Parenteel van Jasper Allart

I. Jasper Allart, geb. ’s-Hertogenbosch,NB omstr. 1690, † Schiedam,ZH 5 sept. 1750, tr. Schiedam,ZH 15 nov. 1722 Maritje Thomas Meessens, ged. Schiedam,ZH 14 maart 1683, † ald. 28 jan. 1766.
Uit dit huwelijk:

II. Johannes Allart, geb. Schiedam,ZH omstr. 1725, † ald. 29 dec. 1784, tr. Schiedam,ZH 20 okt. 1748 Maria de Swijger, ged. Schiedam,ZH 16 febr. 1727, † ald. 30 nov. 1813, dr. van Casper de Zwijger en Antonetta van Meerle.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt IIIa.
2. Willem Allart, geb. omstr. 1750, † Schiedam,ZH 10 april 1751.
3. Antonetta Allart, geb. Schiedam,ZH omstr. 1753, † ald. 28 sept. 1831, tr. Schiedam,ZH 13 maart 1773 Jan van der Blom.
4. Johannes Allart, ged. Schiedam,ZH omstr. 1754, † ald. 11 juli 1758.
5. Catharina, volgt IIIb.
6. Christina Allart, geb. Schiedam,ZH 29 mei 1757.
7. Johanna Allart, geb. Schiedam,ZH 13 jan. 1760, naaister, † Schiedam,ZH 23 aug. 1828, tr. Simon Rijnbende, geb. omstr. 1757.
8. Lena Allart, geb. Schiedam,ZH 23 juli 1762, † ald. 28 dec. 1762.
9. Johannes Allart, geb. Schiedam,ZH 8 jan. 1764, † ald. 19 jan. 1765.
10. Willem, volgt IIIc.
11. NN Allart, levenloos kind, geb. Schiedam,ZH 26 mei 1770.

IIIa. Maria Allart, ged. Schiedam,ZH 20 april 1749, † Zaandijk,NH 4 okt. 1820, tr. Schiedam,ZH 8 april 1775 Johannes Willemsz Kortland, begr. Schiedam,ZH 13 nov. 1790.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Kortland.
2. Maria Kortland, geb. Brielle,ZH omstr. 1783, † Zaandijk,NH 29 jan. 1849.
3. Joannes Kortland, ged. Brielle,ZH 26 sept. 1784.

IIIb. Catharina Allart, geb. Schiedam,ZH omstr. 1756, † ald. 3 april 1822, tr. Schiedam,ZH 16 mei 1795 Jacobus Franke, geb. Schiedam,ZH omstr. 1768, † ald. 3 nov. 1831, zn. van Jacobus Franken en Henderijntje Wilgershoff.
Uit dit huwelijk:
Johanna Maria Franken, geb. Schiedam,ZH omstr. juli 1798, † ald. 24 jan. 1867.

IIIc. Willem Allart, ged. Schiedam,ZH 23 aug. 1767, metselaarsknecht, † Schiedam,ZH 8 jan. 1839, tr. Schiedam,ZH 22 dec. 1787 Anthonetta de Zwijger, geb. Schiedam,ZH omstr. 1769, † ald. 15 jan. 1850, dr. van Christoffel en Lena Proos.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Allart, geb. Schiedam,ZH 8 juni 1788, zeeman; kalkmeter, † Schiedam,ZH 26 maart 1840, tr. Schiedam,ZH 12 mei 1816 Sara de Lange, geb. Schiedam,ZH 12 dec. 1791.
2. Maria Allart, geb. omstr. 1790, † Schiedam,ZH 7 jan. 1794.
3. Christina Allart, geb. omstr. 1792, † Schiedam,ZH 20 juli 1795.
4. Willem Allart, ged. Schiedam,ZH 5 okt. 1794, † ald. 3 nov. 1802.
5. Christoffel, volgt IV.
6. Antonetta Maria Allart, geb. Schiedam,ZH 4 mei 1804, † Rotterdam,ZH 22 mei 1842, tr. Rotterdam,ZH 18 juni 1834 Petrus Johannes Harmans, ged. Rotterdam,ZH 21 febr. 1803, † ald. 24 sept. 1882, zn. van Joannes Baptista en Adriana de Nou.
7. Johanna Allart, geb. Schiedam,ZH okt. 1808, † Rotterdam,ZH 29 jan. 1865.

IV. Christoffel Allart, geb. Schiedam,ZH 18 maart 1800, metselaarsknecht, † Rotterdam,ZH 13 nov. 1891, tr. Schiedam,ZH 3 nov. 1822 Cornelia Hofland, geb. Schiedam,ZH 7 febr. 1800, dienstbode, † Delfshaven,ZH 12 okt. 1881, dr. van Jan en Maria Borst.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Allart, geb. Rotterdam,ZH 13 sept. 1823, † ald. 11 okt. 1823.
2. Johannes, volgt Va.
3. Willem, volgt Vb.
4. Christoffel, volgt Vc.
5. Marinus Cornelis Allart, geb. Rotterdam,ZH 25 mei 1832, † ald. 9 sept. 1832.
6. Antonetta Cornelia Allart, geb. Rotterdam,ZH 15 nov. 1833, † Leiden,ZH 20 dec. 1855.
7. Johanna Cornelia Allart, geb. Rotterdam,ZH 16 maart 1837, † ald. 15 aug. 1837.
8. Marinus Cornelis Allart, geb. Rotterdam,ZH 6 juni 1838, † ald. 9 aug. 1838.
9. Maria Allart, geb. Rotterdam,ZH 1 aug. 1839, † ald. 17 jan. 1840.
10. NN Allart, levenloze dochter, geb. Rotterdam,ZH 20 okt. 1840.
11. Marinus Cornelis Allart, geb. Rotterdam,ZH 3 nov. 1841, † ald. 26 nov. 1841.
12. Cornelia Maria Allart, geb. Rotterdam,ZH 16 okt. 1844, † ald. 24 dec. 1844.

Va. Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 4 sept. 1824, metselaarsknecht, † Rotterdam,ZH 14 juli 1905, tr. Rotterdam,ZH 23 nov. 1853 Anna Maria van der Voorden, geb. Rotterdam,ZH 20 mei 1826, † ald. 20 jan. 1905, dr. van Gerrit Johannes van der Voorden (Voorde) en Alida Beljard (Biljard).
Uit dit huwelijk:
1. Christiaan, volgt VIa.
2. Alida Allart, geb. Rotterdam,ZH 31 maart 1855, † ald. 25 febr. 1856.
3. Johannes, volgt VIb.
4. Gerrit Allart, geb. Rotterdam,ZH 10 aug. 1860, † ald. 16 dec. 1860.
5. Willem Allart, geb. Rotterdam,ZH 8 mei 1862, † ald. 24 dec. 1863.
6. Gerrit, volgt VIc.

VIa. Christiaan Allart, geb. Rotterdam,ZH 30 juni 1853, metselaar, † Rotterdam,ZH 6 nov. 1918, tr. Rotterdam,ZH 29 dec. 1875 Helena Piket, geb. Rotterdam,ZH 10 juni 1854, † ald. 9 april 1924, dr. van Jakobus en Sophia Johanna de Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Leendert Jan, volgt VIIa.
2. Johannes, volgt VIIb.
3. Jacobus, volgt VIIc.
4. Gerardina Allart, geb. Rotterdam,ZH 4 april 1883, † na 1940, tr. Rotterdam,ZH 2 dec. 1914 Johannes Lupgens, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1885, † ald. 3 okt. 1940.
5. Johannes George Allart, geb. Rotterdam,ZH 14 mei 1890, † ald. 10 mei 1915.

VIIa. Gerrit Leendert Jan Allart, geb. Rotterdam,ZH 12 april 1874, † ald. 18 dec. 1919, tr. Rotterdam,ZH 2 jan. 1902 Wilhelmina Roijers, geb. omstr. 1878.
Uit dit huwelijk:
Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1903, tr. Rotterdam,ZH 16 sept. 1925 Huibertje Verschoor, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1908.

VIIb. Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 7 okt. 1876, tr. Rotterdam,ZH 19 nov. 1902 Hendrika Elizabeth Brands, geb. Rotterdam,ZH 15 juni 1878, dr. van Hendrikus Gerardus en Johanna Pieternella Roest.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Johanna Allart, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1904, tr. Rotterdam,ZH 5 juli 1922 Pieter Laurenz van Ruth, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1901.
2. NN Allart, levenloze zoon, geb. Rotterdam,ZH 9 juli 1905.

VIIc. Jacobus Allart, geb. Rotterdam,ZH 28 juli 1881, controleur havenbedrijf; caféhouder, † Rotterdam,ZH 22 nov. 1946, begr. Rotterdam,ZH /Alg. Begraafplaats Crooswijk 26 nov. 1946, tr. Rotterdam,ZH 8 febr. 1928 Cornelia de Lange, geb. Rotterdam,ZH 29 jan. 1882, † ald. 28 mei 1966, dr. van Machiel en Pieternella Trouwborst en wed. van Henricus Josephus van Esch.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Allart, geb. Rotterdam,ZH 8 juni 1907, tr. 1e 29 febr. 1928 Daniel Remkes, geb. Rotterdam,ZH 5 nov. 1905, † ald. 19 aug. 1932, zn. van Daniel en Margaretha Lans; tr. 2e Rotterdam,ZH 26 sept. 1934 Albert Grip, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1912.
2. Cornelia Allart, geb. Rotterdam,ZH 1 aug. 1909, tr. Rotterdam,ZH 7 sept. 1932 Ruurd de Jong, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1901.
3. Jacobus, volgt VIIIa.
4. Leendert, volgt VIIIb.
5. Mathilda Allart, geb. Rotterdam,ZH 29 maart 1920, tr. Rotterdam,ZH 4 febr. 1942 F. Bijdevier.
6. Gerardina Allart, geb. Rotterdam,ZH 11 juli 1921, † na 2011, tr. 11 dec. 1940 R.J. van Meurs.
7. Maria Allart, geb. Rotterdam,ZH 26 febr. 1923, † na 2011.
8. Annemie Allart, geb. Rotterdam,ZH 19 nov. 1925.

VIIIa. Jacobus Allart (Ridder in de orde van Oranje Nassau), geb. Rotterdam,ZH 12 april 1911, loopknecht; vrachtwagenchauffeur, † Rotterdam,ZH 13 dec. 1980, tr. Rotterdam,ZH 25 april 1934 Clasina Elisabeth Hartwig, geb. Rotterdam,ZH 25 april 1912, dr. van Johannes en Cornelia Antonia van der Linde.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Allart, geb. Rotterdam,ZH 28 april 1946, † ald. 22 maart 1990.

VIIIb. Leendert Allart, geb. Rotterdam,ZH 21 maart 1913, caféhouder, † Rotterdam,ZH 9 okt. 1992, gecrem. Capelle aan den IJssel,ZH 14 okt. 1992, tr. 1e Rotterdam,ZH 22 april 1936 (door echtsch. ontbonden ald. 20 juni 1942) Jannetje Tielen, geb. Rotterdam,ZH 25 mei 1918, buffetjuffrouw/caféhoudster, † Rotterdam,ZH 13 juli 1972, begr. Rotterdam,ZH begraafplaats Oud-Kralingen 17 juli 1972, dr. van Petrus en Johanna Elisabeth Pons; tr. 2e Rotterdam,ZH 19 aug. 1942 (door echtsch. ontbonden ald. 15 jan. 1946) Martina Hendrika Boulonois, geb. Rotterdam,ZH 20 febr. 1922; tr. 3e Rotterdam,ZH 31 juli 1946 (door echtsch. ontbonden ald. 29 jan. 1963) zijn eerste echtgenote; tr. 4e Rotterdam,ZH 14 aug. 1968 Jacoba Gorissen, geb. Rotterdam,ZH 22 dec. 1927, buffetjuffrouw, † Rotterdam,ZH 21 jan. 1978, dr. van Alphonsius en Johanna Antonia Pak.
Uit het eerste huwelijk:
Cornelia Allart, geb. Rotterdam,ZH 17 juni 1938, † ald. 11 juli 2003, begr. Rotterdam,ZH begraafplaats Oud-Kralingen 17 juli 2003, tr. Rotterdam,ZH 29 juni 1955 (door echtsch. ontbonden ald. 21 juni 1966) Hendrikus Jacobus Vos, geb. Rotterdam,ZH 19 febr. 1931, † Capelle aan den IJssel,ZH 11 febr. 2009, zn. van Adrianus en Rosetta de Viet.

VIb. Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 29 aug. 1857, † 30 juni 1922, tr. 1e Rotterdam,ZH 8 dec. 1880 Dirkje Beij, geb. Leiden,ZH 19 jan. 1860, † Rotterdam,ZH 9 jan. 1906, dr. van Johannes Daniel en Jannetje Moene (Moone); tr. 2e Rotterdam,ZH 18 nov. 1908 Alida Maria van Dijk, geb. Rotterdam,ZH 19 maart 1878, dr. van Andries en Ida van Hofwegen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria Allart, geb. Rotterdam,ZH 4 sept. 1881, tr. Rotterdam,ZH 22 nov. 1905 Johannes Richardus Vielvoije, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1881.
2. Johannes Daniel Allart, geb. Rotterdam,ZH 14 maart 1884, † ald. 22 febr. 1885.
3. Maria Elisabeth Allart, geb. Rotterdam,ZH 11 dec. 1885, tr. Rotterdam,ZH 7 febr. 1906 Hendrik Petrus Albertus Nauwels, geb. Rotterdam,ZH 1885.
4. Jannetje Christina Allart, geb. Rotterdam,ZH 22 april 1888, tr. Rotterdam,ZH 14 nov. 1906 Johannes Dut, geb. Rotterdam,ZH 20 sept. 1881, zn. van Jan en Maria Johanna Petronella Lam.
5. Pieter Allart, geb. Rotterdam,ZH 21 juni 1889, tr. Rotterdam,ZH 25 okt. 1916 Willemina Elisabeth Hengstmengsel, geb. Oud Vossemeer,ZE 22 mei 1889, † Rotterdam,ZH 20 mei 1924.
6. Johannes, volgt VIId.
7. Arie, volgt VIIe.
8. Jacobus Dirk Allart, geb. Rotterdam,ZH 12 nov. 1896, † ald. 9 febr. 1898.
9. Jacoba Cornelia Allart, geb. Rotterdam,ZH 2 april 1898, tr. Rotterdam,ZH 29 aug. 1917 Johannes Jacobus van der Klift, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1894.
10. Dirk Daniel Allart, geb. Rotterdam,ZH 10 dec. 1900, † ald. 16 april 1901.

VIId. Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 21 dec. 1891, tr. Rotterdam,ZH 16 okt. 1912 Ida Koning, geb. Rotterdam,ZH 12 nov. 1893, † ald. 5 dec. 1971.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Allart, geb. Rotterdam,ZH 7 febr. 1912, † 16 april 1987.
2. Hendrikus Adrianus Allart, geb. Rotterdam,ZH 4 nov. 1920, † ald. 1 jan. 2000.

VIIe. Arie Allart, geb. Rotterdam,ZH 12 aug. 1894, tr. Rotterdam,ZH 28 jan. 1920 Pieternella Johanna van As, geb. Rotterdam,ZH 18 dec. 1897, dr. van Jacobus Cornelis en Pieternella Johanna de Zwart.
Uit dit huwelijk:
Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 6 sept. 1922, † ald. 13 febr. 1924.

VIc. Gerrit Allart, geb. Rotterdam,ZH 19 aug. 1866, † ald. 14 dec. 1925, tr. Rotterdam,ZH 5 jan. 1898 Lena Bertram, geb. Brakel,GE omstr. 1868, † Rotterdam,ZH 25 juni 1916, dr. van Tobias en Adriana Jacoba van Veenendaal.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacobus Franciscus Allart, geb. Rotterdam,ZH 11 mei 1896, tr. Rotterdam,ZH 30 jan. 1924 Lena Bravenboer, geb. Nieuwenhoorn,ZH omstr. 1902, dr. van Adrianus en Arendje Maria Langendoen.
2. Anna Maria Anthonia Allart, geb. Rotterdam,ZH 23 dec. 1898.
3. Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 21 juni 1900, † ald. 10 juli 1901.
4. Tobias Allart, geb. Rotterdam,ZH 21 juni 1900.
5. Gerrit Allart, geb. Rotterdam,ZH 25 juli 1901.
6. Adriana Jacoba Anna Maria Allart, geb. Rotterdam,ZH 5 sept. 1904, † ald. 21 nov. 1929, tr. Rotterdam,ZH 30 jan. 1929 Gerrit Hendrik Kras, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1896, zn. van Andries en Sophia Wilhelmina Quellhorst.
7. Lena Dirkje Allart, geb. Rotterdam,ZH 25 maart 1908, † ald. 12 juli 1908.
8. Leendert Allart, geb. Rotterdam,ZH 3 aug. 1910.

Vb. Willem Allart, geb. Rotterdam,ZH 7 maart 1827, † ald. 26 nov. 1889, tr. Rotterdam,ZH 20 maart 1850 Geertrui Siebel, geb. Rotterdam,ZH 18 dec. 1827, † ald. 16 mei 1913.
Uit dit huwelijk:
Christoffel Allart, geb. Rotterdam,ZH 22 dec. 1853, † ald. 30 dec. 1853.

Vc. Christoffel Allart, geb. Schiedam,ZH 27 april 1829, † Rotterdam,ZH 4 april 1904, tr. Rotterdam,ZH 5 dec. 1855 Adriana Maria Rodenburg Slijp, geb. Rotterdam,ZH 1 april 1834, † ald. 28 jan. 1911, dr. van Joris en Adriana Slijp.
Uit dit huwelijk:
1. Christoffel Allart, geb. Rotterdam,ZH 27 sept. 1857.
2. Joris Christoffel Allart, geb. Rotterdam,ZH 7 mei 1859, † ald. 3 juli 1902.
3. Cornelia Allart, geb. Rotterdam,ZH 27 aug. 1860, † ald. 4 febr. 1861.
4. Johannes Adrianus Allart, geb. Rotterdam,ZH 9 mei 1862, † ald. 16 juli 1862.
5. Adriana Maria Allart, geb. Rotterdam,ZH 11 sept. 1863, tr. Rotterdam,ZH 22 febr. 1893 Pieter van Katwijk, geb. Schiedam,ZH 2 juni 1857, † Rotterdam,ZH 27 maart 1911.
6. Willem Johannes, volgt VId.
7. Arie Jan Allart, geb. Rotterdam,ZH 20 nov. 1867, † ald. 22 febr. 1945, tr. Rotterdam,ZH 13 febr. 1895 Martina van Ladesteijn, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1869.
8. Johanna Elizabeth Allart, geb. Rotterdam,ZH 27 mei 1870, † ald. 27 maart 1951, tr. Rotterdam,ZH 20 juli 1898 Cornelis van Driel, geb. Ridderkerk,ZH 21 april 1859.
9. Christoffel Hendrikus Allart, geb. Rotterdam,ZH 5 juli 1872, scheepssmid, † Rotterdam,ZH 9 jan. 1904, tr. Sint Philipsland,ZE 23 aug. 1895 Marina Kempeneers, geb. Sint Philipsland,ZE 1 dec. 1868, dr. van Gillis en Jacoba Pleune.
10. Marinus Adrianus, volgt VIe.

VId. Willem Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 24 nov. 1865, † ald. 16 febr. 1945, tr. Rotterdam,ZH 20 nov. 1889 Wilhelmina Jacoba Hanswijk, geb. Rotterdam,ZH 6 sept. 1868, † ald. 13 aug. 1942.
Uit dit huwelijk:
1. Christoffel, volgt VIIf.
2. Elizabeth Allart, geb. Rotterdam,ZH 29 juli 1892.
3. NN Allart, levenloze zoon, geb. Rotterdam,ZH 3 juni 1894.
4. Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 6 dec. 1896.
5. Willem Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 24 nov. 1898, † ald. 16 aug. 1899.
6. Willem Johannes Allart, geb. Rotterdam,ZH 25 juli 1900, † ald. 31 mei 1936, tr. Rotterdam,ZH 4 okt. 1922 Ferdinanda Pieterman, geb. Rotterdam,ZH omstr. 1897, dr. van Ferdinand en Gerritje Punt.
7. Jacobus Adrianus Allart, geb. Rotterdam,ZH 6 febr. 1907.
8. Adrianus Marinus Allart, geb. Rotterdam,ZH 1 maart 1909.

VIIf. Christoffel Allart, geb. Rotterdam,ZH 10 april 1891, tr. 1e Rotterdam,ZH 3 juli 1913 (door echtsch. ontbonden ald. 18 dec. 1919) Alida Hille, geb. Schiedam,ZH omstr. 1889; tr. 2e Rotterdam,ZH 1 april 1920 Cornelia Adelheid Dorothea Ponjee, geb. Rotterdam,ZH 28 sept. 1889, dr. van Georgius en Ida Jansen.
Uit het tweede huwelijk:
Corry Christiena Allart, geb. Rotterdam,ZH 25 febr. 1921.

VIe. Marinus Adrianus Allart, geb. Rotterdam,ZH 28 nov. 1877, † ald. 14 dec. 1914, tr. 1e Rotterdam,ZH 18 mei 1904 Christina Johanna Voorloop, geb. Delfshaven,ZH 13 maart 1875, † Rotterdam,ZH 2 sept. 1905, dr. van Adolf; tr. 2e Rotterdam,ZH 28 nov. 1906 Pieternella Alida van Wijk, geb. Rotterdam,ZH 11 dec. 1872, dr. van Frederik Johannes; zij hertr. Rotterdam,ZH 19 okt. 1921 Petrus Johannes Hagenaars.
Uit het eerste huwelijk:
NN Allart, levenloze dochter, geb. Rotterdam,ZH 23 juli 1905.