootdorp,ZH 5 (kerkelijk 6) nov. 1741 Joanna Gerritsdr van de Merwe, geb. Nieuweveen,ZH omstr. 1718, † Zoetermeer,ZH 31 juli 1796, dr. van Gerardus Willemszn van Merwen en Maria Pauwelsdr van Hage (Verhaegen).
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Hendriks, volgt IVb.
2. Gerardus, volgt IVc.
3. Joannes Hendriksz, volgt IVd.
4. Franscina, volgt IVe.
5. Cornelia, volgt IVf.
6. Adrianus, volgt IVg.
7. Maria Hendriksdr, volgt IVh.

IVb. Catharina Hendriks de Vreede, ged. Nootdorp,ZH (RK) 1 april 1742, tr. Delft,ZH 3 febr. 1771 Martinus Cornelisse Reijgersberg, ged. Nootdorp,ZH 7 jan. 1743.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Reijgersberg, ged. Delft,ZH 25 juni 1772.
2. Joanna Reijgersberg, ged. Delft,ZH 10 dec. 1774.
3. Catharina Reijgersberg, ged. Delft,ZH 20 mei 1776.
4. Henderina Reijgersberg, ged. Delft,ZH 10 mei 1778.
5. Adriana Reijgersberg, ged. Delft,ZH 23 maart 1780.
6. Cornelius Reijgersberg, ged. Delft,ZH 29 mei 1783.

IVc. Gerardus de Vreede, ged. Nootdorp,ZH (RK) 8 nov. 1743, veenarbeider, † Pijnacker,ZH 25 jan. 1820, tr. na juni 1778 Hester (Haasje) van Leeuwen, ged. Nootdorp,ZH 8 nov. 1750, † Pijnacker,ZH 2 april 1827, dr. van Leendert Gerrits en Jannetje Ariens van Vosselen.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus, volgt Va.
2. Henricus de Vreede, ged. Delft,ZH 30 april 1777.
3. Johanna de Vreede, ged. Delft,ZH 28 juni 1778, † Wateringen,ZH 14 febr. 1853.
4. Willem de Vreede, ged. Delft,ZH 10 april 1781, veenman, † Vrijenban,ZH 17 okt. 1852.
5. Franciscus, volgt Vb.
6. Cornelis de Vreede, geb. Vrijenban,ZH omstr. 1787, veenman, † Vrijenban,ZH 3 febr. 1848.
7. Martinus de Vreede, ged. Delft,ZH 2 febr. 1787.
8. Joannes de Vreede, ged. Delft,ZH 1 mei 1791.

Va. Leonardus de Vreede, ged. Delft,ZH 2 dec. 1774, † Wateringen,ZH 6 jan. 1857, tr. Wateringen,ZH 27 mei 1804 Arnolda Jansze van Swet, geb. Wateringen,ZH omstr. 1770, † Naaldwijk,ZH 8 maart 1838, dr. van Jan en Adriana van den Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt VIa.
2. Adrianus de Vreede, ged. Wateringen,ZH 18 juni 1808, begr. ald. 23 juni 1808.
3. Joannes de Vreede, ged. Wateringen,ZH 18 juni 1808.

VIa. Gerardus de Vreede, ged. Wateringen,ZH 27 sept. 1804, watermolenaar, † Wateringen,ZH 19 dec. 1859, tr. 1e Wateringen,ZH 10 mei 1826 Johanna van der Lust, ged. Wateringen,ZH 7 maart 1805, † ald. 17 juli 1855, dr. van Jacobus en Cornelia Overgauw; tr. 2e 1 febr. 1856 Jacoba van Leeuwen, geb. Monster,ZH 5 sept. 1812, † ald. 6 okt. 1882.
Uit het eerste huwelijk:
1. Leonardus de Vreede, geb. Wateringen,ZH 20 juli 1826, † vóór 1858, tr. Wateringen,ZH 5 mei 1849 Agatha Versijden, geb. Kethel en Spaland,ZH 29 jan. 1827, † Wateringen,ZH 27 dec. 1913; zij hertr. Wateringen,ZH 19 nov. 1858 Petrus van Luijk.
2. Arnoldus, volgt VIIa.
3. Gerardus, volgt VIIb.

VIIa. Arnoldus de Vreede, geb. Wateringen,ZH 30 sept. 1831, † ald. 11 nov. 1895, tr. Wateringen,ZH 27 mei 1859 Petronella van Marwe, geb. Wateringen,ZH 1 aug. 1834, † ald. 30 jan. 1909, dr. van Martinus en Adriana Wensveen.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 31 maart 1862, † Schipluiden,ZH 17 dec. 1933, tr. Wateringen,ZH 27 april 1888 Hendrikus de Kok, geb. Wateringen,ZH 4 nov. 1862, zn. van Anthonij en Agatha Ammerlaan.
2. Martinus Gerardus de Vreede, geb. Wateringen,ZH 28 aug. 1867, † ald. 18 april 1871.
3. Johanna, volgt VIIIa.
4. Jacoba, volgt VIIIb.
5. Maria de Vreede, geb. Wateringen,ZH 11 febr. 1873, † ald. 6 april 1873.
6. Maria Gerarda de Vreede, geb. Wateringen,ZH 26 juni 1875, † ald. 6 okt. 1875.

VIIIa. Johanna de Vreede, geb. Wateringen,ZH 24 sept. 1869, † Poeldijk,ZH 14 febr. 1955, tr. Wateringen,ZH 2 mei 1890 Johannes Wilhelmus Daniels, geb. Wateringen,ZH 25 juni 1868, † ald. 21 okt. 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Arnoldus Daniels, geb. Wateringen,ZH 29 okt. 1890.
2. Petronella Johanna Daniels, geb. Wateringen,ZH 4 mei 1892, † ald. 10 april 1959.
3. Johanna Daniels, geb. Wateringen,ZH 15 dec. 1893.
4. Arnoldus Adrianus Daniels, geb. Wateringen,ZH 23 mei 1896, † ald. 6 juli 1897.
5. Arnoldus Johannes Daniels, geb. Wateringen,ZH 24 juli 1898.
6. Hendrikus Wilhelmus Daniels, geb. Wateringen,ZH 9 april 1901.
7. Johannes Damons Daniels, geb. Wateringen,ZH 11 jan. 1905, † Den Haag,ZH 3 febr. 1950.
8. Jacoba Theodora Daniels, geb. Wateringen,ZH 1 okt. 1907, † ald. 15 okt. 1907.
9. Anna Petronella Wilhelmina Daniels, geb. Wateringen,ZH omstr. 1914, tr. Wateringen,ZH 20 april 1937 Theodorus Cornelis Johannes de Brabander, geb. Monster,ZH omstr. 1913, zn. van Cornelis Bartholomeus Bernardus en Alida Droog.

VIIIb. Jacoba de Vreede, geb. Wateringen,ZH 11 febr. 1873, † Delft,ZH 4 febr. 1949, tr. Wateringen,ZH 21 juni 1894 Theodorus van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH omstr. 1873.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Hendricus van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 21 aug. 1896.
2. Johanna Theodora Petronella van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 29 dec. 1897, † ald. 14 juni 1898.
3. Petronella Johanna van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 30 maart 1899.
4. Johannes Petrus Aloysius van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 4 aug. 1900, † ald. 13 mei 1901.
5. Hendricus Adrianus van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 20 sept. 1901.
6. Cornelis Wilhelmus van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 19 jan. 1903.
7. Johanna Theodora van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 27 nov. 1904.
8. Johanna Wilhelmina van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 31 maart 1906.
9. Adriana Hendrika van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 4 aug. 1907, † ald. 24 mei 1909.
10. Theodorus Wilhelmus van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 21 aug. 1908, † ald. 10 jan. 1909.
11. Adriana Hendrika van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH 1 febr. 1910.
12. Wilhelmina Cornelia van der Hoeven, geb. Wateringen,ZH maart 1911, † ald. 5 sept. 1911.

VIIb. Gerardus de Vreede, geb. Wateringen,ZH 3 sept. 1843, zakenman, † Den Haag,ZH 6 mei 1933, tr. Wateringen,ZH 12 mei 1871 Adriana van Os, geb. Wateringen,ZH 12 mei 1845, † Den Haag,ZH 17 juli 1918, dr. van Hendrik en Catharina Maria van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Hendricus de Vreede, geb. Wateringen,ZH 15 febr. 1872, † ald. 16 mei 1872.
2. Maria Johanna de Vreede, geb. Wateringen,ZH 18 juni 1873, † ald. 23 sept. 1873.
3. Johanna Maria de Vreede, geb. Wateringen,ZH 6 dec. 1874.
4. NN de Vreede, levenloze dochter, geb. Wateringen,ZH 18 april 1876.
5. Maria Alida de Vreede, geb. Wateringen,ZH 25 nov. 1877.
6. Gerardus Arnoldus Gabriel de Vreede, geb. Wateringen,ZH 18 maart 1879, † ald. 29 okt. 1879.
7. Hendricus Johannes de Vreede, geb. Wateringen,ZH 31 dec. 1880, behanger.
8. NN de Vreede, levenloze dochter, geb. Wateringen,ZH 3 okt. 1882.
9. Adriana Petronella de Vreede, geb. Wateringen,ZH 8 juli 1884, † ald. 14 okt. 1884.
10. Gerardus Adrianus, volgt VIIIc.

VIIIc. Gerardus Adrianus de Vreede, geb. Wateringen,ZH 9 aug. 1885, vrachtrijder; koetsier, † Loosduinen,ZH 28 sept. 1926, tr. Den Haag,ZH 14 nov. 1906 Hendrika Nieuwets, geb. Zoetermeer,ZH 15 maart 1886, dr. van Marinus.
Uit dit huwelijk:
Marinus Johannes Petrus de Vreede, geb. Den Haag,ZH 23 aug. 1916, chef-suikerwerker, tr. 29 jan. 1941 Maria Wilhelmina Bauman.

Vb. Franciscus de Vreede, ged. Delft,ZH 23 febr. 1784, veenman, † Pijnacker,ZH 23 okt. 1869, tr. Pijnacker,ZH 6 april 1810 Petronella Lamens, geb. Pijnacker,ZH 3 dec. 1785, † ald. 13 sept. 1836, dr. van Joris en Apollonia Val.
Uit dit huwelijk:
1. Jorina Apolonia de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 23 dec. 1810, tr. Pijnacker,ZH 26 maart 1841 Pieter Nooteboom, geb. Pijnacker,ZH 4 juni 1819, bouwknecht, zn. van Tieleman en Willemina van Roosmalen.
2. Apolonia de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 8 jan. 1812, † Zevenhuizen,ZH 5 jan. 1867, tr. 1e Pijnacker,ZH 26 maart 1841 Abraham Kersseboom, geb. Zevenhuizen,ZH 3 mei 1816, bouwknecht, † vóór 1856, zn. van Abraham en Ariaantje Reineke; tr. 2e Zevenhuizen,ZH 14 nov. 1856 Gose Muijs, geb. Stolwijk,ZH 25 juli 1821, bouwman, † Zevenhuizen,ZH 26 maart 1874, zn. van Pieter; hij hertr. Zevenhuizen,ZH 4 febr. 1870 Jannetje Nootenboom en tr. 3e Zevenhuizen,ZH 11 juli 1873 Barbera Niemandsverdriet.
3. Gerardus, volgt VIb.
4. Hester de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 3 nov. 1814, † ald. 16 jan. 1840.
5. Jaapje de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 11 jan. 1816, † ald. 29 april 1817.
6. Jacobus, volgt VIc.
7. Jannetje de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 10 mei 1821, † Schiebroek,ZH 24 april 1880, tr. Pijnacker,ZH 15 aug. 1845 Dirk van der Sar.
8. Hendrica, volgt VId.
9. Johannes de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 17 okt. 1824.
10. Wilhelmus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 17 maart 1826, † Vrijenban,ZH 8 nov. 1887.
11. Cornelia de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 14 juni 1827, † ald. 29 okt. 1830.
12. Petronella de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 4 jan. 1829, † ald. 24 juli 1830.
13. Catharina de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 2 juli 1830, † ald. 13 okt. 1830.

VIb. Gerardus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 14 sept. 1813, † ald. 10 mei 1879, tr. Bergschenhoek,ZH 26 april 1839 Apolonia Schrader, geb. Bergschenhoek,ZH 9 dec. 1813, † Hof van Delft,ZH 4 nov. 1890, dr. van Joannes en Catharina van der Arend en wed. van Henricus van der Moor.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, volgt VIIc.
2. Johannes, volgt VIId.
3. NN de Vreede, levenloze dochter, geb. Pijnacker,ZH 2 maart 1843.
4. Josina, volgt VIIe.
5. Hendrik, volgt VIIf.
6. Catharina de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 4 juni 1850, † ald. 20 juli 1874.
7. Willem de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 24 maart 1853, † Pijnacker,ZH 14 sept. 1900, tr. Vrijenban,ZH 20 nov. 1882 Elisabeth Langelaan, geb. Pijnacker,ZH omstr. 1858, † ald. 7 juli 1941, begr. Delft,ZH 10 juli 1941.
8. Johanna de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 11 okt. 1855, † Naaldwijk,ZH 1 aug. 1923, tr. Pijnacker,ZH 19 aug. 1882 Wilhelmus Albertus Petrus Dessing, geb. Naaldwijk,ZH 30 april 1848, † ald. 4 dec. 1935, zn. van Petrus en Gerarda Willemsdr Thoen en wedr. van Willemina van den Ende.
9. Adriana Apolonia de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 14 dec. 1858, † Schipluiden,ZH 1 febr. 1925, tr. Vrijenban,ZH 17 april 1883 Adrianus Petus Tetteroo, geb. omstr. 1859.

VIIc. Petrus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 20 jan. 1840, veenman, † Vrijenban,ZH 5 dec. 1918, tr. Bergschenhoek,ZH 29 sept. 1875 Theodora Christina van Dijk, geb. Bergschenhoek,ZH 22 nov. 1844, † Vrijenban,ZH 31 aug. 1914, dr. van Willebrordus en Johanna Helena Leonarda Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Willebrordus de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 22 nov. 1876, tr. Schipluiden,ZH 19 april 1922 Catharina Maria van der Valk, geb. Maasland,ZH 11 juli 1879, † Delft,ZH 10 aug. 1937, dr. van Cornelis en Johanna van Leeuwen.
2. Johannes Hendricus de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 19 nov. 1887, † ald. 3 mei 1910.

VIId. Johannes de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 4 febr. 1842, † Monster,ZH 27 jan. 1884, tr. Monster,ZH 3 juli 1880 Adriana van der Ende, geb. ’s-Gravenzande,ZH 20 maart 1841, † Naaldwijk,ZH 8 maart 1907.
Uit dit huwelijk:

VIIId. Gerardus Johannes Hubertus de Vreede, geb. Monster,ZH 2 okt. 1882, † ald. 8 juli 1945, tr. ’s-Gravenzande,ZH 21 juni 1907 Engelberta Catharina Persoon, geb. ’s-Gravenzande,ZH 27 jan. 1885, † Monster,ZH 10 okt. 1935.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Hendrikus de Vreede, geb. Naaldwijk,ZH 3 aug. 1910.
2. Leonardus Gerardus de Vreede, geb. Monster,ZH 1917, † ald. 14 juli 1919.
3. Engelbertus Josephus de Vreede, geb. Monster,ZH omstr. 19 maart 1925, † ald. 19 april 1925.

VIIe. Josina de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 31 okt. 1844, † Schiedam,ZH 7 febr. 1887, tr. Vrijenban,ZH 12 juli 1871 Theodorus Lourens, geb. Nieuwland,ZH 8 okt. 1838, † Schiedam,ZH 20 juni 1912; hij hertr. Naaldwijk,ZH 21 jan. 1888 Cornelia van Geest.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Marie Lourens, geb. Schiedam,ZH 25 mei 1872, † ald. 27 juli 1872.
2. Apollonia Maria Lourens, geb. Schiedam,ZH 21 aug. 1873, † ald. 25 okt. 1873.
3. Johannes Leonardus Lourens, geb. Schiedam,ZH 2 jan. 1875, † ald. 17 april 1875.
4. Gerardus Josephus Lourens, geb. Schiedam,ZH 10 jan. 1876, † Stompwijk,ZH 19 sept. 1960, tr. Stompwijk,ZH 8 okt. 1908 Wilhelmina Catharina van Boheemen, geb. Stompwijk,ZH omstr. 1879, † na 1960, dr. van Theodorus en Anna Maria van Egmond.
5. Johannes Lourens, geb. Schiedam,ZH 4 maart 1877, † ald. 6 juli 1877.
6. Petrus Theodorus Lourens, geb. Schiedam,ZH 24 mei 1878, † ald. 24 okt. 1948, tr. 1e Schiedam,ZH 24 juli 1918 Magtilda Groenendaal, geb. Schiedam,ZH 4 juli 1889, † ald. 1 nov. 1918, dr. van Thomas en Maria Johanna van Alphen; tr. 2e Wateringen,ZH 20 april 1920 Huberta Adriana van Zeijl, geb. Wateringen,ZH omstr. 1883, dr. van Maggiel en Wilhelmina Duindam.
7. Johannes Leonardus Lourens, geb. Schiedam,ZH 25 juni 1881, † ald. 18 juli 1881.

VIIf. Hendrik de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 18 mei 1848, † ald. 30 mei 1904, tr. Monster,ZH 1 sept. 1877 Catharina Maria van der Knaap, geb. Naaldwijk,ZH 30 april 1851, † Wateringen,ZH 28 april 1932, dr. van Jacobus en Anna Cornelia van der Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Petrus, volgt VIIIe.
2. Nicolaas Johan de Vreede, geb. Pijnacker,ZH omstr. 1882, † Leiden,ZH 31 okt. 1930.
3. Apolonia Johanna Josina, volgt VIIIf.

VIIIe. Gerardus Petrus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 13 dec. 1880, bouwknecht/boterhandelaar, † Delft,ZH 30 mei 1933, tr. 1e Delft,ZH 3 juli 1907 Catharina Paulina van der Akker, geb. Delft,ZH omstr. 1886, † Pijnacker,ZH 25 dec. 1922, dr. van Andries en Johanna Alida Apolonia de Vette; tr. 2e Pijnacker,ZH 15 jan. 1924 Margaretha Cornelia Gaemers, geb. Delft,ZH omstr. 1899, dr. van Adrianus Paulus Philomenus en Maria Petronella Frens.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN de Vreede, levenloze zoon, geb. Pijnacker,ZH 17 juli 1908.
2. Catharina Paulina Maria de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 20 juli 1911, † ald. 27 juli 1911.
3. NN de Vreede, levenloze zoon, geb. Vrijenban,ZH 13 nov. 1915.
4. Henk de Vreede, geb. 27 aug. 1919, † 7 aug. 1998.

VIIIf. Apolonia Johanna Josina de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 18 nov. 1884, † Wateringen,ZH 21 dec. 1944, tr. Monster,ZH 2 mei 1908 Hendrikus Johannes Hofstede, geb. Overschie,ZH 1 dec. 1882.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Catharina Antonia Hofstede, geb. Wateringen,ZH 22 febr. 1909, tr. Wateringen,ZH 29 april 1931 Simon Henricus Kamps, geb. Rotterdam,ZH 5 mei 1907, zn. van Jacobus Petrus en Jacomina Maria van der Meer.
2. Hendricus Leonardus Nicolaas Hofstede, geb. Wateringen,ZH 14 febr. 1910, † Den Haag,ZH 17 jan. 1914.
3. Antonia Margaretha Hofstede, geb. Wateringen,ZH 19 dec. 1910, † ald. 3 jan. 1911.
4. NN Hofstede, levenloos kind, geb. Wateringen,ZH 21 dec. 1910.
5. Catharina Gerarda Hofstede, geb. omstr. 1912, tr. Wateringen,ZH 15 okt. 1937 Reinirus Johannes Vis, zn. van Laurens en Clazina Gerarda van der Zande.
6. Hendrikus Leonardus Nicolaas Hofstede, geb. Wateringen,ZH 30 sept. 1915, † ald. 2 okt. 1915.
7. NN Hofstede, levenloos kind, geb. Wateringen,ZH 6 juli 1918.
8. NN Hofstede, levenloos kind, geb. Wateringen,ZH 8 aug. 1919.

VIc. Jacobus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 9 mei 1817, veenman; koopman; bouwman, † Nootdorp,ZH 25 jan. 1902, tr. Pijnacker,ZH 23 sept. 1846 Cornelia Wubbels, geb. Pijnacker,ZH 26 maart 1820, † Nootdorp,ZH 29 maart 1888.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 13 okt. 1846.
2. Cathrina de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 28 dec. 1847, † Veur,ZH 15 febr. 1910, tr. 1e Nootdorp,ZH 1 febr. 1876 Cornelis van Dijk; tr. 2e Nootdorp,ZH 15 april 1891 Pieter Hooijmans, geb. Voorburg,ZH 9 febr. 1843, veehouder, † Veur,ZH 2 dec. 1912, zn. van Adam en Catharina Voorham en wedr. van Cornelia van Noort; hij hertr. na 1910 Johanna van Egmond.
3. Franciscus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 20 dec. 1848.
4. Hazina de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 26 juni 1851, † ald. 4 juli 1851.
5. Cornelia de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 10 nov. 1852, † ald. 5 jan. 1855.
6. Hermanus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 25 dec. 1853.
7. Cornelia de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 14 april 1855, † ald. 28 mei 1855.
8. Wilhelmus de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 27 april 1856, † ald. 28 mei 1856.
9. Cornelia Maria de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 19 febr. 1858.
10. Maria de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 20 sept. 1859, † ald. 17 jan. 1860.
11. Maria Agnes de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 18 juli 1862, † ald. 3 aug. 1862.

VId. Hendrica de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 3 okt. 1822, † ald. 10 okt. 1863, tr. Pijnacker,ZH 2 juni 1849 Jan Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 5 febr. 1824, bouwknecht, † Pijnacker,ZH 17 juli 1878, zn. van Jan Pieterse en Trijntje Noordam.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 2 dec. 1849.
2. NN Sonneveld, levenloze zoon, geb. Pijnacker,ZH 5 febr. 1851.
3. Pieter Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 5 febr. 1851, † Delft,ZH 10 juni 1938, tr. Overschie,ZH 12 nov. 1879 Jannetje Paulina Johanna Kühne, geb. Pijnacker,ZH 27 april 1859, † Delft,ZH 8 april 1947, dr. van Christian Lodewijk en Neeltje van der Gaag.
4. Trijntje Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 31 maart 1852, † ald. 14 mei 1852.
5. Leendert, volgt VIIg.
6. Trijntje Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 23 maart 1855, † ald. 15 mei 1855.
7. Petronella Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 2 juni 1856, † ald. 23 dec. 1856.
8. Trijntje Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 2 juni 1856, † ald. 23 juni 1856.
9. Hendrik Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 15 okt. 1857, † ald. 25 febr. 1858.
10. Hendrik Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 23 april 1859, † ald. 21 juli 1859.
11. Frans Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 26 okt. 1860, † ald. 13 dec. 1860.
12. Trijntje, volgt VIIh.
13. Frans Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 20 dec. 1861, † ald. 3 maart 1862.
14. Hendrica Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 14 sept. 1863.

VIIg. Leendert Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 6 febr. 1854, † ald. 15 jan. 1932, tr. Vrijenban,ZH 20 maart 1878 Jannetje Bregman, geb. Vrijenban,ZH 13 aug. 1856, † Pijnacker,ZH 24 dec. 1940, dr. van Johannes en Adriana Sonneveld.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Sonneveld, geb. Vrijenban,ZH 9 juli 1878, tuinder.
2. Johannes Sonneveld, geb. 31 okt. 1880, landbouwer.
3. Gerrit, volgt VIIIg.
4. Hendrik Sonneveld, geb. Vrijenban,ZH 13 nov. 1884.
5. Adriana Sonneveld, geb. Vrijenban,ZH 8 okt. 1886.
6. Leendert Sonneveld, geb. Vrijenban,ZH 13 maart 1889, † Pijnacker,ZH 27 dec. 1920.
7. Catharina Helena Sonneveld, geb. Vrijenban,ZH 3 aug. 1891, † Pijnacker,ZH 4 jan. 1908.

VIIIg. Gerrit Sonneveld, geb. Vrijenban,ZH 14 nov. 1882, timmerman; kruidenier, † Utrecht,UT 29 dec. 1957, tr. Bergschenhoek,ZH 2 okt. 1907 Geertruida van den Berg, geb. Bergschenhoek,ZH 1 jan. 1883, † Utrecht,UT 26 sept. 1922, dr. van Willem en Neeltje van der Drift.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Helena Sonneveld, geb. Utrecht,UT 16 mei 1908, † Haarlem,NH 10 okt. 2004.
2. Neeltje Sonneveld, geb. Utrecht,UT 22 sept. 1909, † ald. 20 febr. 1979.
3. Leendert Sonneveld, geb. Utrecht,UT 5 dec. 1913, † Maarssen,UT 13 okt. 2005.
4. Willem Sonneveld, geb. Utrecht,UT 28 juni 1917, cabaretier, † Amsterdam,NH 8 maart 1974.
5. Jan Sonneveld, geb. Utrecht,UT 22 juni 1919.
6. Johan Sonneveld, geb. Utrecht,UT 22 juni 1919.

VIIh. Trijntje Sonneveld, geb. Pijnacker,ZH 26 okt. 1860, † Voorburg,ZH 22 febr. 1889, tr. Stompwijk,ZH 7 mei 1880 Leendert Kranenburg.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Johanna Kranenburg, geb. Voorburg,ZH 5 mei 1884, tr. Voorburg,ZH 10 aug. 1910 Pieter Bregman.

IVd. Joannes Hendriksz de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 28 dec. 1745, arbeider, † Leidschendam,ZH 19 sept. 1814, tr. Delft,ZH 14 april 1782 Anna Willemse Kouwenhoven, ged. Nootdorp,ZH 22 aug. 1759, † Stompwijk,ZH 15 juni 1829, dr. van Wilhelmus en Maria Jacobsdr van der Smaal.
Uit dit huwelijk:
1. Mareijtje de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 9 april 1783.
2. Jannetje de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 29 juli 1784.
3. Francina, volgt Vc.
4. Maria de Vreede, geb. Leidschendam,ZH, ged. Nootdorp,ZH 20 juni 1787, † Delft,ZH 5 juni 1822, tr. Delft,ZH 12 mei 1811 Joannes Casparus Beekman, ged. Delft,ZH 21 okt. 1781, vleeshouwer, † Delft,ZH 5 april 1849.
5. Willem, volgt Vd.
6. Hendrik, volgt Ve.
7. Cornelis, volgt Vf.
8. Jacobus, volgt Vg.
9. Johannes, volgt Vh.
10. Simon, volgt Vi.
11. Martinus, volgt Vj.

Vc. Francina de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 7 nov. 1785, dienstbaar, † Stompwijk,ZH 8 april 1844, tr. Dordrecht,ZH 8 aug. 1817 Cornelis Catharinus Brons, ged. Amsterdam,NH 10 nov. 1790, † vóór 1844, zn. van Jacob en Teuntje van Middelburg.
Uit dit huwelijk:
Johannes Catharinus Brons, geb. Dordrecht,ZH 29 aug. 1817.

Vd. Willem de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 4 febr. 1789, veenman, † Rijswijk,ZH 6 maart 1861, tr. 1e Nootdorp,ZH 26 aug. 1815 Theodora van Lier, geb. Nootdorp,ZH omstr. 1795, † Rijswijk,ZH 6 aug. 1824, dr. van Pieter en Cornelia Hans; tr. 2e Nootdorp,ZH 5 nov. 1824 Johanna van Leeuwen, ged. Nootdorp,ZH 6 febr. 1804, † Rijswijk,ZH 24 dec. 1849, dr. van Gerrit en Alida Boerendonk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 4 febr. 1816, † Den Haag,ZH 3 maart 1866, tr. Rijswijk,ZH 18 okt. 1838 Wilhelmus Mauritius Rotteveel, geb. Den Haag,ZH omstr. 1808, zn. van Wilhelmus en Adriana Haring.
2. Johannes de Vreede, geb. Rijswijk,ZH omstr. 1819, † ald. 26 dec. 1825.
Uit het tweede huwelijk:
3. Theodorus Johannes de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 11 aug. 1825, † ald. 6 sept. 1827.
4. Maria de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 12 nov. 1826, † ald. 21 okt. 1835.
5. Theodora de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 15 nov. 1827, † ald. 15 okt. 1835.
6. Johannes Antonius de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 18 juni 1829, † ald. 11 okt. 1835.
7. Johanna de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 1 mei 1831.
8. Gerardus de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 17 aug. 1834, veenarbeider, † Rijswijk,ZH 10 sept. 1871, tr. Maria van der Burg.
9. Maria de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 29 jan. 1837, kroeghoudster, † Den Haag,ZH 14 juni 1898, tr. 1e Zegwaart,ZH 13 juni 1862 Hendrik Reijntjes, geb. Zoetermeer,ZH omstr. 1825, † Zegwaart,ZH 21 nov. 1867, zn. van Willem en Martina Ammerlaan; tr. 2e Zegwaart,ZH 25 febr. 1869 Nicolaas Klaassen, geb. Arnhem,GE 23 aug. 1843, zn. van Leendert en Maria Leonard.
10. Johannes, volgt VIe.
11. Theodora de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 1 mei 1840.
12. Wilhelmus, volgt VIf.
13. Anna Johanna de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 21 mei 1845.

VIe. Johannes de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 1 mei 1840, veenarbeider, † Vrijenban,ZH 4 sept. 1902, tr. Voorburg,ZH 24 febr. 1865 Johanna Maria Drost, geb. Voorburg,ZH 29 aug. 1842, † Delft,ZH 10 jan. 1919, dr. van Hendrik Cornelis en Anna Kokshoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 16 juli 1867, † Delft,ZH 27 juli 1940.
2. Anna de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 3 aug. 1868, † ald. 13 sept. 1870.
3. Johanna Maria de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 17 maart 1870.
4. Antonius de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 14 aug. 1871.
5. Anna de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 8 nov. 1872.
6. Gerardus de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 12 nov. 1874, † ald. 26 maart 1876.
7. Gerardus de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 4 aug. 1876, † Vrijenban,ZH 23 sept. 1883.
8. Johan de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 29 sept. 1878, † Delft,ZH 28 mei 1958.
9. Theodora Catharina de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 4 mei 1880, † Delft,ZH 5 aug. 1949.
10. Maria de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 27 dec. 1882.
11. Gerardus de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 22 okt. 1884.
12. Bartholomeus de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 5 sept. 1886.

VIf. Wilhelmus de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 28 jan. 1843, arbeider, † Delft,ZH 5 april 1919, tr. Berkel en Rodenrijs,ZH 26 mei 1871 Maria Kraemer, geb. Overschie,ZH 21 aug. 1842, † Delft,ZH 13 okt. 1917, dr. van Herman Heinrich en Euphemia Margaretha Mensen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 15 maart 1872, tuinder, † Delft,ZH 13 maart 1954, tr. Delft,ZH 23 jan. 1895 Hillegonda Petronella van Willigen, geb. Gouda,ZH omstr. 1877, † Delft,ZH 3 sept. 1943, dr. van Cornelis Wilhelmus en Johanna Catharina Spruijt.
2. Hendrikus Johannes, volgt VIIi.
3. Gerardus Petrus de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 14 april 1874, † ald. 25 juni 1874.
4. Margaretha Johanna de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 31 mei 1875.
5. Johannes Gerardus de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 3 jan. 1877, hulpstoker bij een gasfabriek, tr. 1e Delft,ZH 22 mei 1901 Petronella van der Zanden, geb. Nootdorp,ZH omstr. 1876, † vóór 1926, dr. van Cornelis en Maria van der Lelij; tr. 2e Delft,ZH 17 nov. 1926 Grietje Visser, geb. Amsterdam,NH omstr. 1884, dr. van Jan en Jetske Hoekstra.
6. Gerardus Theodorus de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 11 juni 1878, † ald. 27 sept. 1878.
7. Johanna Maria de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 29 juni 1880, † ald. 11 jan. 1881.
8. Johanna Maria de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 6 juli 1881, † Delft,ZH 27 aug. 1883.
9. NN de Vreede, levenloze dochter, geb. Vrijenban,ZH 4 sept. 1882.
10. Johanna Maria de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 19 maart 1885, † ald. 4 april 1885.

VIIi. Hendrikus Johannes de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 25 april 1873, † Delft,ZH 11 jan. 1953, tr. Delft,ZH 28 april 1897 Maria Knoops, geb. Arnhem,GE omstr. 1875, dr. van Baltus en Johanna Stoffels.
Uit dit huwelijk:
Anna Maria de Vreede, geb. Delft,ZH omstr. 1908, tr. Delft,ZH 14 juni 1933 Johannes Cornelis Koene, geb. Delft,ZH 4 dec. 1909, zn. van Laurens Cornelis Petrus en Wilhelmina Magdalena Kamps.

Ve. Hendrik de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 10 okt. 1790, veenarbeider, † Stompwijk,ZH 27 juni 1850, tr. Nootdorp,ZH 13 dec. 1815 Johanna van den Enden, geb. 8 mei 1784, † Stompwijk,ZH 24 maart 1865, begr. Nootdorp,ZH 31 maart 1865, dr. van Johannes en Soetje de Haas.
Uit dit huwelijk:
1. Johannis de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 20 nov. 1816, † ald. 20 nov. 1816.
2. Johannes, volgt VIg.
3. Johannes, volgt VIh.
4. Zoetje Maria de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 11 aug. 1820, † Stompwijk,ZH 4 juli 1839.
5. Leendert de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 20 dec. 1821, † Stompwijk,ZH 1 dec. 1882.
6. Anna Maria, volgt VIi.
7. Maria de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 13 febr. 1825, † Stompwijk,ZH 15 april 1891, tr. Stompwijk,ZH 4 mei 1855 Jacobus van der Helm, geb. Vrijenban,ZH 17 aug. 1829, † Stompwijk,ZH 13 aug. 1918, zn. van Theodorus en Barbara van Hoek.

VIg. Johannes de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 14 febr. 1818, † Stompwijk,ZH 19 juni 1869, tr. Stompwijk,ZH 12 mei 1865 Wilhelmina Bestebroer, geb. Rozenburg,ZH 30 maart 1836, veehoudster, dr. van Leendert en Willemina van Hoek.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 26 april 1866.
2. Leonardus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 12 okt. 1867, wethouder van Nootdorp, † Nootdorp,ZH 27 nov. 1939, tr. Stompwijk,ZH 3 mei 1895 Adriana van der Sman, geb. Stompwijk,ZH 14 sept. 1866, dr. van Christiaan en Petronella Hijdra.
3. Hendrik, volgt VIIj.

VIIj. Hendrik de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 19 dec. 1868, bouwman, † Stompwijk,ZH 4 april 1919, tr. Stompwijk,ZH 15 mei 1896 Maria Cornelia van der Sman, geb. Stompwijk,ZH 23 nov. 1867, dr. van Christiaan en Petronella Hijdra.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Petronella, volgt VIIIh.
2. Christianus Jacobus, volgt VIIIi.

VIIIh. Wilhelmina Petronella de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 11 april 1900, tr. Stompwijk,ZH 25 nov. 1930 Jacobus Gijsbertus de Groot, geb. Rijswijk,ZH 11 maart 1902, zn. van Nicolaas en Catharina Windmeijer.
Uit dit huwelijk:
NN de Groot, levenloze zoon, geb. Nootdorp,ZH 26 maart 1931, vrachtrijder.

VIIIi. Christianus Jacobus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 28 okt. 1901, boer, tr. Stompwijk,ZH 20 jan. 1932 Johanna Theodora van der Meer.
Uit dit huwelijk:
NN de Vreede, levenloos kind, geb. Stompwijk,ZH 17 jan. 1937.

VIh. Johannes de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 26 juni 1819, † Stompwijk,ZH 4 okt. 1898, tr. Stompwijk,ZH 26 mei 1843 Catharina Goeman, geb. Leidschendam,ZH 13 nov. 1814, † Stompwijk,ZH 10 maart 1898, dr. van Gerrit en Beatrix van Roelen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 23 juli 1844, † ald. 1 febr. 1926, tr. Rijswijk,ZH 2 mei 1884 Sophia Maria van Paassen, geb. Monster,ZH 26 dec. 1852, † ald. 15 mei 1936, begr. Kwintsheul,ZH 19 mei 1936, dr. van Cornelis en Johanna Hendrika Duijndam.
2. Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 4 april 1849.
3. Anthonius, volgt VIIk.
4. Johannes, volgt VII-l.
5. Maria Catharina, volgt VIIm.

VIIk. Anthonius de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 16 nov. 1851, bouwman, tr. Stompwijk,ZH 1 juni 1885 Maria Johanna Buijs, geb. Overschie,ZH 2 maart 1855, dr. van Antonius Franciscus en Joanna Rigtering Kohnen.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 maart 1886, tr. Stompwijk,ZH 5 febr. 1915 Wilhelmus Jacobus van Veen, geb. Veur,ZH omstr. 1888, zn. van Cornelis en Johanna Margaretha van der Bol.
2. Antonius Johannes de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 6 juni 1887.
3. Johannes Anthonius de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 26 aug. 1888.
4. Johanna Sophia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 11 juni 1892.
5. Johanna Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 16 mei 1893, † ald. 13 juni 1894.
6. Gerardus Leonardus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 1 jan. 1895.
7. Lambertus Anthonius de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 12 jan. 1896, † Nootdorp,ZH mei 1955.

VII-l. Johannes de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 29 jan. 1854, † ald. 1 mei 1936, begr. Nootdorp,ZH 3 mei 1936, tr. Rijswijk,ZH 24 juli 1885 Johanna Cornelia van Paassen, geb. Monster,ZH 8 aug. 1856, † Stompwijk,ZH 12 maart 1930, dr. van Cornelis en Johanna Hendrika Duijndam.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis Gerardus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 20 mei 1886, † ald. 9 juli 1886.
2. Joanna Cornelia Catharina de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 1 jan. 1888, † Zoetermeer,ZH 4 dec. 1975, tr. Stompwijk,ZH 7 juni 1912 Cornelis Simon Rijneveen, geb. Zoetermeer,ZH 29 dec. 1881, † ald. 6 febr. 1951, zn. van Petrus Johannes en Barbara van Haastert.
3. Joannes Cornelis Henricus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 21 april 1889, veehouder.
4. Cornelis Nicolaas, volgt VIIIj.
5. Catharina Sophia, volgt VIIIk.
6. Cornelia Theodora de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 mei 1894, tr. Stompwijk,ZH 6 nov. 1923 Johannes Wilhelmus de Rijk, geb. Zegveld,UT 23 maart 1894.
7. Antonius Joannes de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 7 jan. 1896, † ald. 5 febr. 1897.
8. Wilhelmina Theodora Maria, volgt VIII-l.
9. Sophia Hendrika de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 21 juni 1900, † ald. 1 aug. 1900.

VIIIj. Cornelis Nicolaas de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 31 maart 1890, landbouwer; melkhandelaar, † Delft,ZH 5 febr. 1971, tr. Wateringen,ZH 28 april 1922 Adriana Maria Helderman, geb. Wateringen,ZH 27 febr. 1893, † Katwijk,ZH 17 dec. 1980, dr. van Nicolaas en Adriana Cornelia Hooijmans.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 april 1923, melkslijter, † Delft,ZH 17 juli 1954.
2. Nicolaas Adrianus Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 april 1923, † ald. 8 febr. 1924.
3. Adriana Cornelia Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 28 april 1924, † Leiden,ZH 17 sept. 2010, tr. 15 febr. 1950 Petrus Cornelis Epskamp, geb. Leiden,ZH 23 maart 1922, † ald. 31 okt. 1989.
4. Nicolaas Cornelis Johannes Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 21 febr. 1927, † Voorburg,ZH 10 jan. 1981.

VIIIk. Catharina Sophia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 20 juli 1892, † Rotterdam,ZH 20 dec. 1971, tr. Stompwijk,ZH 31 okt. 1913 Johannes Cornelis Job Groenewegen, geb. Bleiswijk,ZH 7 juni 1888, kruidenier; wijnhandelaar; handelaar in gedistilleerd, † Rotterdam,ZH 22 jan. 1975, zn. van Johannes en Allegonda Anna Antonia van der Burg.
Uit dit huwelijk:
1. Allegonda Johanna Maria Groenewegen, geb. Bleiswijk,ZH 14 okt. 1914, tr. 30 okt. 1942 S.J. de Vreede.
2. Joannes Josephus Maria Groenewegen, geb. Bleiswijk,ZH 1 juli 1917, tr. 24 april 1941 J.M. de Vreede.

VIII-l. Wilhelmina Theodora Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 maart 1898, tr. Stompwijk,ZH 12 mei 1922 Cornelis Johannes Stephanus Groenewegen, geb. Bleiswijk,ZH 16 juni 1893, zn. van Johannes en Allegonda Anna Antonia van der Burg.
Uit dit huwelijk:
Allegonda Anna Maria Groenewegen, geb. Bleiswijk,ZH omstr. 1923, † ald. 8 sept. 1943.

VIIm. Maria Catharina de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 6 mei 1858, † Naaldwijk,ZH 23 febr. 1937, tr. Stompwijk,ZH 3 aug. 1877 Petrus Lambertus de Bruin, geb. Zoetermeer,ZH 7 maart 1852, † vóór 1937, zn. van Johannes (Joannis) de Bruijn en Elisabeth Albrink.
Uit dit huwelijk:
1. Euphemia Johanna Maria de Bruijn, geb. Nootdorp,ZH omstr. 1883, tr. Naaldwijk,ZH 22 juli 1911 Wilhelmus Raphael Vogels, geb. Naaldwijk,ZH omstr. 1884.
2. Hendricus de Bruijn, geb. Nootdorp,ZH omstr. 1901, tr. Stompwijk,ZH 26 juni 1928 Petronella Johanna van der Sman, geb. Vrijenban,ZH omstr. 1905.

VIi. Anna Maria de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 26 juli 1823, tr. Stompwijk,ZH 23 jan. 1846 Adrianus de Bruin, geb. Delft,ZH omstr. 1817, † Stompwijk,ZH 10 sept. 1894, zn. van Johannes de Bruijn en Catharina van der Arend.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Nicolaas de Bruijn, geb. omstr. 1846, † Stompwijk,ZH 9 aug. 1866.
VI-l,1).
3. Johanna Cornelia de Bruin, geb. Stompwijk,ZH 10 aug. 1849.
4. Martina de Bruijn, geb. Stompwijk,ZH 12 aug. 1851.
5. Jacobus de Bruin, geb. Nootdorp,ZH omstr. 1856.
6. Johannes de Bruijn, geb. Stompwijk,ZH 12 jan. 1861, † ald. 19 jan. 1861.
7. Susanna Maria de Bruijn, geb. Stompwijk,ZH 11 mei 1862, † Etten-Leur,NB 16 juli 1911, tr. Stompwijk,ZH 10 nov. 1882 Petrus Jacobus Turkenburg, geb. Nootdorp,ZH omstr. 1861, † Rotterdam,ZH 6 maart 1896.

Vf. Cornelis de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 13 aug. 1792, bouwman, † Stompwijk,ZH 8 juni 1871, tr. Leidschendam,ZH 20 okt. 1814 Cornelia van Hagen, ged. Nootdorp,ZH 19 dec. 1787, † Stompwijk,ZH 11 dec. 1868, dr. van Joannes Maartens van Hagen (Verhagen) en Francina Hendriks Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria de Vreede, geb. Leidschendam,ZH 24 april 1815, † Stompwijk,ZH 30 dec. 1897, tr. 5 mei 1837 Cornelius van Eijk.
2. Helena, volgt VIj.
3. Johannes, volgt VIk.
4. Francisca de Vreede, geb. Den Haag,ZH 19 jan. 1819, † Rotterdam,ZH 29 dec. 1881.
5. Hendrik, volgt VI-l.
6. Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 okt. 1822, dienstbode, † Wateringen,ZH 30 dec. 1896, tr. Den Haag,ZH 7 aug. 1850 Theodorus Battist (Patist), voerman, zn. van Dirk Batist en Johanna Gerritse.
7. Wilhelmus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 7 dec. 1823, † ald. 24 jan. 1856.
8. Cornelia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 aug. 1825.
9. Martinus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 4 april 1827, † ald. 13 dec. 1829.
10. Maria Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 7 okt. 1831, tr. Stompwijk,ZH 9 nov. 1860 Cornelis van Ooijen, geb. Stompwijk,ZH (Leidschendam) 10 nov. 1817.

VIj. Helena de Vreede, geb. Leidschendam,ZH 1 dec. 1816, naaister, † Stompwijk,ZH 13 april 1852.
Haar kinderen:
1. Martinus, volgt VIIn.
2. Petronella Cornelia, volgt VIIo.

VIIn. Martinus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 11 nov. 1841, † ald. 25 okt. 1907, tr. Stompwijk,ZH 19 nov. 1869 Cornelia van Santen, geb. Stompwijk,ZH 14 juli 1844, † ald. 30 mei 1914, dr. van Wilhelmus en Maria Schilperoort.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 28 sept. 1870.
2. Maria Helena de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 23 okt. 1871.
3. Wilhelmus Leonardus, volgt VIIIm.
4. Helena Anna, volgt VIIIn.
5. Hendrikus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 30 juli 1878, tr. Stompwijk,ZH 9 mei 1906 Theodora Remmerswaal, geb. Stompwijk,ZH 8 jan. 1879, dr. van Johannes en Margaretha Abel.
VIIz,2).
7. Petronella Gerarda de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 28 dec. 1883, † Berkel en Rodenrijs,ZH 15 dec. 1950, tr. Stompwijk,ZH 5 nov. 1909 Dirk van den Bulk, geb. Berkel en Rodenrijs,ZH 2 mei 1884, zn. van Johannes van den Bulk van Maria Emons.
8. Johanna Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 10 juni 1886, tr. Stompwijk,ZH 30 okt. 1914 Hendricus Jacobus de Wit, geb. Pijnacker,ZH omstr. 1882.
9. Martinus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 4 dec. 1888.

VIIIm. Wilhelmus Leonardus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 31 okt. 1873, werkman, boterboer, koetsier, † Nootdorp,ZH 21 juni 1942, begr. Nootdorp,ZH RK Begraafplaats 24 juni 1942, tr. Nootdorp,ZH 6 okt. 1899 Catharina Adriana Stijnman, geb. Veur,ZH 4 jan. 1871, † Stompwijk,ZH 5 febr. 1932, begr. Nootdorp,ZH RK Begraafplaats 9 febr. 1932, dr. van Hermanus.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Theodora Helena de Vreede, geb. 28 juli 1900, † Nootdorp,ZH 13 juni 1921.
2. Hermanus Martinus de Vreede, geb. 11 sept. 1903, † 10 maart 1962.
3. Theodora Jacoba Hendrika de Vreede, geb. 3 sept. 1905, † 28 febr. 1992.
4. Martinus Leonardus Adrianus de Vreede, geb. 17 dec. 1906, † 31 mei 1945.
5. Wilhelmus Leonardus de Vreede, geb. 24 sept. 1908, † dec. 1986.
6. Catharina de Vreede, geb. 30 juni 1911.
7. Bertha Catharina Maria de Vreede, geb. 24 dec. 1916, † 19 maart 2011.

VIIIn. Helena Anna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 24 maart 1876, † Berkel en Rodenrijs,ZH 30 okt. 1946, tr. Stompwijk,ZH 9 mei 1902 Bernardus van den Bulk, geb. Berkel en Rodenrijs,ZH 21 febr. 1875, zn. van Johannes van den Bulk van Maria Emons.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia van den Bulk, geb. 1903.
2. Cornelia Alida van den Bulk, geb. omstr. 1905, † Berkel en Rodenrijs,ZH 9 aug. 1919.
3. Gerardus Petrus van den Bulk, geb. 1915, † Berkel en Rodenrijs,ZH 21 nov. 1928.
4. Machiel Johannes van den Bulk, geb. dec. 1920, † Berkel en Rodenrijs,ZH 16 aug. 1921.

VIIo. Petronella Cornelia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 30 okt. 1850, † Delft,ZH 31 jan. 1912, tr. Delft,ZH 27 juni 1883 Gerardus van Bellekom, geb. Rijswijk,ZH 15 april 1846, † Delft,ZH 10 juni 1904, zn. van Leonardus en Josina Strik en wedr. van Maria Sonneveld.
Uit dit huwelijk:
Josina Hendrika van Bellekom, geb. Delft,ZH 30 juni 1887, tr. Delft,ZH 30 juni 1915 Wilhelmus Jacobus de Knegt, geb. Delft,ZH 1 okt. 1889, † ald. 5 febr. 1956, zn. van Lou(w)rentius en Francina van Santen.

VIk. Johannes de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 jan. 1818, tapper; arbeider, † Den Haag,ZH 16 febr. 1893, tr. Rijswijk,ZH 11 nov. 1847 Petronella Vreijs, geb. Weert,LI 21 dec. 1821, † Den Haag,ZH 28 juli 1897, dr. van Pieter en Angelina Stoks.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIIp.
2. Elisabeth Angelina de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 1 mei 1850, † ald. 22 aug. 1850.
3. Anna Elizabeth, volgt VIIq.
4. Anna Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 12 mei 1853, † Den Haag,ZH 23 aug. 1930, tr. Den Haag,ZH 14 april 1875 Petrus Herrebertus Coolwijk, geb. omstr. 1851, † Den Haag,ZH 6 mei 1922.
5. Leonardus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 4 dec. 1855.
6. Cornelia Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 dec. 1857, † ald. 28 dec. 1859.
7. Wilhelmus Antonius de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 3 jan. 1860, arbeider, † Den Haag,ZH 22 dec. 1919, tr. Den Haag,ZH 25 jan. 1882 (echtsch. uitgespr. ald. 27 juni 1887) Petronella Johanna van der Hoeven, geb. Rijswijk,ZH 13 nov. 1856, dr. van Cornelis en Cornelia Vermeulen.
8. Petrus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 21 aug. 1862, † ald. 28 jan. 1870.
9. Cornelia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 11 aug. 1867.

VIIp. Cornelis de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 2 sept. 1848, schipper, † Den Haag,ZH 24 april 1899, tr. 1e Den Haag,ZH 26 aug. 1874 Elisabeth Koenen, geb. Den Haag,ZH omstr. 1853, † vóór 1876; tr. 2e Den Haag,ZH 29 nov. 1876 Cornelia Burgerjon, geb. Den Haag,ZH 3 maart 1839, dienstbode, † Den Haag,ZH 13 okt. 1919.
Uit het tweede huwelijk:

VIIIo. Helena Johanna Maria de Vreede, geb. Den Haag,ZH 24 maart 1880, † ald. 1 april 1956, tr. Den Haag,ZH 9 sept. 1908 Josephus Johannes Hendricus Wilhelmus Maria Riep, geb. Den Haag,ZH 30 dec. 1880, kleermaker, † Den Haag,ZH 24 juli 1953, zn. van Pieter Jacobus en Geertruida Elisabeth Allard.
Uit dit huwelijk:
Pieter Jacobus Josephus Riep, geb. Den Haag,ZH 11 maart 1914, psycholoog, † Vught,NB 28 jan. 1943.

VIIq. Anna Elizabeth de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 15 juli 1851, tr. Stompwijk,ZH 26 mei 1871 Jacobus de Bruijn, geb. Stompwijk,ZH omstr. 1843, zn. van Nicolaas en Cornelia van Santen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia de Bruijn, geb. Stompwijk,ZH 13 okt. 1871.
2. Nicolaas Johannes de Bruijn, geb. Overschie,ZH 5 dec. 1874, tr. Loosduinen,ZH 5 mei 1898 Cornelia Helena Johanna Maria Groenewegen, geb. Veur,ZH omstr. 1874, dr. van Hubertus en Hendrika Geertruida Beekman.

VI-l. Hendrik de Vreede, geb. Den Haag,ZH 25 sept. 1820, landbouwer, † Stompwijk,ZH 7 juni 1902, begr. Nootdorp,ZH 11 juni 1902, tr. Stompwijk,ZH 21 dec. 1847 Elizabeth Opstal, geb. Zegwaart,ZH 1 maart 1821, † Stompwijk,ZH 9 jan. 1898, dr. van Pieter en Maria Strik.
Uit dit huwelijk:
VIi,2).
2. Cornelis Petrus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 16 maart 1851, † ald. 3 juni 1851.
3. Helena Petronella Theodora, volgt VIIr.
4. Willemina Francisca de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 10 juli 1853.
5. Cornelis Theodorus, volgt VIIs.
6. Wilhelmus Antonius de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 23 febr. 1856, † ald. 5 okt. 1913.
7. Theodorus Hendricus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 23 april 1857.
8. Martinus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 23 juni 1858, † ald. 29 mei 1883.
9. Cornelia, volgt VIIt.
10. Petronella Elisabeth Hendrika de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 3 dec. 1861, † ald. 3 aug. 1922, begr. Nootdorp,ZH 7 aug. 1922, tr. Stompwijk,ZH 24 april 1903 Christianus Johannes van der Helm, geb. Stompwijk,ZH 10 mei 1858, † Berkel en Rodenrijs,ZH 2 maart 1942.
11. Antonia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 13 febr. 1865, † Veur,ZH 8 dec. 1915, tr. Stompwijk,ZH 18 jan. 1901 Jacobus Keulemans, geb. Veur,ZH omstr. 1872.
12. Cornelis Hendrik, volgt VIIu.

VIIr. Helena Petronella Theodora de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 3 mei 1852, † Hillegersberg,ZH 13 maart 1913, tr. Stompwijk,ZH 22 nov. 1878 Joannes Franciskus Richerts, geb. Kampen,OV omstr. 1858, zn. van Jannes en Alijda Johanna van Rek.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Richerts, geb. Stompwijk,ZH 22 nov. 1881.
2. Theodorus Richerts, geb. Stompwijk,ZH 10 jan. 1883, † ald. 12 juli 1883.
3. Martinus Richerts, geb. Stompwijk,ZH 12 aug. 1884, † ald. 22 maart 1885.
4. Martinus Richerts, geb. Stompwijk,ZH 27 april 1886.
5. Anthonia Johanna Richerts, geb. Stompwijk,ZH 14 juni 1887, † ald. 12 sept. 1887.
6. Petronella Richerts, geb. Stompwijk,ZH 14 okt. 1888, † ald. 3 okt. 1889.
7. Petronella Richerts, geb. Stompwijk,ZH 6 jan. 1890, † ald. 12 nov. 1890.
8. Elizabeth Antonia Richerts, geb. Stompwijk,ZH 18 febr. 1891, † ald. 3 maart 1891.
9. Elizabeth Richerts, geb. Stompwijk,ZH 20 febr. 1892, † Voorburg,ZH 25 juli 1937.
10. Franciscus Richerts, geb. Stompwijk,ZH 8 febr. 1894.
11. Antonius Richerts, geb. Stompwijk,ZH 25 juli 1895, † ald. 31 aug. 1895.
12. Pieternella Joanna Richerts, geb. Stompwijk,ZH 19 dec. 1896, † ald. 30 maart 1899.

VIIs. Cornelis Theodorus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 23 nov. 1854, † Nootdorp,ZH 13 jan. 1941, tr. Stompwijk,ZH 26 mei 1882 Petronella Ceulemans, geb. omstr. 1854, † Nootdorp,ZH 9 aug. 1913.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Elisabeth, volgt VIIIp.
2. Wilhelmus Antonius de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 28 april 1886, † ald. 20 dec. 1918, tr. Stompwijk,ZH 27 aug. 1915 Johanna Catharina Dobbe, geb. Stompwijk,ZH omstr. 1890, † Nootdorp,ZH 14 okt. 1958, dr. van Petrus Johannes en Barbara Wilhelmina van der Sande.
3. Cornelis Wilhelmus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 maart 1895, † ald. 23 jan. 1896.
4. Cornelia Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 febr. 1897, † Nootdorp,ZH 7 nov. 1924, tr. Leonardus Johannes Laurens Groenewegen.

VIIIp. Johanna Maria Elisabeth de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 8 sept. 1884, tr. Stompwijk,ZH 21 mei 1909 Balthazar Rolvink, geb. Nootdorp,ZH 1 okt. 1881, zn. van Hendrikus en Jeannette Bruinen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Barbara Rolvink, geb. omstr. 1919, † Voorburg,ZH 12 maart 1934.
2. Wilhelmus Hemdrikus Rolvink, geb. omstr. 1924, † Voorburg,ZH 17 juli 1939.

VIIt. Cornelia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 21 okt. 1859, † Veur,ZH 14 jan. 1925, tr. Stompwijk,ZH 13 mei 1892 Cornelis Adrianus van der Meule, geb. Veur,ZH 14 maart 1855, † ald. 1 sept. 1936, zn. van Martinus en Maria van der Drift.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elizabeth van der Meule, geb. Veur,ZH 7 juni 1893.
2. Hendrikus Jacobus van der Meule, geb. Veur,ZH 29 aug. 1896.

VIIu. Cornelis Hendrik de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 1 okt. 1866, tr. Stompwijk,ZH 3 okt. 1902 Petronella van Leeuwen, geb. Veur,ZH omstr. 1875, dr. van Quirinus en Dina de Greef.
Uit dit huwelijk:
Elizabeth Hendrika de Vreede, geb. Stompwijk,ZH omstr. 1904, tr. Stompwijk,ZH 19 jan. 1922 Petrus Johannes van Mill, geb. Voorburg,ZH omstr. 1902, zn. van Cornelis en Bertha de Zwart.

Vg. Jacobus de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 29 juni 1794, veenarbeider, landbouwer, † Stompwijk,ZH 21 jan. 1871, tr. Pijnacker,ZH 17 sept. 1815 Hendrika van Hagen, ged. Nootdorp,ZH 7 aug. 1791, dienstmaagd, † Stompwijk,ZH 20 juni 1870, dr. van Joannes Maartens van Hagen (Verhagen) en Francina Hendriks Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes de Vreede, geb. Pijnacker,ZH 7 febr. 1816, † Stompwijk,ZH 16 sept. 1870.
2. Johanna de Vreede, geb. Leidschendam,ZH 9 nov. 1817, † Stompwijk,ZH 10 sept. 1866.
3. Anna, volgt VIm.
4. Franciscus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 9 maart 1821.
5. Henricus, volgt VIn.
6. Helena de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 2 dec. 1824, † ald. 2 dec. 1824.
7. Leendert, volgt VIo.
8. Theodorus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 9 maart 1829, † ald. 30 nov. 1907, tr. 1e Veur,ZH 6 febr. 1874 Agnes Versteegen, geb. Voorschoten,ZH 7 mei 1837, † Den Haag,ZH 20 okt. 1874; tr. 2e Stompwijk,ZH 4 mei 1883 Maria Kramer, geb. Zegwaart,ZH 14 nov. 1851, † Stompwijk,ZH 8 okt. 1921, dr. van Hendrik en Maria Adegeest.
9. Francina Maria Martina de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 jan. 1831, † ald. 5 febr. 1831.
10. Francisca, volgt VIp.
11. Maria Johanna, volgt VIq.

VIm. Anna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 17 febr. 1820, † Dodewaard,GE 11 febr. 1876, tr. Dodewaard,GE 14 okt. 1851 Geurt Geurtz, geb. Dodewaard,GE 21 sept. 1826, planter.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Geurts, geb. Varik,GE 18 mei 1861, † Dodewaard,GE 11 nov. 1862.

VIn. Henricus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 13 maart 1823, veehouder; bouwman, † Stompwijk,ZH 14 sept. 1886, begr. Nootdorp,ZH RK Begraafplaats 17 sept. 1886, tr. Stompwijk,ZH 23 sept. 1853 Johanna van Niel, geb. Nieuweveen,ZH (gem.Nootdorp) 1 jan. 1824, † Stompwijk,ZH 20 febr. 1905, begr. Nootdorp,ZH 23 febr. 1905, dr. van Wilm van Niel (Niele) en Maria Zijdenbos.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Francina, volgt VIIv.
2. Maria Cornelia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 24 juni 1855, † ald. 24 sept. 1855.
3. Jacobus Theodorus, volgt VIIw.
4. Wilhelmus Martinus, volgt VIIx.
5. Casparus Franciscus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 26 juli 1859, † ald. 12 okt. 1859.
6. NN de Vreede, levenloze zoon, geb. Stompwijk,ZH 13 april 1861.
7. Francisca Maria Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 26 okt. 1862, † ald. 17 juni 1863.
8. Francina Maria Johanna, volgt VIIy.
9. Maria Cornelia de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 10 juni 1865, † ald. 17 juli 1881.
10. Johanna Geertruida de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 30 aug. 1866, † ald. 22 mei 1869.
11. Theodora Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 30 jan. 1868, † ald. 31 mei 1869.

VIIv. Hendrika Francina de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 23 juli 1854, † Delft,ZH 7 april 1899, tr. Stompwijk,ZH 4 juni 1880 Martinus Johannes Hofstede, geb. Naaldwijk,ZH 30 nov. 1851, † Delft,ZH 30 april 1917.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Hendrikus Hofstede, geb. Hof van Delft,ZH 13 juli 1881.
2. Hendricus Cornelis Franciscus Hofstede, geb. Hof van Delft,ZH 8 april 1883, † ald. 24 juni 1883.
3. Florentia Helena Hofstede, geb. Hof van Delft,ZH 1 juni 1884, † Etten-Leur,NB 22 juni 1923.
4. Hendrikus Cornelis Hofstede, geb. Leiden,ZH omstr. 1886, † Kethel en Spaland,ZH 8 juli 1901.
5. Petrus Jacobus Hofstede, geb. Hof van Delft,ZH 2 okt. 1887.
6. Anna Jacoba Hofstede, geb. Hof van Delft,ZH 22 aug. 1888, † ald. 3 mei 1890.
7. Maria Wilhelmina Hofstede, geb. Hof van Delft,ZH 24 aug. 1889, † ald. 4 april 1890.

VIIw. Jacobus Theodorus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 20 sept. 1856, † Veur,ZH 30 april 1926, tr. 1e Stompwijk,ZH 6 mei 1892 Francisca van Hagen, geb. Stompwijk,ZH 3 maart 1859, † Leiden,ZH 9 juli 1906, dr. van Gerardus en Cornelia van der Kraan; tr. 2e Stompwijk,ZH 28 juni 1907 Elizabeth van Velzen, geb. Berkel en Rodenrijs,ZH 16 jan. 1861, † Stompwijk,ZH 10 april 1915, begr. Nootdorp,ZH 14 april 1915.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikus Wilhelmus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 9 mei 1893, † ald. 10 aug. 1893.
2. Gerardus Hendrikus, volgt VIIIq.
3. Hendrikus Wijnandus, volgt VIIIr.
4. Leonardus Johannes, volgt VIIIs.
5. Johanna Maria Hendrika, volgt VIIIt.

VIIIq. Gerardus Hendrikus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 11 okt. 1894, tr. Veur,ZH 26 okt. 1926 Maria Adriana Hijdra, geb. Voorburg,ZH 10 aug. 1901, dr. van Adrianus en Catharina van der Meule.
Uit dit huwelijk:
Catharina Johanna Maria de Vreede, geb. 1934, † Utrecht,UT 12 sept. 1940.

VIIIr. Hendrikus Wijnandus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 15 okt. 1895, zuivelknecht; landarbeider; loswerkman, † Leidschendam,ZH 30 dec. 1962, begr. Leidschendam,ZH St. Agatha kerkhof 3 jan. 1963, tr. Veur,ZH 9 okt. 1924 Helena Petronella de Jong, geb. Den Haag,ZH 1 juli 1898, dr. van Johannes en Maria van Noort.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Theodorus Wilhelmus de Vreede, geb. Veur,ZH 22 juli 1925.
2. Maria Petronella, volgt IXa.
3. Francisca Maria de Vreede, geb. Veur,ZH 1 maart 1933.

IXa. Maria Petronella de Vreede, geb. Veur,ZH 2 sept. 1926, † Voorburg,ZH 26 maart 2016, begr. Voorburg,ZH, Oosterbegraafplaats 1 april 2016, tr. 23 jan. 1954 Louis H.J. ten Kroode.
Uit dit huwelijk:
Jan ten Kroode.

VIIIs. Leonardus Johannes de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 aug. 1897, † Leidschendam,ZH 12 nov. 1954, tr. Den Haag,ZH 7 jan. 1920 Margaretha Sintnicolaas, geb. Den Haag,ZH 3 okt. 1897.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida de Vreede, geb. Den Haag,ZH 19 febr. 1920, tr. 30 april 1941 K. Huisman.
2. Francisca de Vreede, geb. Den Haag,ZH 28 okt. 1921, † 21 febr. 2006.

VIIIt. Johanna Maria Hendrika de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 15 april 1899, † Leidschendam,ZH 13 febr. 1988, tr. Stompwijk,ZH 16 aug. 1923 Wilhelmus Gerardus Blonk, geb. Stompwijk,ZH 12 dec. 1895, eigenaar Spar-winkel Leidschendam, † Leidschendam,ZH 5 dec. 1959, begr. Leidschendam,ZH St. Agatha kerkhof 9 dec. 1959, zn. van Wilhelmus en Maria Johanna van der Drift.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Cornelia Catharina Blonk, geb. 9 jan. 1930, † 25 maart 2002.

VIIx. Wilhelmus Martinus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 10 jan. 1858, werkman, arbeider, koopman; boterhandelaar, † Wateringen,ZH 28 mei 1933, begr. Wateringen,ZH RK Kerkhof 31 mei 1933, tr. Stompwijk,ZH 8 mei 1885 Maria van Leeuwen, geb. Nootdorp,ZH 10 aug. 1863, † Stompwijk,ZH 17 juli 1902, begr. Nootdorp,ZH RK Kerkhof 19 juli 1902, dr. van Nicolaas en Catharina van der Harg.
Uit dit huwelijk:
1. NN de Vreede, levenloze zoon, geb. Stompwijk,ZH 5 maart 1886.
2. Hendrikus Cornelis, volgt VIIIu.
3. Nicolaas Bartholomeus, volgt VIIIv.
4. NN de Vreede, levenloze dochter, geb. Stompwijk,ZH 28 juli 1891.
5. Anna Maria Francisca, volgt VIIIw.
6. Johannes Jacobus, volgt VIIIx.
7. Catharina Johanna, volgt VIIIy.
8. Petrus Franciscus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 6 april 1899, Matroos (1e kl.) bij de Koninklijke Marine (op onderzeeër), † Ned. Indië 4 maart 1928, begr. Soerabaja 8 maart 1928, tr. Vlissingen,ZE 28 dec. 1923 Magdalena Antonissen, geb. Vlissingen,ZE 2 aug. 1906, dr. van Bernardus en Catharina Elisabeth van Ochten.
9. Maria Theodora de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 8 juni 1902, † Kethel en Spaland,ZH 4 juli 1902.

VIIIu. Hendrikus Cornelis de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 11 febr. 1887, politieagent, † Den Haag,ZH 22 maart 1970, gecrem. Den Haag,NH 25 maart 1970, tr. Den Haag,ZH 14 jan. 1914 (door echtsch. ontbonden 17 maart 1931) Adriana Elisabeth van Venrooij, geb. Baardwijk,NB 6 okt. 1891, † Rijswijk,ZH 28 juli 1981, dr. van Willem en Johanna Maria Rijken.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Adriana de Vreede, geb. Den Haag,ZH 6 okt. 1914, † Amsterdam,NH 26 jan. 2001, tr. 1e Amsterdam,NH febr. 1937 (door echtsch. ontbonden omstr. 1950) Franciscus Hendricus Wilhelmus Reesen, geb. 4 nov. 1911; tr. 2e Piet de Feber, † 24 mei 1991.
2. Hendrika de Vreede, geb. Den Haag,ZH 12 aug. 1918, † Zoetermeer,ZH 14 okt. 2010, tr. Den Haag,ZH 16 sept. 1942 Gerardus Bos, geb. Den Haag,ZH 28 juli 1920, isoleerder, † Den Haag,ZH 15 nov. 1966.

VIIIv. Nicolaas Bartholomeus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 24 aug. 1888, 1e stoker bij KNGSF, † Delft,ZH 28 dec. 1942, begr. Delft,ZH R.K. kerkhof 31 dec. 1942, tr. Rijswijk,ZH 4 mei 1910 Hendrika Geertruida van der Helm, geb. Rijswijk,ZH 11 aug. 1890, † Delft,ZH 9 dec. 1984, dr. van Simon en Catharina Johanna van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Hendrika de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 6 febr. 1911, † Delft,ZH 1 sept. 1983, gecrem. Den Haag,ZH crematorium Ockenburgh 6 sept. 1983, tr. Delft,ZH 21 jan. 1931 Henricus Arnoldus Wilhelmus van Schie, geb. Delft,ZH 27 nov. 1906, † ald. 16 juni 1969.
2. Simon Adrianus de Vreede, geb. april 1912, † Rijswijk,ZH 24 okt. 1913.
3. Catharina Wilhelmina, volgt IXb.
4. Wilhelmina Martina de Vreede, geb. Rijswijk,ZH omstr. april 1915, † ald. 31 juli 1916.
5. Simon Adrianus, volgt IXc.
6. Nicolaas Bartholomeus van der Helm, geb. Rijswijk,ZH 22 maart 1920, werkman bij KNGSF in het ketelhuis, † Delft,ZH 13 mei 1980.

IXb. Catharina Wilhelmina de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 5 nov. 1913, † Delft,ZH 16 nov. 2002, tr. Delft,ZH 21 jan. 1936 Cornelis Johannes Hendrikus van Galen, geb. Delft,ZH 8 okt. 1912, schoenmaker, † Delft,ZH 13 sept. 1995.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Nicolina van Galen, geb. Delft,ZH 2 maart 1940, † ald. 5 febr. 2005.

IXc. Simon Adrianus de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 9 aug. 1917, lasser, later rayonchef bij KNGSF, † Delft,ZH 25 febr. 1994, tr. Delft,ZH 2 juli 1941 Johanna Wilhelmina van den Berg, geb. Delft,ZH 13 mei 1920, † ald. 2 okt. 2008, dr. van Adrianus Hendricus en Anna Maria Elizabeth Arnst.
Uit dit huwelijk:

X. Nicolaas Bartholomeus Johannes de Vreede, geb. Delft,ZH 24 juli 1942, † Zwijndrecht,ZH 26 juli 2014, gecrem. Dordrecht,ZH 1 aug. 2014.
Zijn zoon:
Ferdinand Simon Adrianus de Vreede, geb. Delft,ZH 23 nov. 1964, constructeur, † Zwijndrecht,ZH 27 sept. 2015, gecrem. Dordrecht,ZH 5 okt. 2015.

VIIIw. Anna Maria Francisca de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 dec. 1892, † Leidschendam,ZH 23 juni 1968, tr. Stompwijk,ZH 24 (kerkelijk 28) mei 1918 Theodorus Kamps, geb. Stompwijk,ZH 4 sept. 1891, landarbeider, landbouwknecht, † Leidschendam,ZH 21 maart 1972, zn. van Hendrik en Jacoba van Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Wilhelmus Kamps, geb. Stompwijk,ZH 17 april 1919, † ald. 22 mei 1919.
2. Wilhelmus Hendrikus Kamps, geb. Stompwijk,ZH 23 april 1920, gemeentehovenier, † Leidschendam,ZH 24 mei 2008, gecrem. Rijswijk,ZH 29 mei 2008, tr. Den Haag,ZH 26 juni 1952 Paulina Helena Maria Hoogduin, geb. Den Haag,ZH 27 jan. 1928, † Leidschendam,ZH 2 april 2003, gecrem. Rijswijk,ZH Crematorium Eikelenburg 7 april 2003, dr. van Adrianus Laurens en Helena Wilhelmina Johanna Abbing.
3. Jacoba Helena Kamps, geb. Stompwijk,ZH 28 sept. 1921, † Bussum,NH 28 nov. 2003, gecrem. Bilthoven,UT crematorium Den en Rust 3 dec. 2003, tr. Delft,ZH 29 nov. 1951 Gerardus Schilperoort, geb. Delft,ZH 12 mei 1923, † Blaricum,NH 20 dec. 1996, begr. Utrecht,UT 24 dec. 1996, zn. van Daniel en Cornelia Desaunois.
4. Hendricus Wilhelmus Kamps, geb. Stompwijk,ZH 9 dec. 1922, werkte bij Nutricia, † Zoetermeer,ZH 15 juli 1995, gecrem. Rijswijk,ZH 20 juli 1995, tr. 15 april 1953 Maria Suzanna Hakkaart, geb. Veur,ZH 11 juli 1926, † Zoetermeer,ZH 11 febr. 2010, dr. van Petrus Laurens en Suzanna van den Berg.
5. Maria Apollonia Kamps, geb. Stompwijk,ZH (Wilsveen) 24 mei 1924, † Den Haag,ZH 7 juni 2010, begr. Leidschendam,ZH 12 juni 2010.
6. Johanna Helena Kamps, geb. Stompwijk,ZH 23 juni 1927, † Den Haag,ZH 30 sept. 2017, begr. Leidschendam,ZH 6 okt. 2017, tr. Leidschendam,ZH 26 (kerkelijk Nootdorp,ZH 30) juli 1952 Wilhelmus Petrus van Heiningen, geb. Veur,ZH 18 april 1920, tuinarbeider; ptt-ambtenaar, † Leidschendam,ZH 26 nov. 2005, zn. van Petrus Johannis en Wilhelmina Petronella van Baren.
7. Catharina Maria Zr. M. Emelie Kamps, geb. Leidschendam,ZH 29 sept. 1929, † Hengelo,OV 18 maart 2008, begr. Denekamp,OV Kloosterkerkhof Zusters Franciscanessen, 21 maart 2008.

VIIIx. Johannes Jacobus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 18 mei 1894, werkman bij de KNGSF, † Delft,ZH 2 aug. 1973, gecrem. Rijswijk,ZH Eikelenburg 7 aug. 1973, tr. Delft,ZH 9 nov. 1923 Maria Wilhelmina Lamers, geb. Amsterdam,NH 24 april 1900, † Delft,ZH 13 aug. 1975, gecrem. Rijswijk,ZH, dr. van Johannes Petrus en Johanna Maria Weggelaar.
Uit dit huwelijk:
Johannes Jacobus de Vreede, geb. Rijswijk,ZH 17 mei 1924, † Blaricum,NH 13 april 2002, gecrem. Bilthoven, crematorium Den en Rust 19 april 2002.

VIIIy. Catharina Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 febr. 1896, † Delft,ZH 13 febr. 1976, tr. Stompwijk,ZH 2 juni 1921 Johannes Albertus Ruigrok, geb. Veur,ZH 21 sept. 1896, † Delft,ZH 17 okt. 1969, begr. Delft,ZH RK Nieuwe Begraafplaats 21 okt. 1969.
Uit dit huwelijk:
1. Apolonia Maria Ruigrok, geb. Delft,ZH 10 sept. 1924, † ald. 15 aug. 2003, begr. Delft,ZH Alg. Begraafplaats Jaffa 20 aug. 2003, tr. 1e Delft,ZH 24 aug. 1949 (kerkelijk Delft,ZH,NLD 17 aug. 1950) Johannes van Mechelen, geb. ’s-Hertogenbosch,NB 9 jan. 1924, † Delft,ZH 31 okt. 1972, begr. Delft,ZH Nieuwe R.K. Begraafplaats 4 nov. 1972; tr. 2e Wateringen,ZH 5 okt. 1983 Nicolaas Wilhelmus Jozeph Kerklaan, geb. Wateringen,ZH 5 maart 1923, † Delft,ZH 28 okt. 1994, wedr. van Catharina Adriana Blom.
2. Petrus Wilhelmus Theodorus Ruigrok, geb. Delft,ZH 20 dec. 1925, † ald. 23 dec. 1925.
3. Hendrika Helena Maria Ruigrok, geb. Delft,ZH 15 okt. 1934, † Naaldwijk,ZH 12 juli 2006.
4. Albertus Johannes Ruigrok, geb. Delft,ZH 24 febr. 1936, † ald. 24 juni 1950.

VIIy. Francina Maria Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 26 sept. 1863, † na 1930, tr. 1e Stompwijk,ZH 7 juli 1882 Cornelis Tetteroo, geb. Pijnacker,ZH 12 april 1843, † Hof van Delft,ZH 14 mei 1905, zn. van Petrus en Wilhelmina Ammerlaan; tr. 2e Hof van Delft,ZH 31 okt. 1906 Leonardus Jacobus Arkesteijn, geb. Hof van Delft,ZH 18 febr. 1871, † Schipluiden,ZH 19 jan. 1930, zn. van Gerardus en Petronella Hooijmans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmina Gijsbertha Tetteroo, geb. Schipluiden,ZH 26 aug. 1883, † ald. 7 nov. 1883.
2. Hendricus Petrus Tetteroo, geb. Hof van Delft,ZH 7 jan. 1886, † Schipluiden,ZH 11 okt. 1948, tr. Helena Maria Fransen, geb. Vlaardinger Ambacht,ZH 27 juli 1885, † Delft,ZH 24 juni 1966, begr. Den Hoorn,ZH 29 juni 1966.
3. Wilhelmina Apolonia Tetteroo, geb. Hof van Delft,ZH 7 nov. 1887, † Schiedam,ZH 3 mei 1957, begr. Schiedam,ZH RK begraafplaats 7 mei 1957, tr. Hof van Delft,ZH 19 april 1911 Franciscus Wilhelmus Maria Heggelman, geb. Schiedam,ZH 10 juli 1886, zn. van Henricus Bernardus en Wilhelmina Elisabeth Reij.
4. Anna Maria Tetteroo, geb. Hof van Delft,ZH 2 febr. 1889, † ald. 21 april 1889.

VIo. Leendert de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 18 nov. 1826, arbeider, † Stompwijk,ZH 6 aug. 1919, tr. Stompwijk,ZH 2 juni 1848 Gerritje van Spronsen, geb. Zoetermeer,ZH 15 okt. 1815, † Stompwijk,ZH 30 juni 1901, dr. van Joannes en Jannetje Berkelaar.
Uit dit huwelijk:

VIIz. Jacobus Anthonius de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 4 febr. 1850, † Stompwijk,ZH 2 juni 1889, tr. Stompwijk,ZH 11 mei 1877 Johanna Schilperoort, geb. Stompwijk,ZH 5 febr. 1855, † ald. 1 juli 1918, dr. van Petrus en Louisa (Louisina) Ambrosius (Brogio).
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Hendrika de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 15 juli 1878, † Berkel en Rodenrijs,ZH 24 okt. 1939, tr. Berkel en Rodenrijs,ZH 29 mei 1908 Adrianus van der Hoeven, geb. Berkel en Rodenrijs,ZH 21 okt. 1864, † ald. 6 maart 1931, zn. van Cornelis en Alida Bierman.
VIIn,6).
3. Helena Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 8 aug. 1881, † ald. 9 sept. 1891.
4. Louise Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 12 nov. 1882, † ald. 7 juli 1918.
5. Leonardus Theodorus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 april 1885, stoker, tr. Rijswijk,ZH 15 nov. 1922 Johanna Wilhelmina van Rijn, geb. Rijswijk,ZH 4 nov. 1885, dr. van Antonius en Johanna Swinkels.
6. Johannes Casper de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 3 mei 1886, † ald. 19 jan. 1887.
7. Johannes Wilhelmus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 13 juni 1887.
8. Jacoba Antonia Wilhelmina de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 juni 1889, † ald. 13 jan. 1891.

VIp. Francisca de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 19 aug. 1832, † ald. 3 maart 1858, tr. Stompwijk,ZH 21 okt. 1853 Petrus van der Kraan, geb. Stompwijk,ZH 18 nov. 1830, † ald. 21 april 1909, zn. van Leendert en Petronella Groeneweg.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus van der Kraan, geb. Stompwijk,ZH 12 jan. 1854.
2. Jacobus Theodorus van der Kraan, geb. Stompwijk,ZH 2 april 1855, † ald. 9 febr. 1932.
3. Petrus Gerardus van der Kraan, geb. Stompwijk,ZH 1 april 1856, † ald. 9 april 1857.
4. Petronella Cornelia van der Kraan, geb. Stompwijk,ZH 31 juli 1857, † ald. 18 dec. 1857.

VIq. Maria Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 2 maart 1835, † ald. 11 maart 1892, tr. Stompwijk,ZH 3 juli 1868 Jaspert Schilperoort, geb. Stompwijk,ZH 5 okt. 1830, † ald. 2 dec. 1910, zn. van Franciscus en Catharina de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. NN Schilperoort, levenloze zoon, geb. Stompwijk,ZH 9 febr. 1870.
2. Catharina Francisca, volgt VIIaa.
3. Johanna Francisca Schilperoort, geb. Stompwijk,ZH 16 aug. 1875, tr. Stompwijk,ZH 21 april 1911 Bernardus Joannes Kroon.

VIIaa. Catharina Francisca Schilperoort, geb. Stompwijk,ZH 27 mei 1873, † Nootdorp,ZH 27 juni 1924, tr. Stompwijk,ZH 31 aug. 1894 Petrus Jacobus van Leeuwen, geb. Nootdorp,ZH 3 april 1862, † ald. 23 nov. 1937, zn. van Nicolaas en Catharina van der Harg; hij hertr. Nootdorp,ZH 30 sept. 1927 Anna Johanna Schouten.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Maria Monica van Leeuwen, geb. Stompwijk,ZH 27 febr. 1896.
2. Maria Hendrika Geertruida van Leeuwen, geb. Stompwijk,ZH 21 mei 1897.
3. Geertruida Johanna Martina van Leeuwen, geb. Nootdorp,ZH 26 april 1904.
4. Casper Johannes Wilhelmus van Leeuwen, geb. Nootdorp,ZH 18 aug. 1908.

Vh. Johannes de Vreede, geb. Stompwijk,ZH, ged. Nootdorp,ZH 10 juni 1796, arbeider, † Pijnacker,ZH 10 nov. 1859, tr. Stompwijk,ZH 9 juni 1826 Margaretha de Wilde, ged. Stompwijk,ZH 24 maart 1804, † Pijnacker,ZH 20 jan. 1863, dr. van Willem en Johanna van Doorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt VIr.
2. Wilhelmina de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 7 sept. 1828, tr. Stompwijk,ZH 11 nov. 1853 Johannes Mensch, geb. Stompwijk,ZH omstr. 1826.
3. Johannes Hendrikus de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 11 juli 1830, † Pijnacker,ZH 16 mei 1897, tr. Zegwaart,ZH 26 sept. 1862 Wilhelmina Koot, geb. Zegwaart,ZH omstr. 1840, dr. van Klaas en Geertrui Ammerlaan.
4. Willem, volgt VIs.
5. Anna Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 5 mei 1834, † ald. 25 aug. 1835.
6. Hendrik de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 30 april 1836, † ald. 19 mei 1836.
7. Antje de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 7 april 1837.
8. Hendrikus de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 9 aug. 1839, † Nootdorp,ZH 4 jan. 1843.
9. Johanna de Vreede, geb. 1842, † Nootdorp,ZH 2 mei 1842.
10. Hendrik de Vreede, geb. omstr. 1844, † Nootdorp,ZH 27 maart 1846.
11. Johanna de Vreede, geb. omstr. 1845, tr. Zegwaart,ZH 9 nov. 1866 Johannes van der Valk, geb. Zegwaart,ZH omstr. 1840, metselaarsknecht, zn. van Joannis en Catharina Meeus.
12. Johanna de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 29 dec. 1849, † ald. 6 maart 1851.

VIr. Johannes de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 30 juni 1827, arbeider, † Stompwijk,ZH 9 jan. 1909, tr. Stompwijk,ZH 23 juli 1858 Maria Catharina Rijgersberg, geb. Nootdorp,ZH 5 aug. 1837, † Stompwijk,ZH 20 dec. 1914.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 16 mei 1859, tr. Stompwijk,ZH 10 juni 1881 Cornelis van der Togt, geb. Stompwijk,ZH omstr. 1856.
2. Johannes de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 27 april 1861, † ald. 4 aug. 1861.
3. Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 1 mei 1862, † ald. 16 mei 1862.
4. Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 3 juli 1863, † ald. 3 sept. 1863.
5. Johannes Antonius de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 21 mei 1867, † ald. 3 maart 1868.
6. Antonius Johannes de Vreede, geb. Stompwijk of Nootdorp ZH 2 juli 1868, † Leiden,ZH 19 maart 1929, tr. Zegwaart,ZH 25 mei 1894 Wilhelmina Elisabeth Rusthof, geb. Zegwaart,ZH 13 dec. 1863, † Leidschendam,ZH 26 jan. 1947, dr. van Johannes Gerardus en Hendrika van Kampen.
7. Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 25 juli 1869, tr. Veur,ZH 21 nov. 1893 Johannes van Egmond, geb. Hazerswoude,ZH 17 nov. 1868, zn. van Hubertus.
8. Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 4 sept. 1871, † ald. 15 sept. 1871.

VIs. Willem de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 31 aug. 1832, † Delft,ZH 12 april 1869, tr. Vrijenban,ZH 8 aug. 1860 Johanna Willemina van der Helm, geb. Vrijenban,ZH 2 juli 1833, † Delft,ZH 9 dec. 1900, dr. van Nicolaas en Anna Maria Voorkotter.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes de Vreede, geb. Delft,ZH 6 nov. 1860, † ald. 6 april 1933, tr. Delft,ZH 27 okt. 1886 Willemina Immers, geb. Delft,ZH 24 jan. 1865, † ald. 6 sept. 1942.
2. Nicolaas de Vreede, geb. Delft,ZH 5 juni 1862, banketbakker, † Delft,ZH 30 juli 1939, tr. Delft,ZH 11 febr. 1885 Maria Hendrica Meijnders, geb. Arnhem,GE 17 mei 1859, † 3 juli 1937, dr. van Gerard en Maria Hofman.

Vi. Simon de Vreede, geb. Stompwijk,ZH, ged. Nootdorp,ZH 15 april 1799, arbeider, † Stompwijk,ZH 9 dec. 1872, tr. Stompwijk,ZH 26 juni 1829 Catharina van der Hoeven, geb. Veur,ZH, † vóór 1860, dr. van Claas en Cornelia Lamsbergen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Simon de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 18 april 1830, bouwmansknecht, † Zegwaart,ZH 31 jan. 1860, begr. Zoetermeer,ZH.
2. Nicolaas de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 april 1831, † Nootdorp,ZH 14 sept. 1849.
3. Anna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 13 dec. 1832, † Nootdorp,ZH 31 aug. 1834.
4. Jacobus, volgt VIt.
5. Jacobus, volgt VIu.
6. Catharina de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 4 sept. 1838, † ald. 28 nov. 1838.
7. Cornelia Petronella de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 2 febr. 1840, † ald. 22 maart 1840.
8. Cornelia Petronella, volgt VIv.
9. Anna, volgt VIw.
10. Clasina Adriana de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 10 nov. 1851, † ald. 10 mei 1857.

VIt. Jacobus de Vreede, geb. Nieuweveen,ZH 4 dec. 1833, † Nootdorp,ZH 9 sept. 1874, tr. Stompwijk,ZH 9 mei 1873 Francina van Santen, geb. Stompwijk,ZH 1 april 1852, † Delft,ZH 30 dec. 1908, begr. Delft,ZH RK. Kerkhof 2 jan. 1909, dr. van Wilhelmus en Maria Schilperoort; zij hertr. Nootdorp,ZH 25 mei 1877 Lou(w)rentius de Knegt.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Wilhelmus, volgt VIIab.
2. Jacobus Franciscus de Vreede, geb. Nootdorp of Pijnacker,ZH 1 maart 1875, † Delft,ZH in het Gasthuis 14 juli 1922.

VIIab. Simon Wilhelmus de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 28 maart 1874, boerenknecht; warmoezier, † Den Hoorn,ZH 16 april 1936, tr. Schipluiden,ZH 21 okt. 1907 Carolina Maria Bernardina Joanna Paalvast, geb. Schipluiden,ZH 8 mei 1873, † Schipluiden/Den Hoorn,ZH 20 juli 1929.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Laurentius, volgt VIIIz.
2. Bernardina Maria de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 1 febr. 1912, † Den Haag,ZH 6 jan. 2002.
3. Francina Cornelia de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 13 maart 1914, † ald. 5 april 1916.
4. Johannes Wilhelmus de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 22 aug. 1915, Priester gewijd op zondag 19 juli 1942, † Nijmegen,GE St. Jozefklooster 12 jan. 2003.
5. Francina Cornelia de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 24 sept. 1916, † Den Hoorn-Schipluiden ZH 22 maart 1931.

VIIIz. Jacobus Laurentius de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 9 aug. 1909, tuindersknecht;melkboer;stratenmaker;medewerker botanische tuin TH Delft;laborant TH Delft, † Delft,ZH 15 nov. 1971, tr. Delft,ZH 11 juni 1941 Petronella Antonia Hildegardis van der Drift, geb. Rijswijk,ZH 8 aug. 1909, † Delft,ZH 25 maart 1994, dr. van Andreas Johannes en Cornelia Christina Overzier.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Wilhelmus Johannes de Vreede, geb. Delft,ZH 2 jan. 1943, † ald. 23 jan. 2002.
2. Bernardus Maria Jacobus de Vreede, geb. Delft,ZH 15 juni 1950, † ald. 13 jan. 1970.

VIu. Jacobus de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 29 april 1836, † Stompwijk,ZH 12 aug. 1896, tr. Vrijenban,ZH 19 mei 1863 Catharina Alsemgeest, geb. Vrijenban,ZH 27 dec. 1837, † Stompwijk,ZH 5 febr. 1915, dr. van Petrus en Petronella Langelaan.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Simon de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 april 1864, † ald. 30 mei 1873.
2. Pieternella Cornelia de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 19 dec. 1865, † Leiden,ZH 17 okt. 1948, tr. Stompwijk,ZH 8 mei 1896 Wilhelmus Adrianus Bierman, geb. Zegwaart,ZH 4 dec. 1867, † Zoetermeer,ZH 27 jan. 1930, zn. van Bastianus en Maria Stalenberg.
3. Nicolaas, volgt VIIac.
4. Catharina, volgt VIIad.
5. Wilhelmina de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 2 maart 1872, † ald. 28 mei 1873.
6. Wilhelmina, volgt VIIae.
7. Johannes Simon de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 25 juni 1877, † ald. 31 maart 1935, tr. Schiedam,ZH 17 juni 1915 Jacoba Anthonia Kerkhof, geb. Kethel,ZH 27 sept. 1886, † Delft,ZH 5 sept. 1949.
8. Anna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 22 dec. 1879, † ald. 26 okt. 1908.

VIIac. Nicolaas de Vreede, geb. Vrijenban,ZH 2 okt. 1867, † Delft,ZH 14 dec. 1925, tr. Delft,ZH 14 juni 1899 Catharina Elisabeth Diehl, geb. Delft,ZH 28 mei 1877, † ald. 29 aug. 1934, dr. van Andries en Maria Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Andries de Vreede, geb. Delft,ZH 2 april 1900, korenmolenaar, † Delft,ZH 26 dec. 1954, tr. Delft,ZH 5 jan. 1927 Johanna Margaretha Cornelia Jacoba Klaui, geb. Delft,ZH 3 april 1896, † ald. 23 nov. 1972, dr. van Cornelis Jacobus en Carolina Driessen.
2. Cornelis Andries, volgt VIIIaa.
3. Maria Elisabeth de Vreede, geb. omstr. 1904.
4. Nicolaas Johannes de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 20 dec. 1906, † ald. 2 jan. 1907.
5. Nicolaas Johannes de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 15 maart 1909.
6. NN de Vreede, levenloze dochter, geb. Hof van Delft,ZH 15 nov. 1912.

VIIIaa. Cornelis Andries de Vreede, geb. Hof van Delft,ZH 25 juli 1901, fabrieksarbeider, tr. 1e Delft,ZH 7 juli 1926 Klazina Siese, geb. Rotterdam,ZH 17 mei 1904, dienstbode, † Delft,ZH 27 juni 1932, dr. van Leendert en Cornelia Hoogerland; tr. 2e Delft,ZH 28 maart 1934 Elisabeth Gerdina van den Brink, geb. Den Haag,ZH omstr. 1899, dr. van Gerritje van den Brink.
Uit het tweede huwelijk:
Johannes Wilhelmus de Vreede, geb. omstr. 1936, † Delft,ZH 30 aug. 1940.

VIIad. Catharina de Vreede, geb. Delft,ZH 28 maart 1870, † Kethel en Spaland,ZH 9 jan. 1934, tr. Rijswijk,ZH 3 mei 1899 Antonie Maat, geb. Hillegersberg,ZH 10 april 1866, † Kethel en Spaland,ZH 1 febr. 1925, zn. van Philippus en Alida van Eijk.
Uit dit huwelijk:
Alida Maat, geb. Kethel en Spaland,ZH 14 mei 1900, tr. Kethel en Spaland,ZH 16 sept. 1926 Johannes Anthonius van der Schot, geb. Kethel en Spaland,ZH 16 juni 1898.

VIIae. Wilhelmina de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 7 april 1874, † Rotterdam,ZH 10 maart 1924, tr. Delft,ZH 4 aug. 1897 Aalbert Smink, geb. Delft,ZH 11 mei 1877, zn. van Aalbert en Jansje Worst; hij hertr. Rotterdam,ZH 1 febr. 1928 Willemina Barbara Antonia Stevens.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje Catharina Smink, geb. Delft,ZH 20 april 1898, tr. Rotterdam,ZH 5 jan. 1921 Anthonius van Amerongen, geb. Rotterdam,ZH 11 juli 1892.
2. Jacobus Albertus Smink, geb. Delft,ZH 19 sept. 1900.
3. Aalbert Smink, geb. Delft,ZH 26 dec. 1903, † ald. 6 jan. 1904.
4. Aalbert Smink, geb. Delft,ZH 3 dec. 1904.
5. Henri Theodorus Smink, geb. Delft,ZH 29 jan. 1909.
6. Johannes Wilhelmus Smink, geb. Rotterdam,ZH omstr. 26 nov. 1912, † ald. 10 dec. 1912.
7. William Smink, geb. Rotterdam,ZH omstr. 16 okt. 1914, † ald. 16 nov. 1914.

VIv. Cornelia Petronella de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 2 mei 1841, † ald. 17 jan. 1908, tr. Nootdorp,ZH 15 mei 1868 Hubertus van der Meer, geb. Vrijenban,ZH 18 jan. 1843, † Delft,ZH 4 okt. 1912.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina van der Meer, ged. Nootdorp,ZH 28 sept. 1870.
2. Cornelis van der Meer, ged. Nootdorp,ZH 9 nov. 1871.
3. Catharina van der Meer, ged. Nootdorp,ZH 29 mei 1873.
4. Simon van der Meer, geb. Rijswijk,ZH omstr. 1876.
5. Catharina Apolonia van der Meer, geb. Rijswijk,ZH omstr. 1878.
6. Anna Maria van der Meer, geb. Rijswijk,ZH omstr. 1881.

VIw. Anna de Vreede, geb. Nootdorp,ZH 29 sept. 1844, † Vrijenban,ZH 12 febr. 1876, tr. Vrijenban,ZH 30 sept. 1874 Leonardus van der Meer, geb. Vrijenban,ZH 13 mei 1832, † Gouda,ZH 5 febr. 1911.
Uit dit huwelijk:
Simon Jacobus van der Meer, geb. Vrijenban,ZH 21 aug. 1875, † ald. 21 sept. 1875.

Vj. Martinus de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 8 maart 1803, † Haarlemmermeer,NH 14 maart 1856, tr. Nieuweveen,ZH 14 mei 1831 Maria Hijdra, geb. Nootdorp,ZH 4 nov. 1811, † vóór 1859, dr. van Eligius Pietersz en Lena Jansdr van Hagen.
Uit dit huwelijk:
1. Anna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 14 april 1832, † Voorburg,ZH 25 april 1858.
2. NN de Vreede, levenloze zoon, geb. Stompwijk,ZH 29 maart 1833.
3. Helena de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 15 april 1834, † Maassluis,ZH 9 okt. 1859, tr. Maassluis,ZH 8 nov. 1854 Hendericus Paalvast, geb. Maassluis,ZH 8 febr. 1823, bouwknecht, † Maassluis,ZH 5 mei 1898, wedr. van Agatha Schenckeveld; hij hertr. na 1859 Margaretha van der Burg.
4. Johanna de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 25 sept. 1835, † Voorhout,ZH 9 dec. 1922, tr. Zegwaart,ZH 25 okt. 1882 Jacobus Kipping, geb. Dussen,NB 9 april 1842, † Voorhout,ZH 24 mei 1918, zn. van Cornelis en Helena van Velthoven en wedr. van Cornelia Denies.
5. Johannes, volgt VIx.
6. Elzevier, volgt VIy.
7. Dora de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 3 mei 1841, † Maassluis,ZH 6 maart 1892, tr. Maassluis,ZH 24 mei 1865 Leonardus van Es, geb. Maassluis,ZH omstr. 1837, zn. van Johannes en Wilhelmina Markenhof.
8. Hendrika, volgt VIz.
9. Francisca, volgt VIaa.
10. Johanna Maria de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 29 mei 1852.

VIx. Johannes de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 20 mei 1837, † Veur,ZH 31 jan. 1895, tr. Hof van Delft,ZH 20 mei 1868 Maria Vink, geb. Den Haag,ZH 25 aug. 1837, † Veur,ZH 21 april 1908, dr. van Machiel en Elisabeth Cecilia van der Geest; zij hertr. Veur,ZH 12 mei 1896 Johannes Klinkenberg.
Uit dit huwelijk:
1. NN de Vreede, levenloos kind, geb. Stompwijk,ZH 26 maart 1870.
2. NN de Vreede, levenloos kind, geb. Veur,ZH 10 april 1873.
3. Elisabeth Geertruida de Vreede, geb. Veur,ZH 8 febr. 1881, † ald. 3 april 1881.

VIy. Elzevier de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 26 april 1839, † Steenbergen,NB 26 okt. 1905, tr. Haarlemmermeer,NH 2 juli 1879 Elizabeth van Loon, geb. Alkemade,ZH 29 jan. 1841, † Haarlemmermeer,NH 24 nov. 1906, dr. van Johannes en Pietje de Groot en wed. van Cornelis van der Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt VIIaf.
2. Maarten de Vreede, geb. Haarlemmermeer,NH 20 mei 1880, † ald. 6 jan. 1890.
3. Willem de Vreede, geb. Haarlemmermeer,NH 20 juni 1881, † ald. 11 april 1901.
4. Marinus de Vreede, geb. Haarlemmermeer,NH 27 mei 1883, bloemistknecht, tr. Haarlemmermeer,NH 14 juni 1907 Teuntje Cardol, geb. Haarlemmermeer,NH 4 maart 1886.
5. Jan de Vreede, geb. Haarlemmermeer,NH 23 maart 1885, tr. Lisse,ZH 28 sept. 1911 Maria Balkenende, geb. Lisse,ZH 2 jan. 1889.
6. NN de Vreede, levenloze dochter, geb. Haarlemmermeer,NH 2 mei 1888.

VIIaf. Adrianus de Vreede, geb. Haarlemmermeer,NH 27 juli 1875, † Bennebroek,NH 24 febr. 1952, tr. Lisse,ZH 10 juni 1897 Cornelia de Graaf, geb. Lisse,ZH 30 sept. 1875, dr. van Lambertus en Catharina Hos.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina de Vreede, geb. Lisse,ZH 11 dec. 1897.
2. Adriana de Vreede, geb. Lisse,ZH 18 febr. 1899, tr. Lisse,ZH 10 juni 1920 Jacobus van Eeuwen.
3. Lambertus de Vreede, geb. Lisse,ZH 4 okt. 1900, werkman, † 1980, tr. Amsterdam,NH 19 april 1928 Barbertje van Zalinge, geb. Amsterdam,NH omstr. 1907, dr. van Willem en Guurtje Arijaantje Smit.
4. Elisabeth de Vreede, geb. Lisse,ZH 26 april 1902, tr. Lisse,ZH 4 okt. 1922 Pieter van Zalinge, geb. Amsterdam,NH omstr. 1900, chauffeur, zn. van Willem en Guurtje Arijaantje Smit.
5. Wilhelmina de Vreede, geb. Lisse,ZH omstr. 1904, tr. Lisse,ZH 27 jan. 1927 Harmen Rooda.
6. Jacobus de Vreede, geb. Lisse,ZH omstr. 1906, bloemist, tr. Lisse,ZH 12 nov. 1925 Maria Galina de Kooker.
7. Christiaan de Vreede, geb. Lisse,ZH omstr. 1909, tr. Lisse,ZH 27 nov. 1930 Rachel Leuntje van Iwaarden.

VIz. Hendrika de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 4 juni 1846, † Zoetermeer,ZH 5 okt. 1905, tr. Zoetermeer,ZH 27 okt. 1871 Petrus van Dorp, geb. Zoetermeer,ZH 4 mei 1838, arbeider, † Zoetermeer,ZH 9 jan. 1917, zn. van Aalbert.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Leonardus van Dorp, geb. Zoetermeer,ZH 25 febr. 1872, arbeider, † Oegstgeest,ZH 28 maart 1935.
2. Martinus Petrus van Dorp, geb. Zoetermeer,ZH 28 juni 1874.
3. Petronella Cornelia van Dorp, geb. Zoetermeer,ZH 8 okt. 1875.
4. Maria Dorothea van Dorp, geb. Zoetermeer,ZH 14 okt. 1877, † ald. 28 febr. 1900.
5. Cornelis Anthonius van Dorp, geb. Zoetermeer,ZH 15 nov. 1879, † ald. 9 april 1902.
6. Johannes Franciscus van Dorp, geb. Zoetermeer,ZH 25 april 1882, † Voorburg,ZH 9 febr. 1950.

VIaa. Francisca de Vreede, geb. Stompwijk,ZH 19 dec. 1849, † Delft,ZH 17 aug. 1909, tr. Zoetermeer,ZH 12 aug. 1880 Johannes Petrus van der Stap, geb. Delft,ZH 25 juli 1844, † ald. 18 dec. 1922.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Johannes van der Stap, geb. Vrijenban,ZH 8 juni 1881, † ald. 10 okt. 1881.
2. Martinus Johannes van der Stap, geb. Vrijenban,ZH 25 nov. 1882.
3. Maria Johanna Elisabeth van der Stap, geb. Vrijenban,ZH 16 mei 1884, † ald. 9 maart 1885.
4. Johannes Petrus van der Stap, geb. Vrijenban,ZH 17 jan. 1886.
5. Maria Elisabeth van der Stap, geb. Vrijenban,ZH 30 dec. 1887, tr. 1e Delft,ZH 12 juni 1912 Petrus Johannes Vogels, geb. Wassenaar,ZH omstr. 1885, zn. van Leonardus en Alida van der Kroft; tr. 2e Delft,ZH 10 juni 1931 Johannes Antonius Kling, geb. ’s-Gravenzande,ZH omstr. 1887, zn. van Willem Franciscus en Johanna Catharina Jonke.

IVe. Franscina de Vreede, ged. Nootdorp,ZH (RK) 2 okt. 1748, tr. (ondertr. Delft,ZH 14 jan.) 1775 Gerardus Reijnierszn Heijdra, ged. Berkel en Rodenrijs,ZH 5 jan. 1748.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Heijdra, ged. Delft,ZH 29 dec. 1775, † ald. 2 mei 1825.
2. Joanna Heijdra, ged. 13 dec. 1777.
3. Catharina Heijdra, ged. Delft,ZH 2 nov. 1779.
4. Catharina Heijdra, ged. Delft,ZH 12 okt. 1781.
5. Henrica Heijdra, ged. Delft,ZH 12 aug. 1783.

IVf. Cornelia de Vreede, ged. Nootdorp,ZH (RK) 7 nov. 1751, † Leidschendam,ZH 21 mei 1815, tr. Delft,ZH 2 febr. 1777 Cornelis Jacobszn van Rijn, † na mei 1815.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Corneliszn van Rijn, geb. 1776.
2. Laurens van Rijn, geb. Nootdorp,ZH 1787.

IVg. Adrianus de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 11 dec. 1755, kelderknecht in brouwerij, † vóór 1822, tr. (ondertr. Delft,ZH 18 april) 1801 Gerarda Pauwels, ged. Delft,ZH 20 nov. 1767, † ald. 13 aug. 1822.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus de Vreede, ged. Delft,ZH 20 okt. 1802, begr. Delft,ZH Oude kerk 11 nov. 1802.
2. Franciscus de Vreede, ged. Delft,ZH 28 juni 1804.
3. Joanna Hendrina de Vreede, ged. Delft,ZH 2 juni 1805, † ald. 7 juli 1864.

IVh. Maria Hendriksdr de Vreede, ged. Nootdorp,ZH 19 mei 1759, † Stompwijk,ZH 10 dec. 1818, tr. Delft,ZH 3 febr. 1782 Pieter Jacobszn van Rijn, † Stompwijk,ZH 1 aug. 1828.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Rijn, ged. Delft,ZH 8 nov. 1782.
2. Jacobus van Rijn, ged. Delft,ZH 26 febr. 1784, † Stompwijk,ZH 12 okt. 1845.
3. Joanna van Rijn, ged. Delft,ZH 8 sept. 1786, † Stompwijk,ZH 1 jan. 1819.
4. Cornelius van Rijn, ged. Delft,ZH 13 febr. 1789.
5. Martijntje van Rijn, ged. Nootdorp,ZH 28 sept. 1790.
6. Hendrik van Rijn, ged. Nootdorp,ZH 31 aug. 1792, † Stompwijk,ZH 15 maart 1863, tr. Leiden,ZH 10 mei 1839 Maria Groeneweg.
7. Nicolaus van Rijn, ged. Zoetermeer,ZH 22 jan. 1798, † Stompwijk,ZH 18 juni 1871.
8. Martina van Rijn, ged. Zoetermeer,ZH 4 aug. 1799, † Veur,ZH 2 mei 1870.
9. Maria van Rijn, ged. Zoeterwoude,ZH 16 nov. 1801, † Veur,ZH 14 okt. 1870.

IIIc. Christian Henrich Vrede, geb. Tieman, ged. Greven,DLD 12 okt. 1721, † 1 juli 1791, tr. 1e 21 okt. 1748 Anna Gertrud Driling, † vóór 1763; tr. 2e 21 juli 1763 Maria Catharina Elisabeth Marckfort, ged. 12 april 1733, † 30 mei 1778.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria Gertrud Vrede, ged. 22 okt. 1749, tr. 4 mei 1773 Henrich Anton Hölscher.
2. Joannes Gerard, volgt IVi.
3. Joannes Henrich Vrede, ged. 18 april 1753, † 27 dec. 1827.
4. Joannes Bernard Henrich Vrede (gnt Wessels), ged. 19 mei 1756.
5. Anna Maria Vrede, ged. 6 okt. 1758.
6. Bernard Wilhelm Vrede (gnt Stegeman), ged. 18 okt. 1759.
Uit het tweede huwelijk:
7. Joannes Georg Christian Vrede, ged. 25 april 1763.
8. Maria Catharina Vrede, ged. 10 nov. 1764.
9. Catharina Agnes Vrede, ged. 3 okt. 1766.
10. Joannes Ferdinand Vrede, ged. 29 sept. 1768.
11. Joannes Bernard Vrede (gnt Kock), ged. 28 april 1771.
12. Anna Maria Clara Vrede, ged. 19 sept. 1773, † 18 juni 1784.

IVi. Joannes Gerard Vrede, ged. 21 febr. 1751, † 17 sept. 1811, tr. 25 aug. 1778 Anna Maria Clara Elisabeth Winckelman, ged. Wentrup,DLD 16 okt. 1755.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Clara Elisabeth Vrede, ged. 6 juli 1779, † 9 sept. 1787.
2. Anna Maria Gertrud Vrede, ged. 14 april 1781, tr. 20 jan. 1801 Bernd Georg Bertling.
3. Joannes Gerard Henrich, volgt Vk.
4. Bernard Herman Vrede, geb. 25 aug. 1785, † 4 juli 1805.
5. Joannes Bernard Henrich Vrede, geb. 31 juli 1787, † 15 nov. 1811.
6. Maria Anna Elisabeth Vrede, geb. 25 maart 1790, tr. 28 nov. 1809 Joan Henr. Menning.
7. Anna Maria Lidwina Vrede, geb. 19 mei 1792, † 30 nov. 1811.
8. Maria Clara Vrede, geb. 7 april 1795, † 6 jan. 1797.
9. Joannes Wilhelm Vrede (gnt S.Eilffting), geb. 13 aug. 1797.

Vk. Joannes Gerard Henrich Vrede, geb. 9 maart 1783, † 16 febr. 1860, tr. 3 nov. 1813 Anna Maria Elisabeth Harrich, † 15 jan. 1869.
Uit dit huwelijk:
1. NN Vrede, levenloos kind, geb. 23 april 1814.
2. NN Vrede, levenloos kind, geb. 23 april 1814.
3. NN Vrede, geb. 25 dec. 1815, † 25 dec. 1815.
4. NN Vrede, geb. 25 dec. 1815, † 25 dec. 1815.
5. Joannes Gerard Bernard Vrede, geb. 1 nov. 1816, † 3 nov. 1816.
6. Joannes Wilhelm Vrede, geb. 1 nov. 1816, † 5 nov. 1816.
7. Johann Bernard Heinrich Vrede, geb. 11 maart 1818, tr. Anna Wissman, geb. 10 mei 1829.
8. Maria Theresia Elisabeth Vrede, geb. 4 jan. 1822.